Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 2

¿Dxus yu kĩm kĩh?

¿Dxus yu kĩm kĩh?

Teeçx Dxus çxaˈ isasa ũsna, txãa Jeuwa (Jehová) yasena (Salmo 83:18). Txãa ẽewalate ũsana, txãˈ vxiasame, nawa kweˈsxtxis seena wẽdxik. Txaˈwẽyku wẽdx thãasuˈ, vxite nasatxiswa wẽdxkajak (Mateo 22:35-40). Txãaneˈ jxuka vxit, kiˈmyũˈjwa txãa nawsa yuˈ meenaˈ.

Nyaafxte vxitneˈ teeçx puˈyakhsa (ángel) seena çxãˈçxasa txãayuˈ, Kjsus (Jesucristo) yasena, txaˈwẽy Dxusaˈ vxite vxitneˈ puˈyakhsa.

Jeuwa vxitneˈ jxuka ẽewalate wesxtxis... naa kiwete txaˈwẽy (Apocalipsis 4:11)

 Jeuwa vxitneˈ jxuka ẽeteyak kiweteyak (Apocalipsis 10:6).

Nyaafxte teeçx piçthẽˈj vxitneˈ, kiwe thuˈdyak txãa yuˈ Adan neyuˈ (1 Corintios 15:47).