Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxus jiˈpha ewsa tuutheˈjni

¿Dxus yase ji’phmanx?

¿Dxus yase ji’phmanx?

Dxus kũj yese ji’phna walasana, vxitsana vxite’ señor jĩneta. (Job 34:12; Eclesiastés 12:1; Daniel 2:47) Nawa ¿Dxus txãjx yese ki’phne?