Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

 PEˈLA 4

Adan vxite Eva eçxaˈs wẽseˈjçxa, ¿maˈw kxitx kabankah?

Adan vxite Eva eçxaˈs wẽseˈjçxa, ¿maˈw kxitx kabankah?

Adan vxite Eva Dxusas nwẽseˈjmeçxa uuˈneta (2 Corintios 11:3)

Eva ulaˈs nwẽseˈjeçxa ũçxaneˈ teeçx nxun tasxaˈs, txãaju nxĩiˈne, açiu Adan wa ũçxaneˈ.

Meh seena ewmeeyũˈneˈta, txaawẽˈsxa açxiu txaˈju neũneˈ txãa Eden kiwaju.

Txaawẽˈsx meh thẽysa jiˈphuneˈta, zxikwesx txaˈwẽy thenkaaneˈta saˈ uuneˈta. Kitewa Dxus tasxte uˈjmeˈhta kxte pçuuneta.

 Uusa kiwe thũdçxa neˈtayũ kihwa nxũya ãjameˈnxa (1 Corintios 15:47, 48)

Jxukasay Adan vxite Eva zxiˈkweˈsxnethkaw, txãsatkaˈw uunkaja. Uusayu maawa uˈjmeneˈhta saˈ puˈçxhia ãjãmenxa (Juan 11:11).

Jeuwa nasatxiˈs ũˈuthasçmeˈne, txãsa kiˈ uuhsatxis kaˈũsejena. Nwẽseˈjçxayu uumenxa. Bagaçxtewa ĩtxi fxiˈzenxa.