Introductions fa di Ministry

Dee videos sinn gmacht fa dich helfa conversations shteahra veyyich di Bivvel.

Eiyah Family Kann Haebbi Sei Introduction

Keiyaht layva un families sinn unnich en latt pressure. Di Bivvel gebt em vass ma brauch fa en haebbi family layva havva.

Vetsht Du Ebbes Goodes Heahra?

Römer 10:15 sawkt funn “goodi sacha” veyyich ebbes bessahs. Dess kann dich helfa en haebbi family layva havva, rechti friends un peace havva.

Hott’s Ennich Hofning fa Selli es Kshtauva Sinn?

Di Bivvel fashprecht es du viddah selli sayna kansht es kshtauva sinn, grawt do uf di eaht.

Jehova Sei Witnesses—Veah Sinn Miah?

Feel leit vella vissa veah Jehova Sei Witnesses sinn. Frohk ayns funn Jehova Sei Witnesses.