Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 80

Jesus wält sikj twalf Apostel

Jesus wält sikj twalf Apostel

Aus Jesus ojjefäa eentunhaulf Joa jeprädicht haud, haud hee eene schwoare Entscheidunk ver sikj. Wäm wudd hee sikj utwälen aus siene besondre Metoabeida? Wäm wudd hee utlieren toom de Christenvesaumlunk leiden? Bie dise Entscheidungen wull Jesus von Jehova Help haben. Doawäajen jinkj hee no eenen Boajch, wua hee auleen sennen kunn, un bäd de Nacht äwa. Zemorjes roopt Jesus eenje von siene Jinja un wäld sikj siene 12 Apostel ut. Weetst du, woo eenje von dee heeten? Daut wieren Petrus, Andreas, Jakobus, Johanes, Filippus, Bartolomäus, Tomas, Matäus, Jakobus, waut Alfäus sien Sän wia, Tadäus, Simon un Judas Iskariot.

Andreas, Petrus, Filippus, Jakobus

Dise twalf wudden met Jesus toop reisen. Aus hee dee utjelieet haud, schekjt hee dee ut, daut dee selfst prädjen kunnen. Jehova jeef dee de Krauft, daut dee kunnen beese Jeista utdriewen un Kranke heelen.

Johanes, Matäus, Bartolomäus, Tomas

Jesus nand de Twalf siene Frind un hee vetrud opp dee. De Farisäa talden de Apostel fa ojjelieede un jeweenelje Menschen.  Oba Jesus lieed dee ut fa daut Woakj, waut see doonen sullen. Dee wudden en de wichtichste Tieden en Jesus sien Läwen met dän toop sennen, biejlikj ver sienen Doot un no sien Oppstonen vom Doot. De mieeschte von de Twalf wieren von Galiläa, soo aus Jesus. Eenje von dee wieren befriet.

Jakobus (Alfäus sien Sän), Judas Iskariot, Tadäus, Simon

De Apostel wieren onvolkomen un muaken Fäla. Eenjemol räden dee onbedocht ooda deeden nich rajcht entscheiden ooda wieren ojjeduldich. Dee streeden sikj mau rajcht, wäa von an daut jratste wia. Oba daut wieren feine Menschen, waut Jehova leewden. Dee wudden de ieeschte sennen, waut to de Christenvesaumlunk jehieeden, un doa sea wichtje Oppgowen haben, wan Jesus ieescht wajch wia.

“Ekj hab junt Frind jenant, wiels ekj junt aules jesajcht hab, waut ekj von mienem Voda jehieet hab” (Johanes 15:15)