Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Nger er a 10 el Ker el Kerrir a Rengeasek

 3 EL KER

Ngmekera Kungedecheduch er a Demak me a Delak?

Ngmekera Kungedecheduch er a Demak me a Delak?

A UCHUL ME NGKLOU A ULTUTELEL

Sel lungil a deleuill er kau me a demam me a delam, e ngkmal mo beot a klengar er kau.

KE MO MEKERANG?

Ka molatk er tiang: Ng Wednesday er a sueleb, e a Geoffrey el 17 a rekil a mla remuul a urerel er a blai, me ngkmal ungil el taem el kuk bo lolengull! Me ngorelii a TV e mo dengchokl er sel kot el soal el kingall.

E sola e a Demal a merema soiseb er a blai el kmal seselk a rengul.

“Geoffrey! Ngera me ke di omes a TV? Ngkora kirem el olengeseu er a ochellem el meruul er a subelel er a skuul? Kau a mera el diak morrenges a tekoi!”

Me a Geoffrey a mlo klou a ngerel el mengeremrum el kmo, “Ngkuk meremang.”

Me a demal a ulemes er ngii e kmo, “Ke dilu el kmo ngerang?”

A Geoffrey a mle chelisngull e kmo, “Ngdiak.”

Me ngkmal ngosecha rengul a demal e kmo, “Ke le mluut el mengedecheduch er ngak el uaisei!”

Oleko e ke Geoffrey, e ngera mle sebechem el rullii me ngdiak el bo er ngii tia el mondai?

KA MOMDASU!

A cheldecheduch er a delongelem kau me a demam me a delam a ua sel momekall a mlai. A lsekum ke omekall el mo metik er a rael el mla metenget, e ngsebechem el osiik er a ta er a rael el bo moeak ngii.

 EL UA TIANG:

A redil el ngklel a Leah a melekoi el kmo: “Ak metik el kmo ngkmal meringel er ngak a mengedecheduch er a demak. A lebebil er a taem e kungedecheduch er ngii, e ngdmu el kmo, ‘mousubes, ke milengedecheduch er ngak?’”

LEAH A NGAR ER NGII A EDEI EL TEKOI EL SEBECHEL EL MERUUL.

 1. Ngoldiu er a demal.

  A Leah oldiu er a demal el kmo, “Morrenges, lak muaisei e tia kmal klou a ultutelel el tekoi!”

 2. Ngmo diak el longedecheduch er a demal.

  A Leah a mlo diak longedecheduch er a demal el kirel a mondai er ngii.

 3. Mengiil el mo er sel ungil el taem e mengedecheduch er a demal el kirel a mondai er ngii.

  A Leah a mlo mengedecheduch er a demal er uriul, me a lechub e ngluchesii a mondai er ngii er a babier el mo er a demal.

Ngera er aika el uldasu a bom mdu er a Leah el mo meruul?

MUTEBENGII TIANG: A demal a Leah a mechesang, e diak lodengei el kmo ngkesib a rengul. Me a lsekum a Leah a ngiltii a 1, e a demal a mo diak lodengelii a uchul me nguleldiu. Tia el uldasu a locha diak lerellii a demal a Leah el mo orrenges er a tekingel, e dirrek el diak el olechotel a omengull el mo er ngii. (Efesus 6:2) Me tia el uldasu a diak el ungil el mo er a ngii di el chad.

Ngdiak el belkul a kmo a rael a telenget me ngdikea lsebechem el melemolem er a omerollem el mo er sel bo er ngii. Me a cheldecheduch er a delongelem kau me a demam me a delam me ngdirrek el ngar er ngii a rolel e ngsebechiu el mo ungil el chadecheduch

Alta e ngbeot a lengiltii a 2, engdi ngdiak el olechotel a llomeserreng. E ngera uchul? A lsekum a Leah a soal el sumecheklii a mondai er ngii, e ngkirel el mengedecheduch er a demal, e a lsekum e ngmo olengeseu er ngii, e ngkirel el mo medengei el kmo ngera duubech er a klengar er ngii. A di deluk e ngdirrek el diak a ngera el leketmeklii.

A lengiltii a 3, e a Leah a diak lebecherei tia el omelsemai el chelebangel er ngii me bo luchul e leterebengii me ngdiak longedecheduch er a demal. Ngbai kirel el melasem el mo mesaod er tia el mondai el chelebangel er ngii er a kuk ta er a taem. Engdi a lsekum e ngomdasu el mo meluches a babier el mo er a demal, e a Leah a locha mo ungil a rengul.

A omeluches el babier a dirrek el sebechel el ngosuir el ocholt aike el soal el melekoi. Me sel longuiu er ngii el babier, e a demal a Leah a mo medengei aike el soal el ouchais er ngii, el ngii a sebechel el ngosuir el mo ungil el medengelii a mondai el chelebangel er ngii. A 3 el uldasu a sebechel el ngosuir a Leah me a dirrek el demal. Alta te chachebangel e chadecheduch me a lechub e ngluchesii a babier el mo er ngii, tia el uldasu a oltirakl a uleklatk er a Biblia el mo “blechoel el telbiil er a rengud a meruul a ikel mo uchul a budech.”​—Rom 14:19.

Ngera bebil el uldasu el sebechel el ousbech a Leah?

Ka mesa el kmo ngsebechem el mtebengii a tang, e molatk el kmo tia el tekoi ngsebechel el mo uchul a ngerang.

 MKEREKIKL A TEKOI EL MOLEKOI

Lak mobes, a tekoi el molekoi me a uldesuel a demam me a delam el kirel a tekoi el mullekoi a blechoel el kakerous.

EL UA TIANG:

A demam me a delam a oker el kmo ngera uchul me ngmekngit a sils er kau, e kau a dmu el kmo “ngdiak el soak el mesaod er ngii.”

Engdi ngsebechel a demam me a delam el mo omdasu el kmo a belkul a tekingem a kmo: “Ngdiak kuumerang er kemiu a uchul me ngdiak el soak el ouchais er kemiu. Ngbai sebechek el ouchais er a resechelik e diak kuuchais er kemiu.”

Ka molatk oleko ke chelebangel er a meringel el mondai, e a demam me a delam a sorir el olengeseu er kau. Engdi ke dmu er tir el kmo: “Lako bekikl, ngsebechek el di ngak el sumecheklii.”

 • Nglocha mo ua ngera uldesuel a demam me a delam?

 • Nglocha ngerang a sebechel el mo ungil el nger er kau?