Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

 FXIˈJNISA 3

Dxus eç isasaˈs uyneta ¿maˈw yũuçxa?

Dxus eç isasaˈs uyneta ¿maˈw yũuçxa?

Dxus eç piyan ũssa 1870 año eesu

Nyaafxte Atalaya kaseˈjni, 1879 año

Ãçxh Atalaya

Dxus eç ptaˈsxne Cristo uuniyãju txãajuy, kaseˈjneta isa weˈwsamee Dxus yuwes kaajxpuban (Hechos 20:29, 30). Kxteey yũuneta: isamee ptaˈsxsa kaˈdneta Jesus kaapiyaˈjnisaˈs ĩsxiin kaapiyaˈjneta, txaˈwẽy vxitna kaahneta. Jesus kaapiyaˈjnisaˈs naˈwẽy, nawa txãa yu isasameeneyũu (2 Timoteo 4:3, 4). Kweˈsxa jiithaˈw Dxus eçaˈs kaapiyasa isasaˈsnetkhaˈw ptaˈsxi ¿kĩh yũuçxa?

Een ãhne Jeuwa isasaˈs ptaˈsxwa. Dxus naˈjĩne nmeh eenyũuste, isasaˈs jiyuni walaana (Daniel 12:4). 1870 añote, nasa kũjmeekwesa pakweneta isasaˈs, txajuˈ yũu txaawẽˈsx uyneta. Txãa pkhakheni Dxus yatsu selpiisaˈs isasaˈsmeeneta kaapiyan ũsuˈ. Açyu txaawẽˈsxa takhneta Dxus eçaˈs piyaya, Jesus maˈwne kaapiyan ũsuˈ, saˈ Jeuwa wala puˈçxhne Dxus eçaˈs jiyuya.

Piçthẽˈjwẽˈsx wala jxpaˈyahkx Dxus eçaˈs piyaneta. Txaawẽˈsx Dxus eç piyasa wala jxpaˈyahkx, peˈl peˈla piyan uˈjweneta Dxus eçaˈs. Ãçxhwa kweˈsxa txaˈwẽy thaˈwyũu. Açyu versículos thẽysa uyçxa vxite versículos yakhneta kaajaˈda ew jiyuya, khĩiçxa kxtee uynisaˈs fxiˈjneta. Txajĩiçxa Dxus eça kxteey weˈwene, saˈ wala jxthuhthesana, kĩhwa piçthẽˈjwẽˈsx kaapiyaˈjnisamee. Txaawẽˈsx isasaˈs uyneta Dxus maˈw yasetewa, Dxus jxkaawaˈjaˈs, Dxus maˈwyũukx piçthẽˈjaˈs vxiteˈ naa kiwes, uusa maˈw ũstxkx, txãa kaauseˈjena. Txaawẽˈsx jiyuçxa isamee pkhakheni Dxus yatsu selpiiniju kaseˈjneta (Juan 8:31, 32).

1879 añote, txaawẽˈsxa wala jiyuneta Dxus yuwes, jxuka nasawẽˈsxjĩi ptaˈsxwatewa. Txãa añotey takhneta txãa eçaˈs vxitna, ãçxh pkaçx dukhna ũsthaˈw. Txãa yũu naˈw yase La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová. Ãçxh Dxus yuwes ptaˈsxithaˈw 240 çxhab walasuˈ, saˈ 750 fxiy yuwetxis. Isasa wala jxuˈjtewa paˈjn ũsna.

  • Cristo uuniyãju Dxus eç isasa ¿kĩhkik yũu?

  • Kweˈsxa uythaˈw Dxus eç isasaˈs ¿maˈw?