Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 93

Jesus foat wada nom Himmel

Jesus foat wada nom Himmel

Jesus troff siene Nofolja en Galiläa. Hee jeef dee een sea iernstet Jeboot: “Got un moakt Jinja en jieda Launt. Lieet dee aules, waut ekj junt jelieet hab, un deept dee.” Jesus vespruak dee: “Denkjt doaraun, ekj woa emma bie junt sennen.”

En de 40 Doag nodäm daut Jesus vom Doot oppjestonen wia, leet dee sikj von hundade Jinja seenen – en Galiläa uk en Jerusalem. Hee lieed dee wichtje Sachen un deed väl Wunda. Dan troff Jesus sikj toom latste Mol met siene Apostel. Daut wia opp dän Oliewenboajch.

Jesus haud to de Apostel jesajcht: “Velot nich von Jerusalem. Wacht, bat daut kjemt, waut de Voda vesproaken haft.” Oba de Apostel kunnen daut don noch nich vestonen, waut Jesus doamet meend. Dee fruagen dän: “Woascht du nu Israel äa Kjennich woaren?” Jesus säd: “De Tiet, waut Jehova doafäa bestemt haft, es noch nich hia. Boolt woa jie von dän heiljen Jeist Krauft kjrieen un jie woaren miene Zeijen sennen. Got un prädicht en Jerusalem, en Judäa, en Samaria un bat de hinjaschte Akj oppe Ieed.”

Dan hoof Jesus opp un eene Wolkj bedakjt dän. De Jinja kjikjten noch no Hecht, oba Jesus wia wajch.

De Jinja veleeten von dän Oliewenboajch un jinjen no Jerusalem. Dee kjeemen pinkjlich en eene Bowastow toop un deeden bäden. Dee wachten doa, bat Jesus dee noch mea wudd weeten loten.

“Daut Evangelium von Gott sien Rikj woat en de gaunze Welt jeprädicht woaren, soo daut aule Velkja daut hieren, un dan woat daut Enj komen” (Matäus 24:14)