1 Mosi 9:1-29

9  Gott hott no da Noah un sei boova ksaykend, un hott ksawt zu si, “Seind fruchtboah un fameahret eich un fillet di eaht.  Da furcht un angsht funn eich soll uf alli diah funn di eaht sei, un uf alli fokkel funn di luft, uf alles es graddeld uf di eaht un uf awl di fish im say. Si sinn awl in eiyah hend gedu.  Alles es sich faraykt un laybt soll ess-sach sei fa eich. Grawt vi ich eich greeni blansa gevva habb, gevvich eich nau alles.  Avvah diah sellet kenn flaysh essa voʼs layves-bloot noch drinn hott.  Un veiklich, ich foddah shuldichkeit fa eiyah layves-bloot. Vann en diah en mensh doht macht, dann foddah ich demm diah sei layves-bloot. Un so aw mitt mensha, vann en mann en anra mann, deah vo sei broodah is, doht macht, dann foddah ich sei layves-bloot.   Veah-evvah es mensha-bloot fageest,bei em mensh soll sei bloot fagossa sei. Fa Gott hott da mensh in sei ayknigleichnis gmacht.  Un diah, ich vill havva es diah fruchtboah sind un feel kinnah hend. Fameahret eich uf di eaht so es diah feel vaddet drinn.”  Gott hott no kshvetzt zumm Noah un sei boova bei eem, un hott ksawt:  “Gukket moll, ich mach en bund mitt eich un mitt eiyah nohch-kummashaft, 10  un mitt awl di levendichi diahra es bei eich sinn—di fekkel, es fee un awl di diahra uf di eaht mitt eich es aus di oahrich kumma sinn, un mitt alli diah uf di eaht. 11  Ich mach mei bund mitt eich, es funn nau on soll nee nimmi alles levendiches abkshnidda sei bei sindfloot vassah, unʼs soll kenn sindfloot di eaht may fadauva.” 12  Un Gott hott ksawt, “Dess is da zaycha funn demm bund es ich mach zvishich miah un eich un alli levendich diah mitt eich funn nau on faʼimmah. 13  Ich habb mei reyyah-bohwa in di volka ksetzt un dess soll en zaycha sei funn demm bund zvishich miah un di eaht. 14  Es soll zu kumma, vann ich volka ivvah di eaht shikk, un deah reyyah-bohwa vatt ksenna in di volka, 15  no denk ich an mei bund vass zvishich miah un eich is, un zvishich alli levendich diah es flaysh hott; unʼs vassah soll nee nimmi en sindfloot vadda un alles levendiches es flaysh hott doht macha. 16  Vann da reyyah-bohwa in di volka is, dann gukk ich uffen, un denk an mei ayvich bund zvishich miah un alles levendiches mitt flaysh uf di eaht.” 17  Un Gott hott ksawt zumm Noah, “Dess is da zaycha fumm bund es ich gmacht habb zvishich miah un alles es flaysh hott uf di eaht.” 18  Em Noah sei boova vo aus di oahrich kumma sinn, voahra da Shem, da Ham un da Japheth. Da Ham is da faddah fumm Kanaan. 19  Dee drei boova voahra em Noah sei boova un funn eena sinn awl di leit kumma ivvah di gans eaht. 20  Da Noah voah en bavvah, un eah hott en vei-goahra geblanst. 21  Eah hott fumm vei gedrunka, un is ksoffa vadda un voah nett zu gedekt in seim tent. 22  Da Ham, da faddah fumm Kanaan, hott sei daett ksenna unni glaydah oh, un hott sei zvay breedahʼs ksawt vo draus voahra. 23  Da Shem un da Japheth henn no en shtikk glaydah gnumma, hennʼs uf iahra shuldahra gedu un sinn hinnahsich nei ganga un henn iahra daett zu gedekt. Si henn iahra ksichtah vekk gedrayt so es si iahra daett nett nakkich sayna. 24  Vo da Noah vakkah vadda is un hott gvist vass sei yingshtah boo gedu hott zu eem, 25  hott eah ksawt, “Faflucht is da Kanaan;en gnecht funn gnechta soll eah sei zu sei breedah.” 26  Eah hott aw veidah ksawt,“Glohbt sei da HAH, da Gott fumm Shem,un da Kanaan soll sei gnecht sei. 27  Gott zayld em Japheth sei land grohs macha;eah soll im Shem sei tents voona,un da Kanaan soll sei gnecht sei.” 28  Da Noah hott no noch drei hunnaht un fuftzich yoah glaybt noch di sindfloot. 29  Alles zammah hott da Noah nein hunnaht un fuftzich yoah glaybt, un no is eah kshtauva.

Footnotes