Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

¿Kimweˈsx naa eensu Jeuwa wẽdxnis vxitna ũstxkx?

 FXIˈJNISA 25

¿Maˈw vxiteˈ kĩh yũuçxakxthaˈw Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat txaajaˈj?

¿Maˈw vxiteˈ kĩh yũuçxakxthaˈw Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat txaajaˈj?

Bolivia

Nigeria, nyaafxte naˈwne yũu, ãçxha nawã

Tahiti

Kweˈsx yat pkhakheni naˈw yase Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat. Kxsuyu piyathaˈw ptaˈsxya Dxus jxkaahwaˈjaˈs Jesus naˈwẽy (Lucas 8:1).

Kxtee yũu Dxusaˈsthaˈw selpii. Txajuˈneta paatheguˈju Dxus yuwes ptaˈsxwaˈjaˈs (Mateo 24:14). Txãa Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat maii yũu leˈçxkweyã, maii yũu walayã naa wala ew phewjnisayã, kxsuyu fxiy fxiysa yakhthẽˈjweˈsxneta pkhakhe. Nmeh añosu wala kũh yat vxitna ũsyã (te eente 5 yatneta vxitu) pkhakheni yat wala peenaçte peena yat vxitna ũsyã. ¿Maˈw yũuçxakitx txãw yũu? (Mateo 19:26).

Peesni vxiu teeçx ãhteçxaane uˈjwe txãa juˈneta yat txaajaˈj. Txãa vxu peesnis vxitni yatsuneta kaahjaˈ, txãa vxujuneta Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat txaaˈja.

Kĩhwa vxu ul pẽjxmeeneta txaaˈja. Kũh kiwasu ũsyã yakhthẽˈjweˈsx pkhakheçxa txaaˈjsa Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat vxitsa, txãa yakhthẽˈjweˈsx pkhakheçxa yat txaaˈjsayã naa kiwe peˈlate jxukaneta tadxii yat txaaˈj puˈçxhna, kĩhtemeewa Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat txaaˈjya uˈjeneta. Vxite kiwesu yakhthẽˈjweˈsx wala jiisa txhitxhineta yakhthẽˈjweˈsx pkhakheçxa yat txaaˈjsayakh paatheguˈjuneta. Maii yakhthẽˈjweˈsxa wala jiisayã nawa kxteey ihçxaneta wala mjĩi puˈçxhi. yakhthẽˈjweˈsxtxis Jeuwane puˈçxhi txãjxçxaa kxteey yũun ũsyã (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Kĩh yũuçxa kweˈsx pkhakheni Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yat txãw yasekx?

  • ¿Maˈwkxthaˈw txaaˈja Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yattxis naa kiwete jxuka?