1 Mosi 26:1-35

26  Nauʼs voah en hungahs-noht im land. Dess voah nett di saym hungahs-noht es eahshtah an di zeit fumm Abraham. No is da Isaac nuff an Gerar ganga zumm Abimelech, da kaynich funn di Philishtah.  Un da HAH is zu eem kumma un hott ksawt, “Gay nett nunnah inʼs land Egypta; bleib im land es ich diah sawk.  Bleib en fremdah do in demm land, un ich bleib mitt diah un sayken dich. Zu diah un dei nohch-kummashaft gevvich awl dee lendah, un ich zayl di vadda halda vass ich kshvoahra habb zu dei faddah da Abraham.  Ich mach dei nohch-kummashaft sich fameahra es si so feel sinn es di shtanna im himmel, un gebb dei nohch-kummashaft awl dee lendah. Un deich dei nohch-kummashaft vadda awl di leit un kshlechtah funn di eaht ksaykend,  veil da Abraham miah keicht hott, veil eah gedu hott vass ich een kaysa habb un veil eah mei gebodda, villa un ksetz kalda hott.”  So hott da Isaac in Gerar gvoond.  Vo di leit datt een kfrohkt henn veyyich sei fraw, hott eah ksawt, “See is mei shveshtah.” Eah hott sich kfeicht sawwa, “See is mei fraw,” veil eah gedenkt hott di mennah funn sellem blatz mechta een doht macha fa di Rebekka, fa see voah oahrich shay.  Vo da Isaac moll adlich lang datt voah hott da Abimelech, da Philishtah kaynich, aus seim fenshtah gegukt un hott da Isaac ksenna sei oahm um sei fraw di Rebekka rumm du.  No hott da Abimelech da Isaac bei groofa un hott ksawt, “See is geviss dei fraw! Favass hosht du ksawt, ‘See is mei shveshtah’?” Da Isaac hott ksawt, “Veil ich kfeicht habb ich mecht mei layva faliahra deich see.” 10  Da Abimelech hott no ksawt, “Vass is dess es du gedu hosht zu uns? Ayns funn unsah leit hett geviss kenna shlohfa mitt dei fraw, un du hetsht en shuld uf uns awl gebrocht.” 11  No hott da Abimelech awl di leit gvand un hott ksawt, “Veah-evvah es deah mann adda sei fraw ohraykt vatt bletzlich doht gmacht.” 12  Da Isaac hott no sell land ksayt un sell yoah hott eah en hunnaht moll so feel geahnd es eah ksayt katt hott. Da HAH hott een ksaykend, 13  un eah is en reichah mann vadda. Eah hott may un may eignumma biss eah endlich oahrich reich voah. 14  Eah hott so feel shohf un fee un gnechta katt es di Philishtah jealous voahra ivvah een. 15  Si henn awl di brunna zu kshtobt es sei faddah sei gnechta gegrawva katt henn in sei faddah Abraham sei zeit, un henn si ufkfild mitt grund. 16  Da Abimelech hott no ksawt zumm Isaac, “Zeek vekk funn uns; du bisht am zu mechtich vadda fa uns.” 17  So is da Isaac datt vekk, is nivvah gezowwa in di valley funn Gerar un hott datt gvoond. 18  Da Isaac hott no di vassah-brunna viddah uf gegrawva es gegrawva gvest voahra in sei faddah Abraham sei zeit. Di Philishtah henn si zu kshtobt katt noch em Abraham sei doht. Eah hott di brunna viddah di sayma nayma gevva es sei faddah si gevva katt hott. 19  No henn em Isaac sei gnechta aw en brunna gegrawva in sellem deich un henn oahrich goot shteik vassah kfunna. 20  Avvah di fee-heedah funn Gerar henn gmauld mitt em Isaac sei fee-heedah un henn ksawt, “Dess vassah is unsah!” So hott eah da brunna Esek kaysa veil si gmauld henn mitt eem. 21  No henn si noch en vassah-brunna gegrawva un si henn aw gmauld ivvah sellah. So hott eah sellah Sitna kaysa. 22  Eah is no datt vekk gezowwa un hott noch en brunna gegrawva. Si henn nett gmauld ivvah sellah no hott eah sellah brunna Rehoboth kaysa. Eah hott ksawt, “Endlich hott da HAH blatz gmacht fa uns; miah zayla fruchtboah sei in demm land.” 23  No is eah funn datt nuff an Beer-Seba ganga. 24  Un da HAH is zu eem kumma selli nacht un hott ksawt, “Ich binn da Gott funn dei faddah Abraham; feich dich nett, fa ich binn mitt diah. Ich zayl dich saykna un dei nohch-kummashaft fameahra fa di sayk funn mei gnecht da Abraham.” 25  So hott eah en awldah datt gebaut un hott da nohma fumm HAH ohgebayda. Eah hott sei tent datt uf gedu, un em Isaac sei gnechta henn en vassah-brunna gegrawva datt. 26  No is da Abimelech funn Gerar zu eem kumma mitt sei freind da Ahussath un da Phichol, da foah-gayyah funn sei greeks-gnechta. 27  Da Isaac hott ksawt zu eena, “Favass sind diah zu miah kumma siddah es diah mich hasset un hend mich vekk kshikt funn eich?” 28  Si henn ksawt, “Miah kenna goot sayna es da HAH bei diah is, so henn miah ksawt, ‘Miah sedda shveahra zvishich nannah,’ dess is zvishich diah un uns. Miah vella en bund macha mitt diah, 29  es du uns nix dusht, grawt vi miah dich nett ohgraykt henn. Miah henn yusht goodes gedu zu diah un henn dich vekk kshikt in fridda. Du bisht nau ksaykend beim HAH.” 30  Eah hott eena no en grohs essa gmacht, un si henn gessa un gedrunka. 31  Da neksht meiya sinn si free uf kshtanna un henn kshvoahra zu nannah. No hott da Isaac si vekk kshikt, un si sinn funn-nannah ganga in fridda. 32  Nauʼs is zu kumma es sellah saym dawk sinn em Isaac sei shaff-leit rei kumma un henn eem ksawt veyyich em brunna es si gegrawva katt henn. Si henn ksawt, “Miah henn vassah kfunna.” 33  So hott eah sellah brunna Seba kaysa; fasell hayst selli shtatt Beer-Seba biss heidichs-dawk. 34  Vo da Esau fatzich yoah ald voah hott eah di Judith, em Beeri da Hethiddah, sei maydel, un di Basmath, em Elon da Hethiddah, sei maydel keiyaht. 35  Dee mayt henn em Isaac un di Rebekka feel hatzlichi dreebsawl gmacht.

Footnotes