1 Mosi 28:1-22

28  No hott da Isaac da Jakob rei groofa un hott een ksaykend, hott eem en gebott gevva, un hott ksawt, “Du solsht kenn fraw nemma funn di dochtahra funn Kanaan.  Risht dich un gay nuff in Mesopotamia zumm Bethuel, dei maemm iahra faddah sei haus. Nemm diah en fraw funn datt, funn dei maemm iahra broodah, em Laban sei mayt.  Ich vinsh es da Awlmechtich Gott dich saykna dutt, dich fruchtboah macht un dich fameahra dutt so es du da faddah vasht funn feel leit.  Ich vinsh es eah diah aw da sayya fumm Abraham gebt, zu diah un zu dei nohch-kummashaft mitt diah, es diahʼs land eahva sellet vo du nau en fremdah mann bisht; sell land es Gott zumm Abraham gevva hott.”  No hott da Isaac da Jakob fatt kshikt, un eah is noch Mesopotamia ganga zumm Laban, em Bethuel sei boo funn Syria. Da Laban voah da broodah funn di Rebekka, em Jakob un em Esau sei maemm.  Da Esau hott ksenna es da Isaac da Jakob ksaykend hott, un een nuff an Mesopotamia kshikt hott fa en fraw greeya funn datt. Eah hott aw ksenna an di zeit vo eah een ksaykend hott, es eah een gvand hott un hott ksawt, “Du solsht kenn fraw nemma funn di veibsleit funn Kanaan.”  Un eah hott ksenna es da Jakob sei faddah un muddah keicht hott un is noch Mesopotamia ganga.  Da Esau hott no ksenna es di veibsleit funn Kanaan seim faddah Isaac shlecht kfalla henn.  No is da Esau zumm Ismael ganga un hott di Mahalath, em Ismael sei maydel keiyaht, nayvich di veivah es eah shund katt hott. Di Mahalath voah di Nebajoth iahra shveshtah. Demm maydel iahra daett voah da Ismael, em Abraham sei boo. Em Jakob Sei Drohm An Beth-El 10  No is da Jakob vekk funn Beer-Seba ganga un is noch Haran ganga. 11  Eah is an ay blatz kumma un is datt geblivva ivvah-nacht veil di sunn shund unnah voah. Eah hott en shtay gnumma funn datt, hottʼn unnich sei kobb gedu, un hott sich datt anna glaykt fa shlohfa. 12  No hott eah en drohm katt. Un gukk moll, en laydah voah uf di eaht kshteld unʼs evvahsht end hott nuff an da himmel glangd. Un di engel funn Gott voahra am uf un ab gay uf di laydah. 13  Un gukk moll, da HAH hott ovva droh kshtanna un hott ksawt, “Ich binn da HAH, da Gott funn dei faddah da Abraham, un da Gott fumm Isaac. ʼS land es du druff leisht gevvich zu diah un dei nohch-kummashaft. 14  Dei nohch-kummashaft soll sei vi da shtawb funn di eaht, un si sella ausnannah gay zu di west, di east, di natt un di saut. Un deich dich un dei nohch-kummashaft sella awl di kshlechtah funn di eaht ksaykend vadda. 15  Un nau gukk moll, ich binn bei diah, un zayl dich halda vo-evvah es du anna gaysht. Ich bring dich viddah zrikk in dess land, fa ich zayl dich nett falossa biss ich gedu habb vass ich fashprocha habb.” 16  No is da Jakob uf gvekt funn seim shlohf un hott ksawt, “Ei yusht geviss, da HAH is in demm blatz, un ich habbʼs nett gvist.” 17  Eah hott sich kfeicht un hott ksawt, “Vee shreklich is deah blatz! Dess is nix annahs es es haus funn Gott, un dess is es doah zumm himmel.” 18  No is da Jakob free uf kshtanna meiyets, hott da shtay gnumma es eah unnich sei kobb gedu katt hott, hottʼn ufʼs end kshteld fa en ohdenkes-shtay un hott ayl drivvah gleaht. 19  Eah hott sellah blatz Beth-El kaysa, avvah eahshtah hott selli shtatt Lus kaysa. 20  Da Jakob hott no en fashprechnis gmacht un hott ksawt, “Vann Gott bei miah is un mich hald uf em vayk es ich am gay binn, un gebt miah ess-sach zu essa un glaydah fa veahra, 21  so es ich viddah in fridda zrikk in mei faddah sei haus kumm, dann zayld da HAH mei Gott sei. 22  Deah shtay es ich ufʼs end kshteld habb fa en ohdenkes-shtay zayld Gott sei haus sei, un funn alles es du miah gebsht zayl ich geviss en zeyyadel zu diah gevva.”

Footnotes