“Wẽdxi jiˈphnega Jeuwaˈs idx Dxusaˈs ũus yahkxnijuy, çxhãçxha fxiˈzenisa yakh. Ãçxh naa weˈwnisa jxkaanisaˈs idx ũuste khwẽˈy ũssu jiˈphna; idx zxikaˈs ew kaapiyaˈjwa jiˈphnega Dxuste, saˈ yatte uˈpçxa maak yũu weˈwwaˈjna, dxiˈjte uˈjn ũsçxa maak yũu, dehyawaçxa maak yũu, saˈ kiiteste maak yũu.” (DEUTERONOMIO 6:5-7, TNM)