Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

 FXIˈJNISA 26

¿Maˈw thegna puˈçxhkxthaˈw Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yattas?

¿Maˈw thegna puˈçxhkxthaˈw Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yattas?

Estonia

Zimbabue

Mongolia

Puerto Rico

Jxuka Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte, Jeuwa kaajiyusa jiˈphthaˈw Dxus yase çehksaˈs, txãjxçxaa kweˈsx pkhakheni yatta çehk ũsu jiˈphna. Txãjxçxaa meh wala ewsana txãw puˈçxhte.

Pkhakheni pçuute puˈçxhithaˈw çehk neyũukan. Pkhakhe pçuu iisa kaseˈjçxa yakhthẽˈjweˈsx paadya puˈçxhineta, vxiteˈ khũkhya Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yattas; kiˈsuteneta wejxkwe ew phewju. Thẽˈjsaweˈsxneta paatheguˈju txãa mjĩis, thẽˈjsaweˈsx kiˈphuneta yakhthẽˈjweˈsxtxis paadya çehk ũskan; kaçxhnisaˈs khũkhna, vxiteˈ kxthãˈs puhbna. Año iisaneta phewju akaju vxite dxiiju çehk ũskan. Txaˈwẽy luuçxtxiswa kaapiyajaneta kweˈsx pkhakheni yat çehk ũskan, wẽdxkan (Eclesiastés 5:1).

Phewj puˈçxh kaahjakh. Año iisaneta thegna phewju ekaju, vxiteˈ dxiiju kĩh peejxtewa vxu psuwyamee (2 Crónicas 24:13; 34:10). Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yat çehkna saˈ zxiçxkwena Dxusaˈs selpiiwaˈj, Jeuwaˈs wala wẽdxithaˈw Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte kxtee puˈçxhithaˈw (Salmo 122:1). Nasaweˈsx txãw uyçxa wala ew yaakxiyã (2 Corintios 6:3).

  • ¿Kĩh yũuçxakxthaˈw paathegu pkhakheni yatas?

  • ¿Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte kĩh mjĩikitx vxitu çehk ũskan?