1 Mosi 7:1-24

7  No hott da HAH ksawt zumm Noah, “Gay in di oahrich, du, un awl selli in deim haus, fa ich habb dich gerecht kfunna in dee do zeit.  Du solsht sivva poah funn awl di reina diahra mitt diah nei nemma, en faddah un en muddah; un funn di diahra es nett rein sinn solsht ay poah funn yaydah diah nei nemma, en faddah un en muddah.  Du solsht aw sivva poah funn di fekkel unnich em himmel nemma, en hohna un en hinkel, so es iahra nohch-kummashaft levendich bleibt uf di eaht.  Sivva dawk funn nau shikk ich reyyah uf di eaht fa fatzich dawk un fatzich necht, un ich butz alli levendich ding aus di eaht es ich gmacht habb.”  Un da Noah hott gedu grawt vi da HAH eem gebodda katt hott.  Da Noah voah sex hunnaht yoah ald vo di sindfloot uf di eaht kumma is.  No is da Noah un sei boova, un sei fraw un sei boova iahra veivah mitt eem in di oahrich ganga vekk fumm vassah funn di sindfloot.  Funn di reini diahra un unreini diahra, funn fekkel, un funn alles es uf em bodda anna graddeld,  dee sinn awl mitt em Noah zvay bei zvay in di oahrich ganga, en faddah un en muddah, so vi Gott da Noah gebodda katt hott. 10  Un sivva dawk shpaydah is es vassah funn di sindfloot uf di eaht kumma. 11  Im sex hunnaht yoah fumm Noah sei layva, im zvedda moonet, un em sivvatzayda dawk fumm moonet—uf sellah yayklich dawk sinn awl di shpringa un brunna fumm deefa ufgebrocha, un di fenshtahra fumm himmel voahra uf gmacht. 12  Un da reyyah is uf di eaht kfalla fa fatzich dawk un fatzich necht. 13  Uf sellah yayklich dawk is da Noah, da Shem, da Ham, un da Japheth, mitt em Noah sei fraw un di drei boova iahra veivah, in di oahrich nei ganga. 14  Si, un alli diah noch iahra satt, un awlʼs fee noch iahra satt, un alles es graddeld uf em bodda noch iahra satt, un alli fokkel noch iahra satt, sinn nei ganga. 15  Si sinn nei zumm Noah in di oahrich ganga, zvay bei zvay funn alles es ohften katt hott. 16  Un di diahra es nei ganga sinn voahra faddahra un muddahra funn alli flaysh, so vi Gott em Noah gebodda gevva katt hott. No hott da HAH zu gmacht hinnich eem. 17  Un no is di sindfloot uf di eaht kumma fa fatzich dawk, un viʼs vassah haychah vadda is, hottʼs di oahrich uf kohva so es see ovvich di eaht voah. 18  Di vassahra sinn ruff kumma un sinn hohch vadda uf di eaht, so es di oahrich ovva uf em vassah heah ganga is. 19  Unʼs vassah is haychah un haychah vadda uf di eaht, un awl di hohcha hivla ivvahrawlich unnich em himmel voahra zu gedekt. 20  ʼS vassah is so hohch vadda es awl di hohcha hivla zu gedekt voahra bei may es zvansich foos. 21  Un alli levendich ding es sich faraykt uf di eaht is fasoffa—di fekkel, es fee, di diahra, alles es uf em bodda anna graddeld, un aw alli mensh. 22  Alles es uf drukka land ganga is un levendichah ohften katt hott, is fasoffa. 23  Alli levendich ding uf di eaht voah vekk gebutzt, funn mensha on biss anʼs fee, di diahra es uf em bodda gradla un di fekkel funn di luft. Si voahra awl vekk gebutzt funn di eaht; yusht da Noah voah ivvahrich, un selli es bei eem voahra in di oahrich. 24  Un dess vassah hott uf di eaht kshtanna fa en hunnaht un fuftzich dawk.

Footnotes