Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

 PEˈLA 6

¿Kĩhkxthaˈw piya naa ĩkh utane txãa Nue eente?

¿Kĩhkxthaˈw piya naa ĩkh utane txãa Nue eente?

Nue yat pweˈsx yuˈ uumeneˈta, nawa Dxus yuˈ nasa wẽseˈjsametxiˈs jxuka pabane (2 Pedro 2:5, 6)

Meh seena nus khĩhneˈ, pĩimee 40 een vxite kus, nasa ewmeesa, pçunehta yuˈ jxuka utate naa kiwete.

Nasa kweˈkweˈtx nvxihtneˈta puˈyakhsa ewmeesa, kiˈkin ẽete uˈjneˈta. Kĩhçxaneˈta eçxthẽˈj yũunkaaj.

Kaja walate ũˈsaçxaneta ĩitxiyu, es yuˈ Nue yat pweˈsx uunkaˈjneˈta, nawa kiˈkin Dxus yuˈ kaũseˈjena, bagaçxtewa ĩtxiyũkan.

 Kiˈkin Dxusaˈ ewmeesatxiˈs pabana, nawa txaˈwẽy ewsa yuˈ ĩtxi yũunxa (Mateo 24:37-39)

Eçxthẽˈj yũˈ seena nasatxiˈs, kaaypuban ũˈsna Dxusaˈs wẽseˈj khaamen.

Ãçx yuˈ Nue eente naˈwẽy, nasa nwẽseˈjme ũˈsnxa Jeuwaˈs. Ãçiu nasa ewmeesatxiˈs pabana (Lucas 17:26, 27).

Ãçxwa txaˈwẽy nasa ewsa ũˈsnxa Nue eente naˈwẽy, Dxus mah ikahtewa, txaˈwẽyneˈta yũu Jeuwa kaajiˈyusa.