1 Mosi 1:1-31

1  Am ohfang hott Gott da himmel un di eaht kshaffa.  Nau di eaht voah gans veesht un leah. Es voah dunkel ivvahʼs deef vassah, un Gott sei Geisht voah ivvahʼs vassah.   Un Gott hott ksawt, “Loss di helling gmacht sei,” unʼs voah hell.   Gott hott ksenna es di helling goot voah, un hott di helling fadayld fumm dunkla.   Gott hott di helling “dawk” kaysa, un hottʼs dunkla “nacht” kaysa. Unʼs voah ohvets un meiyets, da eahsht dawk.   No hott Gott ksawt, “Loss en himmel shpann auskshtrekt sei ovva-heah zvishich di vassahra, un loss es di vassahra in zvay fadayla.”   So hott Gott di himmel-shpann auskshtrekt un hottʼs vassah unna droh fadayld fumm vassah ovva droh. Unʼs voah so.   Gott hott di shpann “himmel” kaysa. Unʼs voah ohvets un meiyets, da zvett dawk.   Un Gott hott ksawt, “Loss es vassah unnich em himmel zammah ksammeld sei an ay blatz, un loss es drukka land sich veisa.” Unʼs voah so. 10  Gott hottʼs drukka land “eaht” kaysa, un hottʼs zammah ksammeld vassah “say” kaysa. Un Gott hott ksenna es es goot voah. 11  Un Gott hott ksawt, “Loss di eaht graws vaxa, un anri blansa es sohma henn, un aw obsht-baym es frucht henn mitt sohma drinn, alli sadda uf di eaht noch iahra aykni satt.” Unʼs voah so. 12  Aus di eaht sinn graws un blansa kumma es sohma katt henn noch iahra aykni satt, un obsht-baym es frucht katt henn mitt sohma noch iahra aykni satt. Un Gott hott ksenna es es goot voah. 13  Unʼs voah ohvets un meiyets, da dritt dawk. 14  No hott Gott ksawt, “Loss lichtah in di shpann fumm himmel sei fa da dawk un di nacht funn-nannah halda. Si sella zaycha sei fa di zeida fumm yoah, di dawwa, un di yoahra meika. 15  Un loss di lichtah in di shpann fumm himmel sei fa helling macha uf di eaht.” Unʼs voah so. 16  Gott hott zvay grohsi lichtah gmacht, es grayshta fa ivvah da dawk sei, unʼs glenshta fa ivvah di nacht sei. Eah hott aw di shtanna gmacht. 17  Gott hott dee lichtah in di shpann fumm himmel ksetzt fa helling gevva uf di eaht, 18  fa ivvah da dawk un di nacht sei, un fa di helling unʼs dunkla fadayla. Un Gott hott ksenna es es goot voah. 19  Dess voah nau ohvets un meiyets, da fiaht dawk. 20  No hott Gott ksawt, “Loss feel levendichi diahra im vassah sei, un loss di fekkel ovvich di eaht in di shpann fumm himmel fleeya.” 21  So hott Gott di grohsa valfish un alli sadda diahra kshaffa es im vassah layva noch iahra aykni satt, un aw di fekkel mitt flikkel, noch iahra aykni satt. Un Gott hott ksenna es es goot voah. 22  Un Gott hott si ksaykend un hott ksawt, “Seind fruchtboah, fameahret eich un filletʼs vassah im say. Un loss di fekkel sich fameahra uf di eaht.” 23  Dess voah nau ohvets un meiyets, da fimft dawk. 24  No hott Gott ksawt, “Di eaht soll levendichi diahra raus bringa, yaydahs noch iahra aykni satt: fee, un sacha es uf em bodda gradla, un vildi diahra funn di eaht, awl noch iahra aykni satt.” Unʼs voah so. 25  Un Gott hott di vildi diahra funn di eaht gmacht, yaydahs noch iahra aykni satt, es fee noch iahra aykni satt, un alles es uf em bodda graddeld noch iahra aykni satt. Un Gott hott ksenna es es goot voah. 26  Un Gott hott ksawt, “Losset uns mensha macha in unsah gleichnis, un loss si sei vi miah. Losset si meishtah sei ivvah di fish fumm say, ivvah di fekkel funn di luft, ivvahʼs fee, ivvah di gans eaht, un ivvah awl di sacha es uf di eaht gradla.” 27  So hott Gott mensha kshaffa in sei aykni gleichnis. In di gleichnis funn Gott hott eah da mann unʼs veibsmensh kshaffa. 28  Un Gott hott si ksaykend un hott ksawt, “Seind fruchtboah un fameahret eich. Fillet di eaht un nemmet ivvah-hand ivvah di eaht. Diah sellet ivvah-hand havva ivvah di fish fumm say, ivvah di fekkel funn di luft, un ivvah alli levendich ding es sich faraykt uf di eaht.” 29  Un Gott hott ksawt, “Gukket moll, ich habb eich alli sadda blansa gevva es sohma gevva uf di eaht, un aw alli sadda obsht-baym es sohma henn. Dee sella ess-sach sei fa eich. 30  Un zu alli diah uf di eaht, zu alli fokkel in di luft, zu alles es uf em bodda graddeld, un zu alles es layva hott uf di eaht, habb ich awl di greena blansa gevva fa ess-sach.” Unʼs voah so. 31  Un Gott hott alles ksenna es eah gmacht hott, unʼs voah oahrich goot. Unʼs voah ohvets un meiyets, da sext dawk.

Footnotes