Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Ma’w Dxus yuwe we’wna vxitwatewa’j

Idx yetteweˈsx wãt fxiˈzenisaˈs kaavxaˈjawaˈj

Idx yetteweˈsx wãt fxiˈzenisaˈs kaavxaˈjawaˈj

Idx yatteweˈsx wãt fxiˈzeçxa thẽymee uˈyuyã naa video kaavxaˈjajak idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã.