Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #3

De ieeschte Menschen

De ieeschte Menschen

WAUT es opp dit Bilt aundasch? Doa sent Menschen. Daut sent de ieeschta Maun un de ieeschte Fru. Wäa haft dee jemoakt? Daut haft Gott. Weetst du, woo Gott heet? Hee heet Jehova. Un de Maun un de Fru heeten Adam un Eva.

Woo muak Jehova Gott Adam? Hee neem waut Stoff von de Ieed un muak doavon eenen volkomnen Menschenkjarpa. Dan pust hee en dän siene Näs nenn, un soo kjeem Adam toom läwen.

Jehova Gott säd to Adam, hee sull aul de veschiedne Tieren Nomes oppjäwen. Adam must de Tieren secha lang beoobachten, daut hee fa aule kunn dän basten Nomen utsieekjen. Aus Adam de Tieren Nomes oppjeef, moakjt hee met eenst waut. Weetst du, waut daut wia?

Aule Tieren hauden eenen Poatna. Doa wieren Pape Eelefaunts un Mame Eelefaunts, Pape Leiws un Mame Leiws. Adam oba haud kjeenen Poatna. Soo leet Jehova Adam faust enschlopen un neem eent von siene Rebben. Doavon muak Jehova eene Fru fa Adam.

Nu jinkj Adam daut sea scheen. Un Eva jinkj daut uk scheen, en soonen schmocken Goaden to läwen. See beid kunnen nu Kjinja haben un toop schaftich sennen.

Jehova wull haben, Adam un Eva sullen fa emma läwen. See sullen de gaunze Ieed soo schmock moaken, aus de Goaden Eden wia. Adam un Eva freiden sikj secha sea doatoo. Wurscht du uk jieren haben metjeholpen, de Ieed to eenen schmocken Goaden to moaken? Un doch wia daut met eemol vebie met Adam un Eva äare Freid. Well wie mol seenen, wuarom.

Psalm 83:18, Neue-Welt-Übersetzung; 1. Mose 1:26-31; 2:7-25