Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

Takh

Takh

Naa eensu txãa seena thẽysa ũste, ¿yatte weˈsxa wẽt fxiˈzeya ãjaˈmatx? Wala thẽytewa naa folleto ptaamsatxis wala yuˈkxpehene ew uˈjukan, txaˈwẽy Dxus wala isasa jiˈphna, kxtey yũuçxa yatte weˈsxa wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã.