Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Molemolem el Ngar er a Bltikerreng er a Dios

 15 EL BLIONGEL

Bo Ledeu a Rengum er a Meringel el Urerem

Bo Ledeu a Rengum er a Meringel el Urerem

“Kede rokui el kired el . . . oldeu a rengud er a ikel bla doureor el kirel.”OLISECHAKL 3:13.

1-3. (a) Ngua ngera uldesuir a rebetok el kirel a urerir? (b) Ngera omesodel a Biblia el kirel a ureor, e ngera el ker a bo dosaod er tia el bliongel?

A REBETOK el chad er chelechang a oureor engdi ngdiak ledeu a rengrir er a ureor el loruul. Me tir el kmal meringel el oureor el betok el sikang a uchul me ngdiak el semeriar el mo oureor er a bek el sils. Me a leuaisei, e te mekerang e sumechokl a uldesuir me bo el sebechir el telkib el semeriar el meruul a urerir?

2 A Biblia a ungil a omesodel el kirel a meringel el ureor. Ngmesaod el kmo a ureor me a klungiolel a ureor a klengeltengat. A Salomon a milluches el kmo: “Kede rokui el kired el mengang e melim, e oldeu a rengud er a ikel bla doureor el kirel. Ng sengk er a Dios.” (Olisechakl 3:13) A Jehovah el ngii a kot el betik a rengul er kid e soal el meskid aike el kot el ungil er kid, a dirrek el soal a bo ledeu a rengud er a urered. Me ngkmal kired el mo oltirakl a omellach er ngii a lsekum ngsoad el melemolem el ngar er a bltikerreng er ngii.Monguiu er a Olisechakl 2:24; 5:18.

3 Ngar tia el bliongel e kede mo mesaod a 4 el ker el kmo: Ngmekerang e mo dmeu a rengud el meruul a urered? Ngera el ureor a diak el kirir a Rekristiano el meruul? Ngmekerang e mo tabesul a urered me a omesiunged?  E ngera kot el klou a ultutelel el ureor el kired el meruul er ngii? Me a kot e bo domes a kerebai er a reteru el kot el meduch el chad er a ureor el Jehovah me a Jesus.

A KOT EL NGARBAB EL CHAD ER A UREOR ME A MASTANG ER A UREOR

4, 5. Ngmekerang a Biblia e ochotii el kmo a Jehovah a blak a rengul el oureor?

4 A Jehovah a kot el Ngarbab el Chad er a Ureor. A Genesis 1:1 a ouchais el kirel sel taem er a lomuchel “el omeob er a beluulchad ma bek el tekoi el ngar a melidiul.” Me sel taem er a lemereko el omeob a tekoi er tia el chutem e ngulemes a urerel e “kmal mlo ungil a rengul.” (Genesis 1:31) Me ngulterekokl ngika el “dmeu a rengul el Dios” el kmal ungil a rengul el oureor.1 Timothy 1:11, NW.

5 Ngika el Dios er kid a dirkak lemeterob el oureor. Ngkemanget el taem er a uriul er a lobeob a chutem me aike el ngar er a chelsel, e a Jesus a dilu el kmo: “A Demak a blechoel el di oureor.” (Johanes 5:17) Me ngera ngmirruul er ngii a Demal? Ngkiei er a eanged e dirk omekrael e omekerreu er a rechad el ngar er a chutem. Ngmla mengudel er a rengellitel el Kristiano el tir a ua “beches el bleob,” el mo mengedereder el obengkel a Jesus el ngar er a eanged. (2 Korinth 5:17, BT) Ngdirrek el oureor el oltaut er a moktek er ngii el kirir tirke el betik a rengrir er ngii, me bo el sebechir el mo kiei el mo cherechar er a chelsel a beches el beluulechad. (Rom 6:23) Me ngulterekokl el kmal dmeu a rengul er a klungiolel a urerel, e le rebetok el miliol a mla kongei er a klumech er a Renged. A Dios a mla omekrael er tir el me soiseb er a ongdibel, e tir a mla ngmodech a klengar er tir me bo el  sebechir el melemolem el ngar er a bltikerreng er Ngii.Johanes 6:44.

6, 7. Ngera el ureor a lurruul er ngii a Jesus?

6 A Jesus a dirrek el merael a chisel el chad er a ureor. A uchei er a lemei er a chutem e ngmilsiou el “ua chad er omelib el blai” e ullengeseu er a Dios el omeob “a ikel rokui el ngar a eanged ma chutem.” (Osisechakl 8:22-31; Kolose 1:15-17) Me sel taem er a lengar er a chutem e ngdirrek el mle meringel el oureor. Ngmilsuub el mo meduch el “daiksang.” (Markus 6:3) Tiang a kmal mle meringel el ureor, e le sel taem e ngdiak el uai chelechang el ngar er ngii a stoang el olterau a benia me a dongu el ousbech a dengki. Ka di molatk er a Jesus a bo lolai a kerrekar el bo lousbech, e nglocha mo omukel a kerrekar e mengurs er ngii el mo er sel basio el loureor er ngii. Ngsebechem el melatk er ngii el omekedechor er a blai, e melechang a buadel er ngii e meruul a chesmerel, e dirrek el meruul a klekedall el mo er a chelsel ngii el blai? Ngulterekokl el kmal ungil el medengelii a klungiolel sel lerekir a meringel el urerel.

7 A Jesus a kmal mle blak a rengul el meruul er a omesiungel. Ngmle edei me a tedobech el rak el ble lemechesang el meruul er tia el kmal klou a ultutelel el ureor. Ngkmal mle soal el olengeseu er a rebetok el chad me nguluusbech a bek el temel el omkokl er a tutau e oureor el mo kebesengei el omerk er a klumech. (Lukas 21:37, 38; Johanes 3:2) Me a Jesus a “mirrael el mor a meklou ma mekekerel beluu el olisechakl a Ungil Klumech el kirel a Rengedel a Dios.” (Lukas 8:1) Me ngmirrael er a kmal kemanget el omerael el mengard er a hokori el omerk er a ungil chais el mo er a rechad.

8, 9. Ngmilekerang a Jesus e mo dmeu a rengul er a urerel?

8 A Jesus, ngmle dmeu a rengul er a omesiungel?  Ochoi, ngmillalem er a klemerang er a Renged, me bo el sebechel el mo er ngii a sers el mo meduch el kirel a omeridm. Me a omesiungel a mle uchul a klisichel a bedengel me ngmle sebechel el melemolem el oureor e dimlak bo el sengerenger. (Johanes 4:31-38) Ka di molatk er sel deuil a rengul er a lerekir a urerel er tia el chutem, e ledu er a Demal el kmo: “Ak mla ochotii a klebkellem er a beluulchad e mla rokir sel ureor el mulderchak el me meruul er ngii.”Johanes 17:4.

9 A Jehovah me a Jesus a kot el ungil el kerebai el kired, e le ngdmeu a rengrir el meruul a urerir. Me a bltkil a rengud el mo er a Jehovah a rullid me kede “melasem el mo ua ingii.” (Efesus 5:1) Me a bltkil a rengud el mo er a Jesus a rullid el mo mesuub er a kerebai el lebilecherei. (1 Petrus 2:21) Me chelechang e bo dosaod er a rolel e ngsebechel el mo dmeu a rengud er a meringel el urered.

A ROLEL E NGMO DMEU A RENGUD ER A URERED

A doltaut a omellach er a Biblia e ngmo dmeu a rengud er a meringel el urered

10, 11. Ngera ngosukid el mo melemalt a uldesued el kirel a urered?

10 A remera el Kristiano a kirir el oureor. Ngsorir el ungil a rengrir e meruul a urerir, engdi ngsebechel el mo meringel a lsekum te meruul er a chetirir el ureor. Me ngmekerang e sebechel el mo dmeu a rengud el meruul er a ureor el diak el soad?

11 Mokurulii a melemalt el uldesuem. Nglocha diak el sebeched el ngodechii a blekeradel el dengar er a chelsel, engdi ngsebeched el ngodechii a uldesued el kirel. Me sel dolatk er a uldesuel a Jehovah e ngsebechel el ngosukid el mo meklemeltii a uldesued el kirel a urered. A lsekum ke chedam er a blai e ngungil el momes er a urerem el ua luchul e ngsebechem el smiik aike el lousbech a telungalek er kau e lak di momdasu el kmo  ngchetim el ureor. E le ngar er a osengel a Dios e a telungalek er kau a kmal klou a ultutelel. A Tekingel a kmo, a chad el diak losiou er a telungalek er ngii a ‘kuk mekngit er a diak loumera er a Kristus.’ (1 Timothy 5:8) Me sel bo momes er a urerem el ua bo luchul e ke rullii a ngerechelem el mo er a Dios, e ngmo ngosukau me ngmo dmeu a rengum e meruul er ngii, alta tirke el bebil er a ruureor a diak.

12. Ngmekerang e mukngeltengat a chad el meses e melemalt a loureor?

12 Bo meses e melemalt el oureor. Sel leblak a rengud el oureor e dosuub el lmuut el mo meduch el meruul a urered e nguchul a klengeltengat. A rechad el uaisei a omerellir a blechoel el ungil a chisir er a remerreder er a ureor. (Osisechakl 12:24; 22:29) Me kid el mera el Kristiano a uchul me ngdiak dorechorech a udoud me a klalo er a urered e di doilil er a temel a ureor. (Efesus 4:28) Me ngua dulsaod er sel mlo merek el bliongel el kmo a melemalt el omeruul a mo uchul a klungioled. Me a chad el melemalt a omerellel a beot er a rebebil el mo oumerang er ngii. Me alta e a merredeled a mesa blakerreng er kid me a lechub e ngdiak, engdi ngdmeu a rengud el oureor el klikiid a ukltked e le kede medengei el kmo kede odeuir a rengul ngika el betik er a rengud el Dios er kid.Kolose 3:22-24; Hebru 13:18.

13. A ungil el omerelled er a ureor, ngmo uchul a ngera el klungiaol?

13 A omerellem bo longebkall er a Dios. A rechad er a urered a sebechir el beot el mtebengii a ungil el omerelled el Kristiano. E tiang ngmo uchul a ngerang? Ngmo uchul e kede ‘meruulchisel osisechakl el kirel a Dios el Osebeled.’ (Titus 2:9, 10) Nguaisei, a ungil el omerelled a mo olechau a osengir a rechad e le ngmo sebechir el mesang a klungiolel a omengull el doruul er ngii. Me ka  di molatk er a chad er a urerem el mo kongei er a klemerang e le ngungil el omerellem er a ureor a uchul! E a ngaruchei e molatk er tiang: Ngera lmuut el ngaruchei el tekoi er sel modengei el kmo a ungil el omerellem a kobkellii a Jehovah e odeuir a rengul?Monguiu er a Osisechakl 27:11; 1 Petrus 2:12.

BO DEKEREKIKL EL MELILT A URERED

14-16. Ngera kired el melatk er a uchei er a dolilt a ureor el bo doruul?

14 Ngdiak a dmolech el omesodel a Biblia el kirel a  kmo ngera el ureor a ungil me a ngera mekngit. Engdi tiang a diak el belkul a kmo ngsebeched el meruul a ngii di el ureor. A Bades a sebechel el ngosukid el mo ungil el melilt a ureor e dirrek el kerekikl me lak dengiltii a ureor el ngii a diak el odeuir a rengul a Dios. (Osisechakl 2:6) Me ngar er ngii a eru el ker el soad el melatk er sel taem el dolilt a ureor el bo doruul er ngii.

15 Tia el ureor el kuruul er ngii ngomtok er a llechul a Dios? Ngkmal bleketakl a Tekingel a Dios el kmo, ngdiak el kired el merechorech e omulak me a lechub e doruul a bleob el chelid. (Exodus 20:4; Rellir 15:29; Efesus 4:28; Ocholt 21:8) Ngdiak dekengei a chouaika el ureor. Me a bltkil a rengud el mo er a Jehovah a uchul me ngdiak dekengei el meruul a ureor el mo melemall a llechul.Monguiu er a 1 Johanes 5:3.

16 Tia el urerek ngrullak el mo chelsechusem me a lechub e ak melisiich a mekngit el omeruul? Ka molatk er tiang. Ngdiak a kngtil a doureor el chad er a obis. Engdi ngsebechel a Kristiano el oureor el chad er a obis el ngar er a clinic el kirel a omelecheb er a rengalek? Me alta e a urerel a diak bo lolengeseu a ngii di el rolel a omelecheb er a rengalek. Engdi a ker a kmo, tia el ureor el loruul er ngii ngdiak lolengeseu er a rechad el oureor el melecheb er a rengalek, el ngii a omeruul el omtok a llechul a Dios? (Exodus 21:22-24, NW) Me kid el betik a rengud er a Jehovah a uchul me ngkmal diak el soad el mo chelsechusem er a chouaika el tekoi.

17. (a) Ngera lmuut el bebil er a tekoi el kired el melatk er a uchei er a dolilt a ureor el bo doruul? (Momes er a baks el dai er ngii a kmo “ Ngak, ak Kongei el Meruul er Tia el Ureor.”) (b) Ngmekerang a ukltked e ngosukid el mo ungil el melilt a tekoi el odeuir a rengul a Dios?

17 A betok el ureor a sebeched el kerekikl el merriter el ousbech a nger er aike el eru el ker el ngar er a parakurab  15 me a 16. Me a lmuut el tang, ngar er ngii a bebil el tekoi el kired el kerekikl el melatk er a uchei er a dolilt er a ureor el bo doruul er ngii. * Kede medengei el kmo a blak a rengul el mesiou a diak loruul a llach el kirel a bek el ureor el ngar er ngii. Me ngkired el omekeroul  er a sekutaberreng. Ngkired el omeksau er a ukltked el okiu sel dosuub er a rolel a doltaut a omellach er a Biblia er a klengar er kid, el ua desilubii er a 2 el Bliongel. Me sel deblechoel el ousbech ‘a ikel bla desuub’ el ‘tiriter a ungil ma mekngit,’ e a ukltked a mo sebechel el ngosukid el mo ungil el melilt a tekoi el odeuir a rengul a Dios. E tiang a mo uchul e kede melemolem el ngar er a bltikerreng er Ngii.Hebru 5:14.

MOBA TABESUL EL ULDASU EL KIREL A UREOR

18. Ngera uchul me ngmeringel el bo letabesul a uldesued el kirel a ureor?

18 Ngkmal meringel el bo letabesul a uldesued er chelecha el dekiei er a taem er a uriul el sils. (2 Timothy 3:1)  Ngdirrek el diak lebeot el debetik a urered e dolemolem el urrekodel er ngii. Me kid el mera el Kristiano a medengelii a klungel a ultutelel a doureor me bo el sebeched el mesiou er a telungalek er kid. Engdi a lsekum ngdiak dekerekikl e a orimel er a ureor me a uldasu er tia el beluulechad el di melisiich er a kerruul, a sebechel el mo uchul e ngmo diak el tabesul a omesiunged el mo er a Dios. (1 Timothy 6:9, 10) Mada me bo dosaod er a rolel e ngsebechel el mo tabesul a tekoi el doruul me bo el sebeched el “ngmilt a ikel kot el ungil” el tekoi el bo doruul.Filipi 1:10.

19. Ngera uchul me a Jehovah a rredemelel a nguu a klaumerang er kid, e mekerang a klaumerang er kid e ngosukid?

19 Bo mui el oumerang er a Jehovah. (Monguiu er a Osisechakl 3:5, 6.) Ngii a rredemelel a nguu a klaumerang er kid e le ngkmal omekerreu er kid. (1 Petrus 5:7) Ngkmal ungil el medengei aike el dousbech e dirrek el diak el kedeb a chimal. (Psalm 37:25) Me ngkired el blechoel el melatk er a Tekingel el omeklatk er kid el kmo: “Mongeroid a klengar er kemiu er a ngibes er a udoud. Bo lungil a rengmiu er a ngar ngii er kemiu; ele Dios a dilu el kmo, ‘Ng kmal diak bo kchitau ma ka bo kubes er kau.’” (Hebru 13:5) A rebetok el mesiou el mui el taem a kmal kongei el kmo a Dios a sebechel el ngosukid er aike el dousbech er a klengar er kid. Me a lsekum kede mo mui el oumerang er a Jehovah e ngmo diak debekikl el kirel aike el lousbech a telungalek er kid. (Mateus 6:25-32) Seikid e ngdiak debechei a urered me bo luchul e bo lak doldingel me a lechub e debo er a miting.Mateus 24:14; Hebru 10:24, 25.

20. Ngera belkul a bo luldellomel a osenged? E mekerang a dolemolem el meruul er ngii?

20 Bo luldellomel a osengem. (Monguiu er a Mateus  6:22, 23.) A Jesus a dilu el kmo ngkirel el ‘ungil osenged’ me a lechub e nguldellomel a osenged. Tia belkul a kmo ngkirel el mo beot a rolel a klengar er kid e nguu a soal a  Dios el mo kot. Me a lsekum a osenged a di uldellomel e ngmo diak demechesang el osiik a ngarbab el ureor me a kmal ungilbesul el klengar. Me a lechub e demudechem er a blekeradel el di mo soad a beches el klekedall el mo er ngii, e le rechad el olterau a rullid el mo omdasu el kmo aikang a sebechel el meskid a deurreng er a klengar. Me ngmekerang e sebeched el melemolem el uldellomel a osenged? Mkerekikl me lak di momals er kau. Lak di momechar a betok el klalo el mo uchul e ke mechesang el mengetmokl e omekerreu. Molatk er a ulekrael er a Biblia el kmo: “Bo lungilbesul er a rengud a le ngar ngii a biled ma keled.” (1 Timothy 6:8) Bo momekbeot er a klengar er kau.

21. Ngera uchul me ngkired el oterekokl a meklou a ultutelel el tekoi er a klengar er kid, e ngera sel kirel el mo kot?

21 Moterekokl a meklou a ultutelel el tekoi, e moltaut. Me kid a ngar er ngii a telkelel a tekoi el sebeched el meruul a uchul me ngklou a ultutelel el doterekokl a meklou a ultutelel el tekoi e doltaut. E le lak e ngsebeched el mo mechesang a betok el diak a ultutelel el tekoi me ngmo diak deruul a ngerecheled. Me ngera kirel el mo kot er a klengar er kid? A rebetok el chad a omdasu el kmo a ngarbab el skuul a klou a belkul e le ngmo uchul e ngsebeched el metik a ungil el urered. Engdi a Jesus a bai millisiich er a rultirakl er ngii el mo ‘blak a rengrir er a Rengedel a Dios’ el “ngar uchei er a bek el tekoi.” (Mateus 6:33) Me kid el mera el Kristiano a nguu a Rengedel a Dios el mo kot er a klengar er kid. Seikid a uchul me a ngii di el tekoi el doruul er a klengar er kid a kmal kirel el ochotii el kmo kede nguu a tekoi er a Renged me a soal a Dios el mo er uchei er a ureor me a tekoi er a kerruul.

 BO LEBLAK A RENGUM ER A OMESIUNGEM

A bltkil a rengud el mo er a Jehovah a rullid el mo nguu a berkel a klumech el mo kot er a klengar er kid

22, 23. (a) Ngera kot el klou a ultutelel el ureor a kirir a remera el Kristiano el meruul er ngii, e te mekerang e ochotii el kmo tiang a klou a ultutelel er tir? (Momes er a baks el dai er ngii a kmo “ A Omelilt el Krirellii a Mlo Uchul a Deurreng er Ngak.”) (b) Kau ke mla tibir er a rengum el mo mekerang?

22 Kid el medengei el kmo kede kiei er a taem er a ulebongel a uchul me ngblak a rengud el omerk er a klumech e meruul er a remo disaiplo, e le tiang a kot el klou a ultutelel el urerir a remera el Kristiano. (Mateus 24:14; 28:19, 20) Kede ua Jesus el soad el mechesang el meruul er tia el ureor el uchul a osebelir a rechad. Me kede mekerang e ochotii el kmo tiang a klou a ultutelel el tekoi er a rengud? A ruumesingd el chedal a Dios a blak a rengrir el omerk er a klumech el ua re publisher er a ongdibel. A rebebil a mla kongei el mo pioneer me a remo missionari. Me a rebetok el oungalek a medengelii a klungel a ultutelel a dosiou er a Jehovah a uchul me te melisiich er a rengelekir el mo teloi er a mui el taem el omesiou. Me a rechad el blak a rengrir el omerk el kirel a Renged, ngdmeu a rengrir el meruul er tia el ureor? Ngkmal dmeu a rengrir! Me a omesiunged el mo er a Jehovah a kot el ungil el rolel a klengar el uchul a deurreng me a diak lemekimd el klengeltengat.Monguiu er a Osisechakl 10:22.

23 A betok er kid a mengoit a betok el sikang el oureor me bo el sebeched el omekerreu a telungalek er kid. Me a Jehovah a soal a bo ledeu a rengud er a meringel el urered. Me a lsekum a omerelled me a uldesued a mo oltirakl a omellach er ngii e ngmo dmeu a rengud er a urered. Me nguaisei, engdi lak debechei a urered er a klechad me longesang er kid me bo lak domerk er a ungil chais el kirel a Rengedel a Dios. Me a lsekum kede nguu tia el ureor el mo kot er a klengar er kid e kede ochotii a bltkil a rengud el mo er a Jehovah e melemolem el ngar er a bltikerreng er ngii.

^ par. 17 A lsoam a lmuut el omesodel e momes er a Ongkerongel er a tekoi er a Merikel, er a April 15, 1999, er a 28-30 el llel, me a July 15, 1982, er a 26 el llel.