1 Mosi 3:1-24

3  Nau di shlang voah shlichtichah es ennich annah diah im feld es Gott da HAH gmacht katt hott. Un di shlang hott ksawt zu di fraw, “Hott Gott geviss ksawt, ‘Diah sellet nett essa funn ennichʼs funn di baym im goahra’?”  Di fraw hott no ksawt zu di shlang, “Miah daufaʼs frucht essa funn di baym im goahra;  avvah Gott hott ksawt, ‘Diah selletʼs frucht fumm bohm in di mitt fumm goahra nett essa, unʼs aw nett ohrayya adda diah shtauvet.’”  Di shlang hott no ksawt zu di fraw, “Diah zaylet gevislich nett shtauva!  Fa Gott vayst es da dawk es diah esset difunn, zayla eiyah awwa uf gmacht sei un diah zaylet sei vi Gott, un visset vass goot un evil is.”  Un vo di fraw ksenna hott es di frucht fumm bohm goot voah fa ess-sach, shay voah zu di awwa, un en falanga gebt fa veisheit greeya; hott si gnumma funn di frucht un hott gessa difunn. See hott aw samm zu iahra mann gevva es bei iahra voah, un eah hott gessa.  No voahra di awwa funn awl zvay funn eena uf gmacht, un si henn gvist es si nakkich voahra. No henn si feiya bleddah zammah kflochta un henn sich shatza gmacht.  Un si henn di shtimm funn Gott da HAH keaht vi eah am lawfa voah im goahra im keela fumm dawk, un da Adam un sei fraw henn sich fashtekkeld funn Gott da HAH unnich di baym im goahra.  Avvah Gott da HAH hott em Adam groofa un hott ksawt, “Vo bisht du?” 10  Un eah hott ksawt, “Ich habb dei shtimm keaht im goahra, un habb mich kfeicht veil ich nakkich voah; un ich habb mich fashtekkeld.” 11  Eah hott een kfrohkt, “Veah hott diah ksawt es du nakkich bisht? Hosht du gessa fumm bohm es ich dich gebodda habb fa nett essa?” 12  Da Adam hott ksawt, “Di fraw es du gevva hosht fa bei miah sei, see hott miah gevva fumm bohm, un ich habb gessa.” 13  No hott Gott da HAH ksawt zu di fraw, “Vass is dess es du gedu hosht?” Di fraw hott ksawt, “Di shlang hott mich fafiaht, un ich habb gessa.” 14  No hott Gott da HAH ksawt zu di shlang, “Veil du dess gedu hosht,solsht du faflucht sei ovvich awlʼs fee,un ovvich awl di vilda diahra fumm feld; uf deim bauch solsht du gay,un solsht shtawb essa dei layva lang. 15  Ich du en hass zvishich dich unʼs veibsmensh,un zvishich dei sohma in iahra sohma. Eah zayld dei kobb fadredda,un du zaylsht sei feahshta shtecha.” 16  Zu di fraw hott eah ksawt, “Ich gebb diah feel shmatza deich kinnah drawwa,In shmatza sella kinnah geboahra sei zu diah; Dei falanga soll noch deim mann sei,un eah soll ivvah dich sei.” 17  No zumm Adam hott eah ksawt, “Veil du abkeicht hosht zu di shtimm funn dei fraw, un hosht gessa fumm bohm es ich dich gebodda habb, ‘Du solsht nett essa difunn,’ faflucht is da grund deich dich,un deich hatt shaffa solsht du ess-sach greeya difunndei layva lang. 18  Danna un dishtla sellah vaxa fa dich,un du solsht di blansa essa fumm feld. 19  Deich da shvitz funn deim ksichtsolsht du dei ess-sach fadeena biss du viddah zu eaht draysht,veil du funn di eaht kumsht. Du bisht eaht, un solsht viddah eaht vadda.” 20  Un da Adam hott sei fraw Ayfaw kaysa, veil see di muddah funn awl di levendicha is. 21  No hott Gott da HAH glaydah gmacht aus diahra haut fa da Adam un sei fraw, un hott si geglayt. 22  Gott da HAH hott no ksawt, “Gukket moll, nau is da mann vadda vi ayns funn uns, un vayst goot funn evil. Nau so es eah nett sei hand naus shtrekt un nemd aw fumm layves-bohm, est difunn, un laybt faʼimmah—” 23  fasell hott Gott da HAH een naus kshikt aus em Goahra-Ayden fa da grund shaffa. Dess is da grund es eah difunn gnumma gvest voah. 24  So hott eah da mann raus gedrivva, un hott di cherubim un en feiyahrich shvatt es am alli vayya drayya voah, an di east seit fumm Goahra-Ayden gedu fa da vayk zumm layves-bohm heeda.

Footnotes