Skip to content

Skip to secondary menu

Resioning er a Jehovah

Palauan

Kau Ngsoam el Mo Medengelii a Klemerang?

Kau Ngsoam el Mo Medengelii a Klemerang?

Ngklemerang el kirel a ngerang? Ngkirel a bebil er aike el meklou a ultutelel el ker el oker a rechad. Ke dirrek el locha mla ta el molatk a choua ika el ker el bldukl er a eou el kmo:

  • A Dios ngmera el omekerreu er kid?
  • Ngsebechel el mo diak a mekemad ma ringel?
  • Ngera duubech el mei er kid sel demad?
  • Ngar er ngii a omelatk el kirir a rulekoad?
  • Ak mekerang e meluluuch e morenges er a Dios?
  • Ak mekerang e metik er a mera el deurreng er a chelsel a klengar?

Ke mo metik er ker a nger er aika el ker? Oleko ke mo er a library ma lechub a stoang el olterau a babier, e ke ulterekokl el mo metik a betok el telael el babier el olecholt el kmo ngsebechel el onger er aika el ker. Engdi, ngblechoel aike el babier el mesaod a kakerous el tekoi. A bebil er ngii a mesaod er a tekoi el ngar er ngii a ultutelel er a chelechang, engdi a omerolel a taem, e ngmo diak a belkul ma lechub e ngmo ngodech a omesodel.

Me nguaisei, engdi, ngar er ngii a di ta el babier el meskid a ulterekokl el nger. Tia el babier a ouchais a klemera el tekoi. A Jesus Kristus a millekoi el ngar er a nglunguchel el mo er a Dios el kmo: “A tikingem a klemerang.” (Johanes 17:17) Chelecha el taem e kede medengei el kmo tia el babier a Chedaol el Biblia. Ngar er aika el ongingil el llel tia el babier, e ke mo omes a bleketakl e klemerang el nger er a Biblia el kirel aike el ker el bldukl er a bab.

A Dios Ngmera el Omekerreu er Kid?

A chad el ngar er a seked

SEL UCHUL ME TIA EL KER A DUUBECH: E le kid el kiei er a beluulechad el mui er a mekngit el tekoi ma chelebirukel. A betok el klechelid a olisechakl el kmo aika el ringel el kid a chuarm er ngii a mla er a Dios el mei.

AIKE EL TEKOI EL OLISECHAKL A BIBLIA: A Dios a diak el uchul a mekngit. A Job 34:12 a kmo: “A Olab a Bek el Klisiich el Dios a diak loruul a mekngit; ng kmal diak loruul a chebirukel el mor a ngii di le chad.” A Dios a ngar er ngii a ungil el moktek er ngii el kirir a rechad. Sei a uchul ma Jesus a ulsisecheklid el mo meluluuch el kmo: “A Demmam el ngara eanged…A rengedem le mei, ma uldesuel a rengum le meruul ra belulechad el ua chomerellel ra eanged.” (Matteus 6:9, 10) A Dios a kmal omekerreu er kid me ngmla remuul a tekoi el mo uchul e ngsebechel el mo tmaut a moktek er ngii.—Johanes 3:16.

Momes er a Genesis 1:26-28; Jakobus 1:13; ma 1 Petrus 5:6, 7.

Ngsebechel el Mo Diak a Mekemad ma Ringel?

A resoldau

SEL UCHUL ME TIA EL KER A DUUBECH: A mekemad a melemolem el melai a klengar er a rebetok. Kid el rokui a dirrek el mla chobangel a ringel er a klechad.

AIKE EL TEKOI EL OLISECHAKL A BIBLIA: A Dios a ouchais el kirel a taem el bo el teketekii a budech er a beluulechad el rokir. Ngar er a eungel a Rengedel, el ngii a kabelment el ngar er a eanged, e a rechad a mo “diak lluut el mengedmokl el kirel a mekemad.” Te bai “mo remot a saider er tir el mo osib.” (Isaia 2:4) A Dios a mo olekngemed a rokui el chelebirukel el omeruul ma ringel. A Biblia a tibir el kmo: “[A Dios a] mo mesuld a bek el iuosech ra mederir, e mo diak a kodall, ma klengiterreng ma langel ma ringel me ngmo diak, ele ngmla nguemed a ikel dimla ngarngii [el uldimukl a chelebirukel el omeruul ma ringel er a chelecha el taem].”—Chocholt 21:3, 4.

Momes er a Psalm 37:10, 11; 46:9; ma Mika 4:1-4.

Ngera Duubech el Mei er Kid Sel Demad?

A olekull

SEL UCHUL ME TIA EL KER A DUUBECH: Oumesingd er aike el klechelid er a beluulechad a olisechakl el kmo sel mad a chad e ngar er ngii a ngar er a chelsel a bedengel el tuobed e melemolem el ngar er a uriul er a kodall. A rebebil a oumerang el kmo a rulekoad a sebechir el melemall er a rechad ma Dios a omals er a remekngit er a chelsel a beluu er a ngau el diak a ulebengelel.

AIKE EL TEKOI EL OLISECHAKL A BIBLIA: Sel mad a chad, e ngdikea el ngar. A Olisechakl 9:5 a kmo: “E ngdi rulekoad a diak a ngeral lodengei.” Me tir el diak a ngera el lodengei e dikea lolechesuar a ngerang a uchul me ngdiak el sebechir el melemall—ma lechub e te olengeseu—er a rechad.—Psalm 146:3, 4.

Momes er a Genesis 3:19 ma Olisechakl 9:6, 10.

Ngar er Ngii a Omelatk el Kirir a Rulekoad?

A ngalek a mekngit a rengul er a chedal el mla mad

SEL UCHUL ME TIA EL KER A DUUBECH: Kid el rokui a soad el kiei , e soad el oldeu a rengud er a klengar el obengterir a rebetik er a rengud. Me kid a ulterekokl el oureng el lmuut el mo mesterir tirke el betik er a rengud el mla mad.

AIKE EL TEKOI EL OLISECHAKL A BIBLIA: A ruumesingd el chad el mla mad a mo mekiis er a kodall. A Jesus a tibir el kmo ‘tirikel rokui el ngara debull a me tuobed.’ (Johanes 5:28, 29) Ma rechad el mo mekiis a ngar er ngii a techellir el mo kiei el ngar er a paradis el chutem el oltirakl er sel di mla moktek er a Dios. (Lukas 23:43) Tia el telbiil el kirel a ngar er a medad el klebesei a dirrek el obengkel a cherrungel el klisichel a bedenged ma diak a ulebengelel el klengar el kirir a rebekongesenges el chad. A Biblia a kmo: “A re melemalt a mo ungilbesrir el kiei er a chelsel a beluu e mo oubeluu er ngii el di blechoel.”—Psalm 37:29.

Momes er a Job 14:14, 15; Lukas 7:11-17; ma Rellir 24:15.

Ak Mekerang e Meluluuch e Morenges er a Dios?

A chad el meluluuch

SEL UCHUL ME TIA EL KER A DUUBECH: A rechad er a oumesingd el klechelid a meluluuch. Me nguaisei, engdi, a rebetok er tir a omdasu el kmo a nglunguchir a diak el morenges.

AIKE EL TEKOI EL OLISECHAKL A BIBLIA: A Jesus a ulsisecheklid el kmo ngdiak el kired el di omelekl a nglunguched. Ngdilu el kmo: ‘Me sel moluluuch e lak momelekl a diak a blkul tekoi.’ (Matteus 6:7) Ma lsekum e ngsoad a lorrenges a nglunguched a Dios, e ngkired el meluluuch el ngar er sel rolel el ngii a soal. Ngmo sebeched el rullii tiang, a lsekum e kede mesuub el mo medengei a soal a Dios e mo meluluuch el oltirakl er ngii. A Kot el Johanes 5:14 a mesaod el kmo: “A dolengit a ngiidi le ngeral tekoi el oltirakl a uldesuel a Dios e ngrongesii ngiil ongtid.”

Momes er a Psalm 65:2; Johanes 14:6, 14; ma 1 Johanes 3:22.

Ak Mekerang e Metik er a Mera el Deurreng er a Chelsel a Klengar?

A redil el menguiu er a Biblia el osiik a deurreng

SEL UCHUL ME TIA EL KER A DUUBECH: A rebetok el chad a oumerang el kmo a udoud ma chetengakl ma klebekelel a chad a rulleterir el mo dmeu a rengrir. Sei a uchul me te oltoir a choua ika el tekoi—engdi te mo metik el kmo aikang a diak bo el uchul a deurreng.

AIKE EL TEKOI EL OLISECHAKL A BIBLIA: A Jesus a ulechotii a uchul a deurreng er a lolekoi el kmo: “Ngeltengat ngikel orrenges a tikingel a Dios e olab!” (Lukas 11:28) A mera el deurreng a di sebeched el metik er ngii sel doruul a tekoi el mo churrengelii sel tekoi el kid a kmal ousbech er ngii—el ngii a urunguled el soad el mo medengelii a klemerang el kirel a Dios ma moktek er ngii el kired. Tiakid el klemerang el tekoi a debetik er ngii er a Biblia. Sel bo dodengelii tia el klemerang el tekoi e ngmo ngosukid el omtab el kmo ngerang a meklou a ultutelel el tekoi ma diak. A debecherei a klemerang er a Biblia me bo el omekrael a omerelled maike el tekoi el dolatk el mo meruul, e tiang a sebechel el mo uchul e ngmo er ngii a belkul a klengar er kid.

Momes er a Osisechakl 3:5, 6, 13-18 ma 1 Timoteus 6:9, 10.

Me kede mla smaod a nger er a Biblia el kirel aika el elolem el ker. Ngsoam a lmuut el betok el omesodel? Ma lsekum e kau a ta er tirke el “orrenges a tikingel a Dios e olab,” e ke ulterekokl el soam a lmuut el betok el omesodel. Malta e ke dirrek el melatk a lmuut el bebil er a ker el ua ikang el kmo: ‘A lsekum a Dios a omekerreu er kid, e ngera uchul me ngdi omechei a mekngit ma ringel me ngmelemolem er a chelsel aika el mereko el betok el rak? Ngmekerang e sebechek el rullii a klengar er a telungalek er ngak el lmuut el mo ungil?’ A Biblia a meskid a cherrungel e ulterekokl el nger er aika el ker ma lmuut el betok el ker.

Engdi, a rebetok el chad er a chelecha el sils a omai er a rengrir el omes er a Biblia. E le te omes er ngii el ua kmal kemanget el babier me ngmeringel er tir el mo medengelii. Ngsoam el mongeseu el mo metik a nger er a chelsel a Biblia? A Resioning er a Jehovah a ngar er ngii a eru el rolel e ngsebechir el ngosukau.

A kot, e sel babier el Ngerang a Soal a Dios a Doruul? a mleketmokl el mo ngosuterir a remechesang el chad el mo merriter a bleketakl el nger er a Biblia el kirel aike el meklou a ultutelel el ker. E sel ongeru el rolel a program er a diak el ocheraol el omesubel a Biblia. Ma ta er a Sioning er a Jehovah a sebechel el mei er a blim ma lechub a kuk ta er a ungilbesul el basio er a bek el sandei e mesuub er a Biblia el obengkem. A rebetok el milliol el chad el ngar er a kakerous el beluu er a beluulechad a mla ngmai a klungiolir er tia el program. Te betok er tir a melekoi el kmo: “Ak mla metik er a klemerang!”

Ngdiak a lmuut el mekreos el tekoi el sebechem el metik er ngii el ua itiang. A klemerang er a Biblia a sebechel el ngubetid er a uldedelid el tekoi el uchul a kerior ma lechub a klungiaol, ma dirrek el rraurreng ma dakt. Ngmeskid a omelatk ma moktek er a klengar ma deurreng. A Jesus a dilu el kmo: “Me ko mo medengei a klemerang, ma klemerang a meskemiu a ilmokl.”—Johanes 8:32.

1. A chad el mesuub a osisecheklel a Biblia; 2. A redil el mesuub a osisecheklel a Biblia