1 Mosi 40:1-23

40  No shpaydah is es zu kumma es da kaynich funn Egypta grikt voah ivvah zvay funn sei gnechta, da vei-gnecht un da broht-bakkah.  Un da Pharao voah seish bays ivvah dee zvay gnechta, da ivvah-saynah fumm vei-kellah un da ivvah-saynah funn di bakahrei.  No hott eah si in di jail gedu, di saym jail es da Joseph drinn voah. Da ivvah-saynah funn dee jail voah aw da hauptmann funn di greeks-gnechta es da Pharao geguard henn.  Deah ivvah-saynah hott da Joseph ivvah dee zvay mann gedu fa acht gevva uf si, un si voahra en shukk datt drinn.  Dee zvay mennah—em kaynich funn Egypta sei vei gnecht un sei broht-bakkah datt in di jail—henn awl zvay en drohm katt di saym nacht. Un yaydah drohm hott en mayning katt.  Da neksht meiya vo da Joseph nei zu eena kumma is hott eah ksenna is si oahrich bedreebt voahra.  Un eah hott em Pharao sei gnechta es eikshtekt voahra datt bei eem in sei meishtah sei haus kfrohkt, “Favass sinn eiyah ksichtah so bedreebt heit?”  No henn si ksawt zu eem, “Miah henn drohma katt, unʼs is nimmand do fa sawwa vass si mayna.” Da Joseph hott no ksawt zu eena, “Fa sawwa vass en drohm maynd heaht zu Gott. Sawwet miah moll vass diah gedrohmd hend.”  Da ivvah-saynah fumm kaynich sei vei-kellah hott no sei drohm fazayld zumm Joseph, un hott ksawt zu eem, “In mei drohm havvich en drauva-rankel ksenna fannich miah. 10  Un dee drauva-rankel hott drei nesht katt. Di nesht henn bleddah un blumma grikt, un no zeidichi drauva. 11  Nau em Pharao sei kobli voah in mei hand, so havvich drauva gnumma un si ausgedrikt im Pharao sei kobli nei. No havvichʼs kobli im Pharao sei hand gedu.” 12  Da Joseph hott no ksawt, “Dess is vass es maynd: Di drei nesht sinn drei dawk. 13  In drei dawkʼs zeit zayld da Pharao dei kobb uf hayva un dich viddah zrikk du vo du voahsht. Un du zaylsht em Pharao sei kobli in sei hand du vi du hosht difoah vo du da ivvah-saynah funn seim vei-kellah voahsht. 14  Avvah fagess mich nett vannʼs moll goot gayt mitt diah. Un sei bamhatzich zu miah bei em Pharao sawwa veyyich miah, un grikk mich aus demm haus. 15  Ich voah vekk kshtohla aus em land funn di Hebrayah, un even do havvich nix gedu es ich do in dee jail sei sett.” 16  Vo da ivvah-saynah funn di bakahrei ksenna hott es di auslaying goot voah, hott eah ksawt zumm Joseph, “Ich habb aw gedrohmd, un uf mei kobb voahra drei veisi keahb. 17  Im evvahshta koahb voah alli sadda gebakka sach fa da Pharao, un di fekkel voahra am fressa aus em koahb uf mei kobb.” 18  Da Joseph hott no andvat gevva un hott ksawt, “Dess is vass es maynd: Di drei keahb sinn drei dawk. 19  In drei dawkʼs zeit zayld da Pharao dei kobb uf hayva un du zaylsht funn en bohm henka. Un di fekkel zayla dei flaysh fressa.” 20  Un so is es zu kumma es uf em dridda dawk, vo em Pharao sei yeahs-dawk voah, hott eah en grohs essa gmacht fa awl sei gnechta. No hott eah em ivvah-saynah fumm vei-kellah un em ivvah-saynah funn di bakahrei iahra kebb uf kohva fannich sei gnechta. 21  Eah hott em ivvah-saynah fumm vei-kellah sei eahvet viddah zrikk gevva, un eah hottʼs kobli viddah im Pharao sei hand gedu. 22  Avvah eah hott da bakahrei ivvah-saynah kanka, grawt vi da Josephʼs ausglaykt hott. 23  Doch da ivvah-saynah fumm vei-kellah hott nett an da Joseph gedenk un hott een alles fagessa.

Footnotes