Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxus Eçte Wẽseˈjnxisa

Saphtxwe suusuˈj Dxus Eçte wẽseˈjnxisa piiyawe txãaweˈsx maˈw neˈta fxizen ũsu Dxus eçte jxthuhthesa.

 

Txãa çaamte internete eç pakwenimeeyã idx yuwete.

Yaçka eçyu jiphyã thegwa maa yuwetewa