Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

 4 EL BLIONGEL

Ngera Uchul me Ngkired el Olecholt a Omengull el Kirel a Dereder?

Ngera Uchul me Ngkired el Olecholt a Omengull el Kirel a Dereder?

“Mongull er a rokui el chad.”1 PETRUS 2:17.

1, 2. (a) Ngera uchul me ngdiak el beot el tekoi a dolecholt a omengull el kirel a dereder? (b) Ngera el ker a bo dosaod?

KE MLA omes a omerellel a ngalek el loldurech er ngii e ngkmal chetil el mo er a oderuchel? Ngsebechem el mesang el chemolt er a osengel el kmo ngchetil el mong. Ngorrenges er a demal, e dirrek el medengei el kmo ngkirel el olengesenges er ngii. Engdi ngdiak el soal el olengesenges er ngii. Kid el rokui a di ua omerellel ngika el ngalek a lebebil er a taem.

2 Ngdiak el beot el tekoi a dolecholt a omengull el kirel a dereder. Kau, ke melechesukau el kmo a lebebil er a taem e ngmeringel er kau el meruul el uaisei? A rebetok el chad a uaisei a uldesuir. Kede kiei er a taem el kmal dikea omengull el kirel a dereder. Engdi a Biblia a kmo ngkired el olecholt a omengull el mo er a rulab a dereder. (Osisechakl 24:21) E tiang a klou a ultutelel el kired el meruul er ngii a lsoad el melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios. Me ngkired el mo medengei el kmo: Ngera uchul me ngsebechel el kmal mo meringel er kid el olecholt a omengull el mo er a rulab a dereder? Ngera uchul me a Jehovah a soal a doruul er tiang, e ngera mo ngosukid el meruul el uaisei? Me  kede mekerang e olecholt a omengull el kirel a dereder?

A UCHUL ME NGMERINGEL EL TEKOI

3, 4. Ngmilekerang a klengit e duubech el uchul me a rechad a mlo diak el cherrungel? Ngera uchul me tiang a rullii el mo meringel er kid el olecholt a omengull el kirel a dereder?

3 Me bo dosaod a eru el uchul me ngsebechel el mo meringel er kid el olecholt a omengull el mo er rulab a dereder. A kot e kid el diak demecherrungel, e a ongerung, a rechad el olab a dereder a dirrek el diak lemecherrungel. Sel taem el Adam me a Eva a mlo omtok er a llemeltel a Dios el mengedereder el ngar er a sers er a Eden e a rechad a mlo diak lecherrungel e ngar er a klengit. A klengit a ulemuchel el okiu a ultok. Me sel taem el me lmuut er chelechang, e ngblekerdelir a rokui el chad el di sorir el omtok.Genesis 2:15-17; 3:1-7; Psalm 51:5; Rom 5:12.

4 Kid el uldiukes er a klengit a uchul me a ruumesingd el chad a beot el mo kedidai a rengrir e omkuuk er tir. Me a klengariourreng a blekeradel el meringel a domekeroul er ngii. Me alta e kede mla mesiou er a Dios el betok el rak engdi ngsebechel el mo medecherecher a rengud. Ka molatk er a Kora, el ngii a mle blak a rengul el mo er a Jehovah e uluutekangel a betok el ringel el obengterir a rechedal a Dios. Me nguaisei, engdi ngmle soal el melai er a lmuut el ngarbab el deruchall e mle bekeu el omtok er a Moses, el ngii a mle kot el ngariou a rengul el chad er sel taem. (Ulecherangel 12:3; 16:1-3) Me a kldidiul a rengul a King el Usia a rirellii el mo soiseb er a templo el mo meruul a tekoi el di ngerechelir a reprist el meruul. (2 Kronika 26:16-21) Tirka el chad a mlo meringel el obals e le  tir el ulemtok. Me ngsebeched el ngmai a klubeled er a mekngit el omerellir. Ngkired el mengeroid er kid er a kldidairreng el rullii el mo meringel er kid el olecholt a omengull el kirel a dereder.

5. Ngoeak a ngera el rolel e a rediak el mecherrungel el chad a ousbech a klisichir el meruul a chelebirukel?

5 Me a omerellir a rediak el mecherrungel el chad el mengedereder a dirrek el uchul me a rechad a mlo diak a omengull er tir el kirel a dereder. A rebetok el merreder a mle bekeu e mekngit a omerellir e omekcharm er a rechad. Me ngar er a reksi er a klechad e a rullab a dereder a di mle blechoel el ousbech a deruchellir el meruul a chelebirukel. (Monguiu er a Olisechakl 8:9.) Ka molatk er a Saul el mle ungil el chad e ngariou a rengul er sera ltetkii a Jehovah el mo king. Engdi ngmlo kedidai a rengul e mechechei, me ngmlo oldechelakl er a David el mle blak a rengul el chad. (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) E a uriul e a David a mlo ta er a kot el ungil el king er a Israel, engdi nguluusbech er a deruchellel el nguu a bechil a Uria el Hitait e uldureklii a Uria el dimlak a telemellel el mo er a medal a urrurt me lemad er a mekemad. (2 Samuel 11:1-17) Me ngbleketakl el kmo ngmeringel er a rulab a dereder el meruul a llemalt e le tir el diak lemecherrungel. Me tirke el olab a dereder el diak longull er a Jehovah a lmuut el mo mekngit a blekerdelir. A ta er a ngarbab el chad er a Britain a milsaod a omerellir a rebebil el mle papa er a Rom el ulemekringel er a rebetok, e a uriul e ngmilluches el kmo: “A dereder a rullii a chad el mo mengebirukel, me a ngarbab el derreder a rullii me ngmengal mo mengebirukel.” Me aika el omeruul el mileketmokl a rullid el mo melatk el kmo: Ngera  uchul me ngkired el olecholt a omengull el kirel a dereder?

NGERA UCHUL ME NGKIRED EL OLECHOLT A OMENGULL EL KIREL A DEREDER?

6, 7. (a) A bltkil a rengud el mo er a Jehovah ngrullid el mo mekerang, e ngera uchul? (b) Nguldimukl er a ngerang a blekongesenges er kid e mekerang a dolecholt er ngii?

6 A bltikerreng a kot el ungil el uchul e kede olecholt a omengull el kirel a dereder. Me a bltkil a rengud el mo er a Jehovah me a rechad me kid, a uchul me kede meruul el uaisei. Kid el betik a rengud er a Jehovah el ngaruchei er a rokui el tekoi a uchul me ngsoad el oldeu er a rengul. (Monguiu er a Osisechakl 27:11; Markus 12:29, 30.) Kede medengei el kmo ngmlukdubech a ker el kirel a llemeltel a Jehovah el mengedereder er a eanged me a chutem er sel taem er a lebo er ngii a ultok er a sers er a Eden, me a ruumesingd el chad a millilt el mo obengkel a Satan e oltngakl er a Jehovah el merredelir. Tiaikid a uchul me ngkmal dmeu a rengud el melisiich er a omengederederel a Jehovah, e dirrek el lmuut el kmal mo mesisiich a rengud sel donguiu a klebokel el tekoi el medung er a Ocholt 4:11. Me ngbleketakl er a uldesued el kmo a Jehovah a Ngike el kirel el mengedereder er a eanged me a chutem! Me ngdmeu a rengud el kongei er a omengederederel, e olengesenges er ngii er a bek el sils.

7 Ngkired el mo bekongesenges a lsekum ngsoad el olecholt er tia el rolel a omengull. Ngbetik a rengud er a Dios a uchul me kede olengesenges er ngii, engdi a lebebil er a taem e ngmo meringel er kid el meruul el uaisei. Me seikid el taem e a blekeradel el dechelebangel er ngii a ua ngike el ngalek el dulsaod er ngii er  a uchelel. Kede medengei el kmo a Jesus a ullengesenges er a Demal el mo lmuut er a taem el blo lemeasem a blekongesenges er ngii. Me ngdilu er a Demal el kmo: “Ngdi motireklii sel soam, e lak el sel soak.”Lukas 22:42.

8. (a) Kede mekerang e ochotii a blekongesenges er kid el mo er a Jehovah er chelechang? E ngera el tekoi el dilubech a ochotii a uldesuel a Jehovah el kirel? (b) Ngera ngosukid el mo kongei a uleklatk me a omesmechokl? (Momes er a baks el dai er ngii a kmo “ “Bo Mungil el Orrenges” a Uleklatk e Mkengei a Omesmechokl.”)

8 Me ngbleketakl el kmo a Jehovah a diak longedecheduch er a dersta el chad er chelechang. Ngbai ousbech er a Tekingel me a rechedal el ngar er tia el chutem el mengedecheduch er kid. Me a oumesingd el taem e kede ochotii a blekongesenges er kid el mo er a Jehovah el oeak sel dolecholt a omengull el bedul tirke el chad el bla lebesterir a ngerachel me a lechub e lebechititerir me lolemolem el oungerachel a tekoi er a chelsel a ongdibel er ngii. Me a lsekum kede mo omtok er tirka el chad e mo diak dorrenges a ulekrael me a uleklatk er a Biblia el lebeskid, e kede mo tomellii a rengul a Dios er kid. Sera bo longeremrum e lomtok er a Moses a rechad er a Israel, e a Jehovah a ulemes a omerellir el ua lulemtok er Ngii.Ulecherangel 14:26, 27.

9. Ngera uchul me a bltkil a rengud el mo er a rechad a rullid el mo olecholt a omengull el kirel a dereder? Mosaod er a okesiu.

9 Kede dirrek el olecholt a omengull el kirel a dereder e le ngbetik a rengud er a rechad. E ngera uchul? Ka molatk, oleko ke soldau. A urrurt a sebechel el mo mesisiich er a mekemad a lsekum a dersta el soldau a mo olengesenges e olecholt a omengull el kirel a mla meketmokl el blechebechel a dereder. Me a lsekum e ngmo diak molengesenges, e a rebebil el soldau a sebechir  el mo metemall. Me alta e a urrurt er a resoldau er chelechang a mo uchul a betok el ringel el mo er a rechad, engdi a Jehovah a ngar er ngii a urrurt er ngii el di meruul a ungil. A Biblia a omekedong er a Dios el “RUBAK er a urrurt.” (Hagai 2:6) Ngii a mengedereder er a klou el urrurt er a remesisiich el anghel. Me a lebebil er a taem e ngomekesiu er a remesiungel el ngar tia el chutem el ua resoldau. (Esekiel 37:1-10) Me a lsekum kede mo omtok er a rechad el bla loterekokl a ngerachel el mo er tir a Jehovah, e ngsebechir a rudam me a rudos er kid el mo metemall? Nguaisei, a Kristiano el mo omtok er a remechuodel a sebechel el mo uchul e a rechad er a ongdibel a mo chuarm. (1 Korinth 12:14, 25, 26) Sel lebo lomtok a ngalek e a rokui el chedal a telungalek a dirrek el sebechir el mo chuarm. Me sel lebo lengariou a rengud e dolecholt a omengull el kirel a dereder, e kede ochotii a bltkil a rengud el mo er a rechad.

10, 11. Ngera ngrullii er kid sel dolatk er a klungiolel a blekongesenges er kid el mo er a rulab a dereder?

10 Ngdirrek el mo uchul a klungioled a doba omengull el mo er a rulab a dereder. Me a Jehovah a omasech a klungiaol el bo dengai a lsekum kede olengesenges er tir. El ua tiang, ngmengelechel er a rengalek el mo olengesenges er a redemerir me a rederrir me bo lungil e lekemanget a klengar er tir. (Duteronomi 5:16; Efesus 6:2, 3) Ngdirrek el mengelechel er kid el mo mengull er a remechuodel er a ongdibel me lak lemetemall a deleuill er kid me Ngii. (Hebru 13:7, 17) Ngdirrek el mengelechel er kid el mo olengesenges er a remerreder er a beluu me lak demetemall.Rom 13:4.

 11 Me kau, ngmo beot er kau el mengull er a rulab a dereder sel modengelii a uchul me a Jehovah a soal a omoruul el uaisei? Me bo dosaod a edei el rolel e kede olecholt a omengull el kirel a dereder.

A ROLEL A DOLECHOLT A OMENGULL ER A CHELSEL A TELUNGALEK

12. Ngera el ngerachel a bla loterekeklii a Jehovah el mo er a bechiil el sechal? E mekerang a sechal e otutii a ngerechelel?

12 A Jehovah a uchul a telungalek e blechoel el ultebechel a omerellel, me ngmla kutmeklii a rolel e ngsebechel el mo er ngii a deurreng er a telungalek. (1 Korinth 14:33) Ngmla tutkii a bechiil el sechal el mo bdelul a telungalek. Me a sechal a olecholt a omengull el mo er a Bdelul el Kristus Jesus el okiu sel loukerebai  er a rolel a longedereder er a ongdibel a Jesus. (Efesus 5:23) Me ngdiak el kirel el choitii a ngerechelel e ngbai kirel el mo blak a rengul el meruul er ngii. Ngdirrek el diak el kirel el mo mesisiich el mengedereder, e bai kirel el mo oubltikerreng e bekokuii e mo tabesul a omerellel el mo er a bechil me a rengelekel. Ngdiak lobes el kmo a klisichel a dereder el lobang a diak bo lengelakl er a klisichel a Jehovah.

A chedam el Kristiano a oukerebai er a rolel a Kristus sel loltaut a ngerechelel

13. Ngmekerang a bechiil el redil e oltaut a ngerechelel e oldeu er a rengul a Jehovah?

13 A bechiil el redil a kirel el mo kldemel a bechil e mo olengeseu er ngii. Ngdirrek el mla mukngerachel el mo omekerreu er a rengelekel, e le Biblia a ochotii el kmo a rengalek a kirir el chederedall er a rederrir. (Osisechakl 1:8) Engdi ngbleketakl el kmo a klisichel a diak bo lengelakl er a klisichel a bechil. A redil el Kristiano a ochotii a omengull el kirel a deruchellel a bechil el okiu sel lengesuir el mo otutii a ngerechelel el bdelul a telungalek. Ngdiak lolekoi a mekngit el kirel a bechil e diak longedereder er ngii me a lechub e lorribech er a deruchellel. Ngbai kirel el mo melisiich er a bechil e oureor el obengkel el oltaut a uldesuel. A lsekum e ngdiak el soal a omelilt  el loruul er ngii a bechil e ngsebechel el oba delemedemek el mesaod er a uldesuel, engdi ngdiak bo lomtok er ngii. Me a redil el bechil a diak el Sioning a sebechel el mo chelebangel a omelsemai, engdi a blekongesenges er ngii a sebechel el rullii a bechil el mo soal el mo medengelii a Jehovah.Monguiu er a 1 Petrus 3:1.

14. Te mekerang a rengalek e mo oldeu er a rengul a Jehovah me a redemerir me a rederrir?

14 A rengalek a odeuir a rengul a Jehovah sel lolengesenges er a redemerir me a rederrir. Te dirrek el oldeu a rengrir a redemerir me a rederrir e mengebkall er tir. (Osisechakl 10:1) Me a rengelekel a chad el di mesobil a dirrek el kirir el olengesenges, e le demerir me a lechub  e ngderrir a kmal ousbech a ngeso me a omelisiich. Me a lsekum a rokui el chedal a telungalek a oltaut a ngerachel el bla loterekokl er tir a Dios e ngkmal mo klou a budech me a deurreng er a chelsel a telungalek. E tiang a mo uchul a odanges el mo er a Jehovah el Dios el Ngii a Uchul a rokui el telungalek.Efesus 3:14, 15.

A ROLEL A DOLECHOLT A OMENGULL ER A CHELSEL A ONGDIBEL

15. (a) Ngmekerang a omerelled er a chelsel a ongdibel e ochotii a omengull er kid el mo er a Jehovah? (b) Ngera el omellach a ngosukid el mo olengesenges er tirke el oungerachel a tekoi er a chelsel a ongdibel? (Momes er a baks el dai er ngii a kmo “ Morrenges er a Re Mengetekliu.”)

15 A Jehovah a mla tutkii a Ngelekel el mo mengedereder er a ongdibel er a Rekristiano. (Kolose 1:13) E ngii el Jesus a mla omekngerachel er a “blak a rengul e mellomes a rengul el mesiou” el mo olengeseu er a rechedal a Dios el ngar er a chutem el mo kmeed er a Demal. (Mateus 24:45-47) Me chelechang e a Chelechad er a Ruungerachel er a Resioning er a Jehovah a ngike el “blak a rengul e mellomes a rengul el mesiou.” Me ngdi ua sel taem er a rekot el Kristiano, a remechuodel er chelechang a ngmai a ulekrael me a uleklatk er a Chelechad er a Ruungerachel, el okiu a babier me a lechub a rudam el oldingel a ongdibel el omtechei er tir. Me a dersta er kid sel dolecholt a omengull el mo er a remechuodel er a ongdibel e kede olengesenges er a Jehovah.Monguiu er a 1 Thesalonika 5:12; Hebru 13:17.

16. Ngoeak a ngera el rolel e a remechuodel a metutk el oeak a chedaol reng er a Dios?

16 A remechuodel me a remesiou er a ongdibel a  diak el mecherrungel, e ngar er ngii a chelitecheterir el di uai kid. Me nguaisei, engdi a remechuodel a ua “sengk” el mla er a Jehovah el mei, el olengeseu er a rechad er a ongdibel el mo olekes a deleuill er tir me a Jehovah. (Efesus 4:8, 11) A remechuodel a metutk el oeak a chedaol reng er a Dios. (Rellir 20:28) Ngmekerang e mo uaisei? A blekerdelir a kirel el mo oltirakl a bades el ngar er a Tekingel a Dios el ngii a mlukrael er a chedaol reng er ngii. (1 Timothy 3:1-7, 12; Titus 1:5-9) Me a lmuut el tang, a remechuodel a meluluuch el olengit a ulekrael er a chedaol reng er a Jehovah er sel taem el lolilt er a ta er a odam el rredemelel a mo meruul a ngerachel er a chelsel a ongdibel.

17. Ngera uchul me rudos a kirir el melekedek a bderrir sel loruul a bebil el tekoi er a chelsel a ongdibel?

17 A lebebil er a taem, e ngmo diak a remechuodel me a lechub e te mesiou er a ongdibel el mededaes el sebechir el kutmokl a tekoi er sel temel. El ua tiang, ngsebechel el mo diak a oungerachel a miting el kirel a odingel. Me sel bo leuaisei, e a ta er a mla metecholb el odam a sebechel el omtechei er tir. Me a lsekum e ngdiak a odam el mededaes e a ta er a odos el ungil a delecherul er a ongdibel a sebechel el meruul er ngii. Me a odos el meruul a tekoi el ngerechelir a rudam a kirel el melekedek er a bdelul. * (1 Korinth 11:3-10) Me tiang a diak lomekrur er a redil. Ngbai mesterir a techellir el olecholt a omengull er tir el kirel a rolel a dereder er a chelsel a telungalek me a ongdibel el bla leketmeklii a Jehovah.

 A ROLEL A DOLECHOLT A OMENGULL EL MO ER A REMERREDER ER A BELUU

18, 19. (a) Ka msodii a belkul a omellach el ngar er a Rom 13:1-7? (b) Kede mekerang e ochotii a omengull er kid el mo remerreder er a beluu?

18 A remera el Kristiano a blak a rengrir el olengesenges er a omellach el ngar er a Rom 13:1-7. (Monguiu.) Me chelecha el taem e a Jehovah a omechei aika el kabelment er a beluu me ngomtebechel e mengetmokl a tekoi er a beluu, e olengeseu er a rechad er aike el lousbech. Kede olecholt a omengull el mo er tirke el merreder el oeak sel doltirakl a llach. Me kede kerekikl el mengkad a tax er kid, e ungil el kutmokl a babier el kabelment a mengerechir er kid, e dirrek el kerekikl el oltirakl a llach el kirel a telungalek me a siobai me a klokled. Me nguaisei, engdi ngdiak dekengei el olengesenges er a remerreder a lsekum ngsorir a bo dolemall a llechul a Dios. Ngbai kired el mo ua omerellir a rechapostol er a irechar el dilu el kmo: “Kemam a kiram el olengesenges er a Dios el kuk ngar uchei er a kim olengesenges er a re chad.”Rellir 5:28, 29; momes er a baks el “ Ngtechang a Kirek el Olengesenges er Ngii?

19 Ngdirrek el kired el olecholt a omengull el mo er a remerreder el okiu a omerelled. A lebebil er a taem e ngmo kired el mengedecheduch er a rengarbab el chad. A apostol el Paulus a milengedecheduch er a King el Herodes Agripa me a Kabernor el Festus. Tirka el chad a dimlak el ungil a omerellir, engdi a Paulus a milengedecheduch er tir el uleba omengull. (Rellir 26:2, 25) Me kede oukerebai er a Paulus er sel taem el dongedecheduch er a rengarbab el chad me a rebulis. Ngar er a  skuul e a rengeasek el Kristiano a blak a rengrir el olecholt a omengull el mo er a resensei, me a rechad er a obis me a redi chad er a ureor. Me ngdiak el kired el di olecholt a omengull el mo er tirke el kongei er a klaumerang er kid, kede dirrek el olecholt er ngii el mo er a rechad el omtok er a Resioning er a Jehovah. Me a rediak loumerang a kirir el mo melechesuar a omengull er kid el kirel a dereder.Monguiu er a Rom 12:17, 18; 1 Petrus 3:15, 16.

20, 21. Ngera bebil el klungiaol el sebeched el ngmai sel dolecholt a omengull el kirel a dereder?

20 Lak domai er a rengud sel lebo el kired el olecholt a omengull. A apostol el Petrus a milluches el kmo: “Mongull er a rokui el chad.” (1 Petrus 2:17) Me a rechad a mo chemat er kid sel lomes er kid el olecholt a omengull. Lak dobes, tia el blekeradel a kmal meringel er a rechad el olecholt er ngii er chelecha el taem. Me sel dolecholt er ngii e ngmeketeklii el kmo kede oltirakl er a tekingel a Jesus el kmo: “Ma llemesiu a kirel ua isei el dmiich er mederir a rokui el chad, me te mo mes a ungil tekoi el moruul e mo odengesii a Demmiu el ngar a eanged.”Mateus 5:16.

21 Ngar er a chelsel tia el beluulechad, e a remelemalt a rengrir el chad a semeriar er a klemerang el kirel a Dios. Me sel dolecholt a omengull er a chelsel a telungalek me a ongdibel me a lmuut el bebil er a tekoi, e ngsebechel el olechau a rengrir a rechad me ngmo sorir el obengked el mengull er a Dios. E tiang a kmal mekreos el omelatk! Alta e ngdiak bo el tekoi, engdi sel dolecholt a omengull e ngmo uchul a deuil a rengul a Jehovah el Dios e dirrek el ngosukid el melemolem el ngar er a bltikerreng er ngii. E tiang a kot el ngarbab el sengk el sebeched el nguu.

^ par. 17 A suobel el ngar er a Bebil er a Omesodel el dai er ngii a kmo “Dekedekel a Bdelud—Ngoingerang e Ngera Uchul?” a mo mesaod a bebil el rolel e ngsebeched el oltaut er tia el omellach.