Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Enleidunk fa daut 7. Poat

Enleidunk fa daut 7. Poat

Dit Poat rät von eene Tiet von ojjefäa 80 Joa, aus de Kjennich Saul un de Kjennich David läwden. Aum Aunfank wia Saul deemootich un gottesferchtich, oba boolt endad dee sikj un wull Jehova nich mea jehorchen. Jehova wull dän nich mea toom Kjennich haben un hee säd to Samuel, dee sull David toom näakjsten Kjennich en Israel ensaulwen. Saul wia David aufjenstich un proowd dän foaken doottomoaken. David deed sikj kjeenmol rajchnen. Saul sien Sän Jonatan wia David tru; hee wist, Jehova haud dän jewält. David bejinkj schwoare Sinden, oba hee leet sikj emma von Jehova trajchtwiesen. Wan jie Kjinja haben, dan halpt dee to vestonen, daut eena daut emma saul unjastetten, waut Gott entscheiden deit.

EN DIT POAT

KAPITEL 39

De ieeschta Kjennich en Israel

Gott haud de Israeliten Rechtasch jejäft toom dee leiden, oba dee wullen eenen Kjennich. Samuel deed Saul ensaulwen, daut dee Kjennich sennen sull. Wuarom wull Jehova dän lota nich mea toom Kjennich?

KAPITEL 40

David un Goliat

Jehova wäld David, daut dee sull en Israel de näakjsta Kjennich sennen, un daut wees sikj ut, daut hee een gooda Kjennich sennen wudd.

KAPITEL 41

David un Saul

Wuarom es de eena äwa dän aundren vestalt, un woo nemt sikj daut rom?

KAPITEL 42

Jonatan wia tru un äwanäment

Dän Kjennich sien Sän wort David sien gooda Frint.

KAPITEL 43

Dän Kjennich David siene Sind

Eene schlajchte Entscheidunk brinjt väl Trubbel.