Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxus jiˈpha ewsa tuutheˈjni

Maˈw piyakxthaˈw naa folletote

Maˈw piyakxthaˈw naa folletote

Naa folleto puˈçxhina Dxus eçte wãtwãt piyaya. Peˈl peˈla eçte piyan uˈjnis uyuunekwe Dxus eçte paapẽhynisa passuna naa kũhçx kwete fxiˈjni jiˈphna kxtee.

Dxus eçte thegçxa pakweˈwe paapẽhynisaˈs txãayuˈ pasuuna. Jeuwa kaajiˈyusa puˈçxhina Dxus eçaˈs jiyuya. Thegwe Dxus eçte Lucas 24:32, 45.

Theg: Naa eç folleto fxiˈjnisa jxuka Jeuwa kaajiˈyusaneta vxit.