Trigj nom Enhault

Een Breef vom Väastaunt – 2017

Een Breef vom Väastaunt – 2017

Leewe Breeda un Sestren:

Ojjefäa 2 600 Joa trigj haud de Profeet Hesekiel eene sea besondre Vision. Dee sach een grootet Foatich. Daut wia een himlischa Woagen, un de Hechsta äwa Himmel un Ieed deed dän lenkjen. Waut bie disen Woagen daut dolste oppfoll, wia, woo dee sikj bewäajen deed. Dee juach soo bosich aus een Blitz un dee brukt nich mol bräken, wan dee eene aundre Rechtunk neem. Dee durft sikj doabie uk nich trajchtdreien (Hes. 1:4, 9, 12, 14, 16-27).

Dise Vision wiest ons, daut daut himlische Poat von Jehova siene Organisazion kjeenmol stellhelt. Un woo es daut met daut Poat oppe Ieed? Jehova brinjt daut uk sea bosich wieda. Wie derwen bloos no daut kjikjen, waut en daut latste Deenstjoa aules aunjegonen es.

Hia en de Stäts en de Betelfamielje sent de Breeda drock jewast, wiels dee von Brooklyn no de niee Hauptoffiz en Warwick, New York, jetrocken sent ooda no aundre Offizen. Eenje trocken uk utem Betel rut, wäajens dee aundatwäajen hanjeschekjt worden. En väl aundre Lenda wieren de Breeda em Betel uk sea drock met buen, Jebieda oppfreschen, omtrakjen ooda wiels miere Betels tooptrocken. Woo wia daut bie junt? Wan jie veleicht uk nich sent omjetrocken, dan sie jie secha met aundret drock jewast.

Dän Väastaunt jeft daut väl Freid un Moot to seenen, woo Jehova siene Deena oppe gaunze Ieed met siene Organisazion metjekomen sent. Dee wieren soo drock aus noch kjeenmol ea. Een deel sent doahan jetrocken, wua mea Help fäld toom prädjen. Aundre haben biejlikj eene niee Sproak jelieet ooda eene niee Sort Deenst jeprooft. Un väle haben noch opp eene aundre Wajch mea fa Jehova jedonen. Un aule true Christen ranen dän Rees fa daut Läwen un jäwen nich opp, endoont aus dee aul ella sent ooda nich soo goot auf sent (1. Kor. 9:24). Dee sent drock em Deenst fa Jehova un wellen bewiesen, daut de Soton een Läajna es.

Jie kjennen junt secha sennen, daut Jehova daut sitt, waut jie fa am doonen (Heb. 6:10). Jie sent soo jesonnen aus Abraham un Sara. Aus Abraham aul äwa 70 Joa wia, wia hee wellich reed, de Staut Ur en Chaldäa to veloten, un muak met siene Famielje toop de lange Reis no Kanaan. Doa läwd dee dan hundat Joa en Zelten, bat dee storf. Hee un siene leewe Fru wieren wellich reed, Opfa to brinjen (1. Mo. 11:31; Apj. 7:2-3).

Aun waut es to seenen, daut jie uk soo jesonnen sent? Doaderch, daut jie en dise schwoare Tiet tru uthoolen un daut doonen, waut Jesus ons oppjeef. Jesus säd: “Got nu no de Velkja von de Welt un  moakt an to Lieelinja un deept an en dän Nomen von däm Voda, von däm Sän un von däm Heiljen Jeist” (Mat. 28:19).

Aus Jesus säd: “Got!”, meend hee doamet, daut siene Nofolja waut doonen sullen, drock sennen. Daut es eene groote Freid to seenen, woo väl Jesus siene flietje Nofolja daut latste Joa haben jedonen kjräajen! Daut es kloa to seenen, daut Jehova siene stoakje Haunt un sien Säajen hinja daut Woakj sent, daut aule Velkja de goode Norecht von daut Kjennichrikj to hieren kjrieen (Mar. 13:10).

Väle nämen de goode Norecht aun. Tojoa wia daut hechste Numma von de Vekjindja 8 340 847, un doa worden em Derchschnett 10 115 264 Bibelstudiums de Moonat derchjefieet. Daut wiest, daut de himlischa Woagen nich stellhelt, un jie doonen uk nich. Doa es nich mea väl Tiet, bat Jehova de Däa fa de Radunk toomoaken woat. Doawäajen moakt wieda met june feine Oabeit!

De Varsch fa daut Joa 2017 es sea paussent: Vetru Jehova un doo goodet! (Psa. 37:3). Wan jie goodet doonen, aulsoo Jehova deenen, dan wies jie, daut jie opp am vetruen un daut doonen, waut dis Varsch sajcht. Denkjt emma doaraun, daut jie kjeenmol auleen sent. Jesus woat daut nokomen, waut hee vespruak. Hee säd: “Velot junt doaropp, ekj sie emma bie junt, batem Enj von de Welt” (Mat. 28:20).

Vetrut doaropp, daut Jehova junen truen Deenst wieda säajnen woat. Krakjt endoont aus jie weinich ooda väl doonen kjennen – waut bie Jehova talt, es, daut jie jun bastet jäwen un utem rajchten Senn. Wan jie daut soo doonen, dan freit Jehova sikj un es sea tofräd doamet (2. Kor. 9:6-7). Doawäajen doot wieda pinkjlich bäden, Gott sien Wuat studieren, no de Toopkomes wanken un soo väl aus mäajlich prädjen. Soo woa jie junen leeftoljen Voda emma noda komen.

De “korte Tiet”, waut dän beesen Fient noch blift, es meist vebie (Opb. 12:12). Dis schlajchta Jäajna prooft aules to doonen, waut dee kaun, om ons von dän rajchten Wajch auftobrinjen, soo daut wie Jehova ontru woaren. Blieft dicht bie Jehova, dan woat de Fient nuscht aunfangen kjennen, endoont met waut dee aunkjemt (Psa. 16:8). Wie wellen junt sajen, daut wie junt sea leewen un daut wie daut väl räakjnen, daut jie ons halpen, en dise latste Tiet fa daut Kjennichrikj to strieden.

June Breeda,

Väastaunt von Jehova siene Zeijen