Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxus Eçaˈs Piyaweçxa Pẽhywẽ Vxu Paakame

¿Dxus eçaˈs kiˈ piyawejeˈga? Txãũteyu mtheg wejxkwe eˈw piyaya Dxus eçaˈs yaˈthe piyawẽçxa naa eˈçkwes yuuˈta tasxte uˈpah.