Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Molemolem el Ngar er a Bltikerreng er a Dios

 BEBIL ER A OMESODEL

Dekedekel a Bdelud—Ngoingerang e Ngera Uchul?

Dekedekel a Bdelud—Ngoingerang e Ngera Uchul?

A doltirakl er a Biblia, e ngoingerang e a Kristiano el redil a kirel el dokedekii a bdelul, e ngera uchul? Me bo dosaod a mlukrael el tekingel a Paulus el kirel tia el tekoi. Ngmeskid a ulekrael el dousbech el mo ungil el melilt a tekoi el mo kobkellii a Dios. (1 Korinth 11:3-16) A Paulus a ocholt a edei el tekoi el kired el melatk er ngii: (1) a omeruul el kirel a redil el melekedek a bdelul, (2) ngkirel el meruul er ngii er oingerang, me a (3) a uchul me ngmo soal el oltirakl er tia el ulekrael.

A omeruul. A Paulus a mesaod a eru el tekoi, el omeluluuch me a berkel a tekingel a Dios. (4 me a 5 el bades) A  omeluluuch a sel dongedecheduch er a Jehovah, e tiang a ta er a telengtengil a omengull er kid. Me chelecha el taem, e a berkel a tekingel a Dios a melutk er a ngii di el rolel a osisechakl el loruul er ngii a Rekristiano. Me a Paulus, ngmengelechel er a redil el mo melekedek a bderrir er a ngii di el taem el loluluuch me a lechub e te olisechakl a klemerang er a Biblia? Ngdiak. Ngar er ngii a taem me a blekeradel el kirir el mo meruul er tia el tekoi.

Ngoingerang? A Paulus a milsaod el kirel a eru el tekoi el ngii a telungalek me a ongdibel. Ngdilu el kmo: “A bdelul a redil a bechil . . . e ngikel redil el meluluuch ma lechub e ng omerk a tekingel a Dios e diak el delekedek a bdelul a oltuub er a bdelul, el bechil.” (3 me a 5 el bades) Ngar er a chelsel a telungalek, e a Jehovah a tutkii a sechal el mo bdelul a bechil. Me a lsekum a redil a meruul a tekoi el ngerechelel a bechil el mo meruul e diak lolecholt a omengull el kirel a deruchellel, e ngmo uchul a otuub el mo er a bechil. El ua tiang, a lsekum a redil a mo kirel el mesuub a Biblia el obengkel a chad er sel taem el bechil a dirrek el ngar er sel basio, e ngmo dokedekii a bdelul el olechotel a omengull el kirel a deruchellel a bechil. Me ngii el sechal a bdelul a telungalek a uchul, me alta e ngmla metecholb me a lechub e ngdirkak, engdi ngkirel a redil el melekedek er a bdelul. * Me a lsekum ngkirel el meluluuch me a lechub e ngolisechakl er sel taem el ngike el mla metecholb el ngelekel el sechal a ngar er sel basio, e ngdirrek el kirel el dokedekii a bdelul. Me alta e ngii a diak el bdelul a telungalek, engdi ngolecholt a omengull el mo er ngii, e le ngii el mla metecholb el odam er a ongdibel er a Rekristiano.

A Paulus a mesaod el kirel a ongdibel el kmo: “E ngdi lsekum ng ngar ngii a omdasu el kmo a ikal kulekoi a cheleuid,  e a tekingek el mor ngii a kmo kemam ma bek el ikelesia er a Dios a diak a ngodech el blekeradel el kim modengelii e oltirakl er ngii.” (16 el bades) A remla metecholb el sechal a oungerachel a tekoi er a chelsel a ongdibel er a Rekristiano. (1 Timothy 2:11-14; Hebru 13:17) Me te di resechal a metutk el mo mechuodel me a lechub e te mesiou er a ongdibel, el tir a mukngerachel er a Dios el mo omekerreu er a delebechel el sib er Ngii. (Rellir 20:28) Engdi a lebebil er a taem, e ngduubech a blekeradel el mo uchul me a redil el Kristiano a mo kirel el meruul a tekoi el ngerechelel a odam. El ua tiang, ngsebechel el mo oungerachel er a miting el kirel a oldingel a obliil sel ledibus me a lechub e te mechesang a rudam el rredemelel a oungerachel aika el miting. Me a lechub e ngmo er a blil a chad el mo mesuub er a Biblia el obengkel, e a osisiu el taem e ngar er ngii a ta er a mla metecholb el odam el ngar sel basio. * Aika el omeruul a telengtengil a ureor er a Ongdibel er a Rekristiano a uchul me ngkirel el melekedek er a bdelul el olechotel a kmo ngmeruul a tekoi el ngerechelel a odam.

Engdi ngar er ngii a betok el telengtengil a omesiungel el sebechel a odos el diak lolekedek er a bdelul. El ua tiang, ngdiak lolekedek er a bdelul sel longer er a temel a miting er a Rekristiano, me sel loldingel a obliil el obengkel a bechil me a lechub e ngta er a mla metecholb el odam, me a lechub e ngsel losuub e loluluuch el obengterir a rengelekel el dirkak lemetecholb. Me nguaisei, engdi a lsekum ngdiak lodengei el kmo ngera kirel el meruul er ngii er a chelsel a blekeradel el  duubech, e ngsebechel el osiik a lmuut el betok el omesodel. * Me a lsekum ngdirk rrau a rengul me a ukltkel a rullii el mo melekedek er a bdelul, e tiang a diak lemekngit el ua lemocholt er tia el siasing.

A uchul e ngmo soal el melekedek er a bdelul. Ngar er a 10 el bades e ngmesaod a eru el uchul me a Kristiano el redil a mo soal el oltaut er tia el tekoi: “A redil a kirel melekedek ra bdelul er cholengchelel a klisiich, el kirir ar anghel.” (BT) A kot, e momtab er a tekoi el “cholengchelel a klisiich.” A redil el melekedek er a bdelul a olecholt a omengull el kirel a klisichel a dereder el Jehovah a mla mesterir a remla metecholb el sechal el ngar er a ongdibel. Me seikid e ngochotii a bltkil a rengul me a blakerreng er ngii el mo er a Jehovah el Dios. A ongerung, e momtab er sel tekoi el kmo “el kirir ar anghel.” A redil el melekedek er a bdelul, ngerang mo rullii el kirir tirke el mesisiich el anghel?

A rechanghel a sorir el omes er a rechedal a cheldebechelel a Jehovah el ngar er a eanged me a chutem el ochotii el kmo te chederedall er ngii. A rechanghel a kirir el mo oltirakl a tekoi el bla leketmokl a Jehovah, engdi te betok er tir a mlo diak lolengesenges er a ngar er a mong. Misei e te ngmai a klungiolir sel lomes er a rediak el mecherrungel el chad el kongei el mo chederedall er a Dios. (Jude 6) Me a lebebil er a taem, e a rechanghel a sebechir el mesa odos el ngii a mla chobangel a betok el tekoi, e klou a klemedengei er ngii, e lmuut el mellomes a rengul er a mla metecholb el odam el ngar er a ongdibel, engdi ngkongei el olengesenges er ngii. Me a lebebil er a taem, e ngike el redil a ta er a rengellitel el Kristiano el mo nguu a dikesel el obengkel a Kristus er a uriul. Me a cherengel a taem, e ngika el redil a mo mesiou el deruchellel a lmuut el ngarbab er a deruchellir a rechanghel e mo mengedereder el obengkel a Kristus el ngar er a eanged. Me a  omerellir a kot el ungil el kerebai el kirir a rechanghel er chelechang! Me nguaisei, ngkmal klou a techellir a rokui el odos el mo kutmeklii a kerebai el kirel a klengariourreng, me a blekongesenges, me a blakerreng el bo lomes er ngii a rebetok el miliol el blak a rengrir el anghel!

^ par. 3 Ngoumesingd el taem e a Kristiano el redil a diak loluluuch el klou a ngerel er sel taem el bechil el Kristiano a ngar er sel basio. Engdi ngmo er ngii a taem el mo kirel el meruul el uaisei. El ua tiang, ngmo meluluuch a lsekum a bechil a dikea el sebechel el mengedecheduch e le ngsecherel a uchul.

^ par. 1 Me nguaisei, engdi ngsebechel el diak lolekedek er a bdelul a lsekum ngomekrael er a mla moterekokl el omesubel a Biblia, e a osisiu el taem e ngobengkel a sechal el publisher el diak el bechil, e dirkak lemetecholb.

^ par. 2 A lsoam a lmuut el omesodel e momes er A Ongkerongel er a February 1, 2015 er a 31 el llel me a Ongkerongel er a tekoi er a Merikel er a November 15, 2009, er a 12-13 el llel.