Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs Memçxa Selpiˈj

Spahtxçxa weseˈjwe zxiçxikwesa, txaˈwẽy puutxweˈwa Jeuwa Dxusas selpiˈjyãa. Suusuˈj memnxisa, kxtey jxuka ũˈsna.