Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Kwe’sx Ĩtxi Fxi’zenisa Sa’ Cristo’s Selpiin​—Pkhakheçxa Eç Piyawa’j

Txãa eç mjĩinisa Ĩtxi Fxi’zen sa’ Selpiin pta’sxik maawẽn yũuyawatewa’j kĩh een takhyawatewa Dxus eçyakh piyan, txa’wẽy Jeuwa kaaji’yusawe’sx teeçx pkhakhenisa’s uykan.

 

Txãa çaamte internete eç pakwenimeeyã idx yuwete.

Yaçka eçyu jiphyã thegwa maa yuwetewa