Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Maˈw kĩh kweˈsx Dxus eçte piyawaja?

Maˈw kĩh kweˈsx Dxus eçte piyawaja?

Idxa theguneta maˈw kweˈsx kaapiyaˈjthaˈw Dxus eça ũlpeˈjxmeenxa.

 

PEENA PAKWE

Dxus eçaˈs piyaweçxa pẽhywẽ vxu paakame

Jxpaakawe Dxuste piyaweçxa idxas kĩhtewa eˈw theˈgte kĩhte uˈjwenxa tasxia kĩhwa vxu paakame.