1 Mosi 27:1-46

27  Nau is es zu kumma vo da Isaac moll ald voah un sei awwa zu blind voahra fa sayna, hott eah sei eldshtah boo da Esau, rei groofa un hott ksawt zu eem, “Mei sohn.” Un eah hott ksawt, “Do binn ich.”  No hott da Isaac ksawt, “Gukk moll nau, ich binn ald un vays nett da dawk funn mei doht.  Nemm nauʼs ksha es du hundsht mitt, dei sakk mitt arrows un dei bow, un gay naus inʼs feld un grikk en vild diah fa mich.  Mach miah en essa, so vi ichʼs gleich, un bringʼs zu miah es ichʼs essa kann. No vill ich dich saykna eb ich shtaub.”  Di Rebekka voah am abheicha vi da Isaac kshvetzt hott zu sei boo da Esau. So, vo da Esau naus inʼs feld ganga is fa hunda un en vild diah zrikk bringa,  hott di Rebekka ksawt zumm Jakob, “Gukk moll, ich habb dei faddah keaht shvetza zu dei broodah un sawwa,  ‘Bring miah en vild diah un mach miah en goot essa, so es ich essa kann un dich saykna fannich em HAH eb ich shtaub.’  Nau heich moll mei sohn, un du vi ich diah sawk.  Gay naus vo di gays sinn un bring miah zvay glenni gayslen, so es ich en goot essa rishta kann fa dei daett so vi eahʼs gleicht. 10  No solsht duʼs zu dei daett bringa so es eahʼs essa kann un dich saykna eb eah shtaubt.” 11  Avvah da Jakob hott zu sei maemm di Rebekka ksawt, “Yau avvah gukk moll, mei broodah da Esau is en hoahrichah mann un ich binn en gladdah mann. 12  Vass vann mei daett mich ohrayya vill. No nemd eah mich es en fafiahrah un ich bring en fluch uf mich un nett en sayya.” 13  Avvah sei maemm hott ksawt, “Dei fluch sei uf miah, mei boo, du yusht vi ich sawk, un gay un grikk si fa mich.” 14  No is eah ganga un hott si grikt un hott si zu sei maemm gebrocht. Sei maemm hott no en goot essa gmacht vi sei daett geglicha hott. 15  No hott di Rebekka em Esau, iahra eldshtah boo, sei beshti glaydah gnumma in iahra haus, un hott si uf iahra yingshtah boo da Jakob gedu. 16  See hott di gayslen iahra haut uf sei hend un uf sei hals vo eah glatt voah. 17  No hott seeʼs goot essa un samm broht es see gmacht katt hott, zu iahra boo da Jakob gevva. 18  Eah is no zu sei daett kumma un hott ksawt, “Mei faddah.” Un eah hott ksawt, “Do binn ich. Veah bisht du, mei sohn?” 19  No hott da Jakob ksawt zu sei daett, “Ich binn da Esau, dei eldshtah boo. Ich habb gedu vi du ksawt hosht. Hokk uf un ess funn meim vilda flaysh so es du mich saykna kansht.” 20  Da Isaac hott no ksawt zu sei boo, “Vee is es es duʼs so kshvind kfunna hosht, mei sohn?” Un eah hott ksawt, “Veil da HAH dei Gottʼs zu miah gebrocht hott.” 21  No hott da Isaac ksawt zumm Jakob, “Kumm moll nayksht es ich dich feela kann, mei sohn, fa gukka eb du geviss mei sohn da Esau bisht adda nett.” 22  Da Jakob is nayksht zu sei faddah da Isaac ganga un eah hott ivvah een kfeeld. No hott eah ksawt, “Di shtimm is di shtimm fumm Jakob, avvah di hend sinn di hend fumm Esau.” 23  Un eah hott een nett gekend veil sei hend hoahrich voahra vi sei broodah Esau sei hend. So hott eah een ksaykend, 24  un hott ksawt, “Bisht du geviss mei sohn da Esau?” Un eah hott ksawt, “Ich binn.” 25  No hott da Isaac ksawt, “Bringʼs zu miah, mei sohn, no ess ich samm funn dei vild flaysh so es ich dich saykna kann.” Da Jakob hottʼs zu eem gebrocht un eah hott gessa; eah hott aw samm vei gebrocht un eah hott gedrunka. 26  Sei faddah da Isaac hott no ksawt zu eem, “Kumm nayksht mei sohn, un gebb miah en kuss.” 27  So is eah nayksht ganga un hott eem en kuss gevva, un vo da Isaac sei glaydah kshmakt hott, hott eah een ksaykend un hott ksawt, “Gukk moll, da kshmakk funn mei sohnis viʼs kshmakk fumm feld es da HAH ksaykend hott. 28  Loss Gott diah da dau fumm himmel gevva, un di fett eahn funn di eaht,mitt feel frucht un neiyah vei. 29  Feel leit sella diah abvoahra,un leit sella sich nunnah bikka zu diah.Du solsht meishtah sei ivvah dei breedah,un dei muddah iahra boova sella sich bikka zu diah. Faflucht sella selli sei es dich faflucha,un ksaykend sella selli sei es dich saykna.” 30  Nauʼs is zu kumma, so kshvind es da Isaac faddich voah da Jakob saykna, un da Jakob hott yusht sei faddah da Isaac falossa katt, dann is sei broodah da Esau rei kumma funn sei hundes. 31  No is eah aw ganga un hott en goot essa grisht, hottʼs zu sei faddah gebrocht un hott ksawt zu sei faddah, “Hokk dich uf, mei faddah, un ess funn meim vilda flaysh, so es du mich saykna kansht.” 32  No hott da Isaac, sei faddah, een kfrohkt, “Veah bisht du?” Un eah hott ksawt, “Ich binn dei eldshtah sohn, da Esau.” 33  No hott da Isaac ohkfanga oahrich ziddahra un hott ksawt, “Dann veah voah sellah hundah es vild flaysh zu miah gebrocht hott? Ich habb gessa difunn yusht eb du kumma bisht un habb een ksaykend—yau, un eah bleibt ksaykend.” 34  Vo da Esau di vadda funn sei faddah keaht hott, hott eah laut naus gegrisha un voah oahrich bedreebt. Eah hott ksawt, “Sayken mich aw, mei faddah!” 35  Avvah eah hott ksawt, “Dei broodah is kumma mitt falshheit un hott dei sayya gnumma.” 36  Da Esau hott ksawt, “Hott eah nett da recht nohma, Jakob, fa eah hott mich dee zvay moll fafiaht? Eah hottʼs recht funn mei eahsht-geburt vekk gnumma un nau gukk moll, eah hott mei sayya aw vekk gnumma.” No hott eah ksawt, “Hosht du kenn sayya kalda fa mich?” 37  Avvah da Isaac hott ksawt zumm Esau, “Ich habb een meishtah gmacht ivvah dich, un awl sei freindshaft havvich gevva zu eem fa gnechta. Ich habb een faseikt mitt frucht un neiyah vei, un vass kann ich nau du fa dich mei sohn?” 38  Da Esau hott ksawt zu sei faddah, “Hosht du yusht noch ay sayya, mei faddah? Sayken mich aw, oh mei faddah!” No hott da Esau laut keild. 39  Sei faddah da Isaac hott eem andvat gevva un hott ksawt, “Gukk moll, vekk funn di goot frucht funndi eaht solsht du layva,un vekk fumm dau fumm himmel funn ovva-heah. 40  Bei deim shvatt solsht du layva,un uf dei broodah solsht du abvoahra. Avvah di zeit zayld kumma es du aw enmeishtah vasht,no brechsht du sei yoch funn deim hals.” 41  Da Esau hott en hass katt geyyich da Jakob veil sei faddah een ksaykend hott mitt em sayya. Un da Esau hott ksawt in sei hatz, “ʼSis glei zeit fa veina fa mei faddah sei doht. Noch sellem mach ich mei broodah doht.” 42  Nau voʼs ksawt voah zu di Rebekka vass iahra eldshtah boo ksawt katt hott, hott si kshikt fa iahra yingshtah boo un hott ksawt zu eem, “Gukk moll, dei broodah da Esau is am sich drayshta mitt di gedanka es eah dich doht macha zayld. 43  Nau heich mich ab, mei sohn, un du vass ich sawk. Risht dich kshvind un fabutz dich nuff zu mei broodah da Laban an Haran. 44  Bleib bei eem fa en veil, biss dei broodah sei zann een falost un eah fagest vass du gedu hosht zu eem. 45  Vann dei broodah moll nimmi bays is mitt diah un fagest vass du gedu hosht zu eem, dann shikk ich vatt zu diah fa zrikk kumma funn datt. Favass sett ich eich awl zvay faliahra in aym dawk?” 46  No hott di Rebekka ksawt zumm Isaac, “Dee veibsleit fumm Heth macha miahʼs gans falayt fa layva. Vann da Jakob sich en fraw nemd funn di veibsleit funn demm land, sell is, funn di dochtahra fumm Heth, vass goot zayld mei layva sei zu miah?”

Footnotes