Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

¿Kĩh yũuçxa kik Dxusa naa kiwes vxit?

¿Kĩh yũuçxa kik Dxusa naa kiwes vxit?

¿Dxusa naa kiwes kĩh kik yũuwẽje? ¿Dxusa Naa kiwes zxiçxkwe vxitna kaˈjmaakx?