Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Molemolem el Ngar er a Bltikerreng er a Dios

 5 EL BLIONGEL

Kede Mekerang e Mo Diak Dechedal Tia el Beluulechad?

Kede Mekerang e Mo Diak Dechedal Tia el Beluulechad?

“Kemiu a diak kom chedal a belulechad.”JOHANES 15:19, BT.

1. Ngera el tekoi a lullisiich er ngii a Jesus er sel ulebongel el kesus er ngii er tia el chutem?

NGAR sel ulebongel el kesus er a Jesus er tia el chutem e ngkmal mle bekikl el kirir a rultirakl er ngii. Me ngmilluluuch el mo er a Demal el dilu el kmo: “Ng diak kulengit er kau me moltobed er tir er a beluulchad, ak bai olengit er kau me mongkar er tir er ngikel Mekngit. Ngak a diak kua re chad er a beluulchad, me tir me te ua ingak el diak le ua re chad er a beluulchad.” (Johanes 17:15, 16) Me ngokiu tia el ileakl el ongtil, e a Jesus a ulechotii a klou el bltkil a rengul el mo er a rultirakl er ngii me a dirrek el klungel a ultutelel a tekoi el ledillii el mo er a rebebil er tir el kmo: “Kemiu a diak kom chedal a belulechad.” (Johanes 15:19, BT) Me ngbleketakl el kmo ngkmal mle klou a ultutelel er a Jesus el kirir a rultirakl er ngii el mo diak el chedal tia el beluulechad!

2. Ngera ngmelutk er ngii a “beluulchad” el ledillii a Jesus?

2 A “beluulchad” el lulsaod er ngii a Jesus a melutk el kirir a rokui el chad el tir a cheroid er a Dios e chederedall er a Satan, e dirrek el sibil a ngibeserreng me a kldidairreng el lolisiich er ngii a Satan. (Johanes 14:30; Efesus 2:2; 1 Johanes 5:19) Me a bo “dousechelei er a beluulchad e kede cherrouel a Dios.” (Jakobus 4:4) Engdi kid el soad el melemolem el ngar er a bltikerreng er a  Dios, kede mekerang e kiei er tia el beluulechad e osisiu el taem e ngdiak dechedal? Kede mo mesaod a eim el rolel: (1) sel leblak a rengud el mo er a Rengedel a Dios e diak domekbitang er a tekoi er a balatiks, (2) sel doltngakl er a reng er a beluulechad, (3) mo tabesul a rolel a doubail e ulengeasek a omengetmekled, (4) omekbeot a klengar er kid, e (5) mo oubail er a klekedall er a mekemad el lebeskid a Dios.

NGDIAK DOMEKBITANG ER A TEKOI ER A BALATIKS

3. (a) Ngmle ua ngera osengel a Jesus el kirel a tekoi er a balatiks er a taem er ngii? (b) Ngera me ngsebeched el melekoi el kmo a rengellitel a mesiou el melekingel a Kristus? (Dirrek el momes er a footnote.)

3 A Jesus a dimlak leteloi a ngii di el tekoi er a balatiks er sel taem, e bai mle blak a rengul el olisechakl el kirel a Rengedel a Dios el ngii a kabelment el lebo el King er ngii er a uriul. (Daniel 7:13, 14; Lukas 4:43; 17:20, 21) Me sera lengar er a medal a Kabernor el Pontius Pilatus e ngdilu el kmo: “A rengedek a diak le renged er tial beluulchad.” (Johanes 18:36) Me tirke el oltirakl er a Kristus a blak a rengrir el bedul ngii me a Rengedel, e oukerebai er ngii el ouchais el kirel ngii el Renged el mo er a rechad el rokui. (Mateus 24:14) A apostol el Paulus a milluches el kmo: “Me kemam a melekingel ku Kristus, . . . Maki omtechei er a Kristus el olengit er kemiu me bsa techellel a Dios me le sumech a delongeliu kemiu me ngii.” *2 Korinth 5:20.

4. Te milekerang a remera el Kristiano e ulechotii a blakerreng er tir el mo er a Rengedel a Dios? (Momes er a baks el dai er ngii a kmo “ A Rekot el Kristiano a Dimlak Lomekbitang er a Tekoi er a Balatiks.”)

 4 A chad el oureor el melekingel me a lechub e ng ambassador el omtechei er a belual el ngar er a ta er a beluu, a diak lolasem el mesmechokl a chetituokel me a mondai er sel beluu el lengar er ngii. Ngbai di melisiich a tekoi er a kabelment er sel beluu el ngii a omtechei er ngii. Me ngdi osisiu el kirir a rengellitel el chedal a Kristus el ‘meral belurir a ngar a eanged.’ (Filipi 3:20) Me kede mereng a sulir er a blakerreng er tir el mla ngosuterir a rebetok el miliol el “kuk bebil” er a sib er a Kristus el mo ‘sumechii a deleuill er tir me a Dios.’ (Johanes 10:16; Mateus 25:31-40) Me tirkang a mesiou el olengeseu er a rengellitel el odam er a Kristus. Me aika el eru el cheldebechel er a rechad a diak el teloi a ngii di el tekoi er a balatiks, e te bai ua ta el cheldebechel el di melisiich er a Rengedel a Dios el longedereder er ngii a Mesias.Monguiu er a Isaia 2:2-4.

5. Ngerang a klekakerous er a ongdibel er a Rekristiano er chelechang me a Israel er a irechar, e tiang ngera ngrullii el kirir a Rekristiano?

5 A blakerreng el mo er a Kristus a diak di leta el uchul me a remera el Kristiano a diak lomekbitang er a tekoi er a balatiks. Ngdiak deua rechad er a Israel er a irechar el Dios a milsterir a chetemir, kede bai chedal a klodam er a beluulechad el rokir. (Mateus 28:19; 1 Petrus 2:9) Me a lsekum kede teloi a ngii di el cheldebechel er a balatiks, e ngmo diak a ilmekled el mengedecheduch er a rokui el chad el kirel a Renged, e dirrek el mo tomellii a kltarreng er a delongeled. (1 Korinth 1:10) Me a lmuut el tang, sel lebo er ngii a mekemad e ngmo kired el oumekemad er a rekldemed er a klaumerang, el kid a muchelechel el kmo ngkired el oubltikerreng el mo er tir. (Johanes 13:34, 35; 1 Johanes 3:10-12) Me ngmla er ngii a  ungil el uchul me a Jesus a dilu er a rultirakl er ngii me lak loumekemad. Ngdirrek el millisiich er tir el mo betik a rengrir er a recherrouir.Mateus 5:44; 26:52; momes er a baks el “ Ngak a Kumekbitang er a Tekoi er a Balatiks?

6. A telbilel a rengum el mo er a Dios ngera ngrullii er a omerellem el mo er a remerreder er a beluu?

6 Me kid el mera el Kristiano a mla tuib a rengud el mo  er a Dios, el dimlak lebo er a ngii di el chad, me a cheldebechel er a rechad me a lechub e ngbeluu. A 1 Korinth 6:19, 20 a kmo: “Kemiu a diak di le kemiu el merreder er kemiu, ele kom chederdellel a Dios. Ng milechar a klengar er kemiu.” Me a rultirakl er a Jesus a olecholt a omengull el mo er a remerreder er a beluu, e harau a tax, e olengesenges aike el llechul a beluu el diak lomtok a llechul a Dios. Me nguaisei, engdi te oltirakl er a uleklatk el kmo, “ma kloklel a Dios bsa Dios.” (Markus 12:17; Rom 13:1-7) Me tiang a uldimukl er a omengull er tir, me a bltkil a rengrir, me a blakerreng er tir. E a lsekum e ngmo kirel, e te kongei el mo mad el kirel a Dios.Lukas 4:8; 10:27; monguiu er a Rellir 5:29; Rom 14:8.

DOLTNGAKL ER A RENG ER A BELUULECHAD

7, 8. Ngera reng er a beluulechad, e ngerang rullii er a blekerdelir a rechad?

7 A ta er a rolel e ngsebechir a Rekristiano el mo diak el chedal a beluulechad a sel loltngakl er a reng er a beluulechad. A Paulus a dilu el kmo, “A reng el bla de nguu a diak le reng er a beluulchad; ng bai Reng el mlar a Dios el mei.” (1 Korinth 2:12) Ngdirrek el ulemeklatk er a rechad er a Efesus el kmo, ngdikea moltirakl “a ikel mekngit el omerellel a beluulchad” el lolisiich er ngii a Satan, el ngii a mengedereder “er tirkel chad el diak loltaut a tekingel a Dios.”Efesus 2:2, 3.

8 A reng er a beluulechad el ngar er a Satan el mei a melisiich er a rechad el mo diak lolengesenges er a Dios, e dirrek el mekeroul a “ikel mekngit el ngelbesel a klechad ma ikel leues a chad e nguibes er ngii.” (1 Johanes 2:16; 1 Timothy 6:9, 10) Ngkmal klou a klisichel, e le ngsebechel el rullii a chad me ngdi diak lolechesuar e mocha oltirakl a ngelbesel a rengul. Me ngua eolt el  di iliuekl er kid er a bek el taem. Me sel lomuchel el mengesuseu er a chad, e ngmekekokil el ngmodech a blekerdelel el uchul me ngdi mo melatk er a di ngii, e ngarbab a rengul, e merechorech a rengul, e mo omtok, e di ngii el melilt el kmo ngera ungil me a mekngit. * Me a beot el omesodel a kmo a reng er a beluulechad a mo uchul e a blekerdelel a chad a mo ua blekerdelel a Diabelong.Johanes 8:44; Rellir 13:10; 1 Johanes 3:8, 10.

9. Kede mekerang e mo omdasu el ua tia el beluulechad?

9 Ngsebechel a reng er a beluulechad el medalem er a chelsel a uldesuem me a rengum? Ngsebechel a lsekum e ngdiak mkerekikl. (Monguiu er a Osisechakl 4:23.) Ngsebeched el mekekokid el mo omdasu el ua tia el beluulechad, el okiu sel dobengterir a rechad el domes er tir el ua lungil el chad, engdi a mera er ngii ngdiak el betik a rengrir er a Jehovah. (Osisechakl 13:20; 1 Korinth 15:33) A lsekum e kede menguiu a mekngit el babier, e omes a siasing er a remeau me a mekngit el mubi, e mo er aike el Web site er a rumtok er a mera el osisechakl, e teloi aike el klekool el kmal klou a klaiuechit er ngii,  e ngsebeched el mo omdasu el ua tia el beluulechad. E diak di el ikaikid, e ngbai ngii di el chad me a omeruul el ngii a melisiich er a uldesuel a Satan me tia el beluulechad er ngii.

10. Ngmekerang e mo sebeched el otngeklii a reng er a beluulechad?

10 Ngmekerang e mo sebeched el otngeklii tia el kdekudel el reng er a beluulechad e melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios? A di ta el rolel a sel dousbech a rokui el tekoi el lomeskid a Jehovah el melisiich er a deleuill er kid me ngii, me sel deblechoel el meluluuch el olengit er a chedaol reng er ngii. A Jehovah a lmuut el mesisiich er a Diabelong me tia el mekngit el beluulechad el chederedall er ngii. (1 Johanes 4:4) Me ngkmal klou a ultutelel el kired el olekeed er kid er a Jehovah el okiu a nglunguuch!

 BO LETABESUL A OMENGETMEKLEL A BEDENGEM ME A BILEM

11. A reng er a beluulechad ngera ngmla rullii er a rolel a loubail a rechad?

11 Ngsebeched el omtab er a chad el okiu a rolel a longetmokl er ngii me a rolel a loubail. Ngar er a betok el beluu e a rolel a loubail a rechad a kmal mla mo mekngit, el uchul me a ta er a chad el ngar er ngii a show er ngii er a TV a melekoi el kmo, ngdi kmedung e ngmo meringel er kid el dongcheterir a ruteruul me a rediak el oteruul el redil. A ta er a simbung a uluuchais el kmo, ngmo lmuut er a remekekerei el redil me te dirrek el di olecholt a bedengir. A rebetok el chad a dirrek el mla mo meterekakl er a rolel a loubail el di olechotel a kmo te diak lomekerreu er tir me a chisir.

12, 13. Ngera el omellach er a Biblia a kirel el omekrael er a rolel a doubail me a omengetmekled?

12 Me kid el mesiungel a Jehovah a kmal soad el mo ungil el oubail, el biled a olecholt er a tekoi el doruul er ngii. Me a sechal me a redil el “oltirakl er a Dios” a kirel el mo ‘ungil a omerellir’ e dirrek el mo tabesul e “ulengeasek a teletelel a bilir” me a omengetmeklir er a bek el taem. Ngdiak el soad el olechau a osengir a rechad, e ngbai soad el melemolem “el ngar a bltikerreng er a Dios.” (1 Timothy 2:9, 10; Jude 21) Nguaisei, ngsoad a ‘klebekeled bai bo lecholt er sel meral kid el ngar a chelsed, . . . el ngii a klou a ultutelel er medal a Dios.’1 Petrus 3:3, 4.

13 Lak dobes el kmo a rolel a doubail e dongetmokl er kid a sebechel el ngar er ngii a lerellii er a osengir a rechad el kirel a mera el omengull. A tekoi er a Grik el moiuid el “ulengeasek” a mle belkul a kmo ngkired el melatk a uldesuir a rechad e olecholt a omengull el mo  er tir. Me sel dolilt er a bail el bo doubail er ngii, e ngkired el kerekikl a uldesuir a rechad e diak domdasu el kmo ngar er ngii a llemelted el oubail a ngii di el bail el soad. E a ngaruchei er ngii, ngsoad el meruul a rokui el tekoi “el mo kirel odengesel a Dios,” me lobeketakl el kmo kede mesiungel.1 Korinth 4:9; 10:31; 2 Korinth 6:3, 4; 7:1.

A bilek me a omengetmeklek ngmengebkall er a Jehovah?

14. Ngera el ker a kired el di kid el oker el kirel a biled me a omengetmekled?

14 A biled me a omengetmekled a lmuut el kmal klou a ultutelel er sel taem el doldingel a obliil me sel debo er a miting er a Rekristiano. Di lekau el oker el kmo: ‘A bilek me a omengetmeklek ngolechau a osengir a rechad? Ngrulleterir a rechad el mo merur er a omerellek? A llemeltek el meruul a soak, nglmuut el klou a ultutelel er a techall er a omesiou er a chelsel a ongdibel el bo knguu?’Psalm 68:6; Filipi 4:5; 1 Petrus 5:6.

15. Ngera uchul me a Biblia a diak lomasech a betok el llach el kirel a biled me a omengetmekled?

15 A Biblia a diak lomasech a betok el llach el kirel a bilir me a omengetmeklir a Rekristiano. A Jehovah a meskid a llemelted el di kid el melilt a tekoi el doruul e meskid a techelled el ousbech er a uldesued el meruul a tekoi. Ngsoal a bo demukeroul er a tekingel el mo meduch el omtab a omellach er a Biblia, me loeak a ‘ikel bla desuub e ng sebeched el tiriter a ungil ma mekngit.’ (Hebru 5:14) E a kot el ngarbab er ngii el rokui, e ngsoal a omerelled a bo lolecholt er a bltikerreng, el bltikerreng el mo er a Dios me a rechad. (Monguiu er a Markus 12:30, 31.) E a otirekled er aika el omellach er a Dios a dirk meskid a klou el techelled el melilt er a rolel a omengetmekled me a biled. Me tiang a sebeched el mesang er a rolel a loubail a rechedal a Jehovah er a beluulechad el rokir sel lebo lekldibel.

 MOMEKBEOT ER A KLENGAR ER KAU

16. Ngmekerang a reng er a beluulechad e omtok a osisecheklel a Jesus, e ngera el ker a kired el di kid el oker?

16 A reng er a beluulechad a mengeuid er a rebetok el miliol el chad el mo mechesang el osiik a udoud me a klalo el kirel a deurreng er tir. Engdi a Jesus a dilu el kmo: A “klengar er a chad a diak lultuil er a ildisel a kloklel.” (Lukas 12:15) A Jesus a dimlak lolisiich er a uldasu el kmo ngdiak dousbech a udoud me a klalo. Ngbai ullisechakl el kmo tirke el omekbeot a klengar er tir e nguu a tekingel a Dios el mo kot, a mo dmeu a rengrir e le te “medengei el kmo te chebuul a lak lousbech er a Dios.” (Mateus 5:3; 6:22, 23) Me di lekau el oker el kmo: ‘Ngak ak uumerang a osisecheklel a Jesus me a lechub e ak mla mechetikaik er a Satan el “demal a bek el blulak”? (Johanes 8:44) Ngerang a meklou a ultutelel el tekoi er a klengar er ngak? A tekingek, me a turrekong er ngak me a rolel a klengar er ngak, ngerang ngolecholt er ngii?’Lukas 6:45; 21:34-36; 2 Johanes 6.

17. Momasech a bebil er a klungiaol el lengai tirke el omekbeot a klengar er tir.

17 A Jesus a dilu el kmo: “Ngdi llomeserreng er a Dios a chemolt el klemerang el oeak a ikel lukdubech el tekoi.” (Mateus 11:19) Ka molatk a bebil el klungiaol el mo uchul a deuil a rengrir tirke el omekbeot a klengar er tir. Te mo metik a ongelaod sel loruul er a omesiungir el kirel a Renged. (Mateus 11:29, 30) Te diak longesang er tir er a betok el tekoi el sebechel el mo uchul a mondai me a ringelel a uldesuir. (Monguiu er a 1 Timothy 6:9, 10.) Ngdmeu a rengrir er aike el ngar er ngii er tir, me ngmo er ngii a klou el temir el obengterir a rechad er a blirir me a dirrek el rudam me a rudos er tir er a ongdibel. Ngdirrek el mo uchul a ungil el cheliuir. (Olisechakl 5:12) Te  oba klou el deurreng sel lorous, e loruul aike el sebechir el olengeseu er a rebebil. (Rellir 20:35) Ngdmeu a rengrir e ngar er ngii a budech er a uldesuir me a ulterekokl el omelatk el lobang. (Mateus 6:31, 32; Rom 15:13) Aikang a klengeltengat el kmal diak el mochar!

BILEMIU ER A “KLEKEDELLEL A MEKEMAD”

18. Ngerang mesaod a Biblia el kirel a omerellel a cherroued me a mekemad el doumekemad er ngii?

18 Tirke el melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios a dirrek el mukerreu er sel omerellel a Satan el soal el merrob er tir me lak losiou er a Dios. Ngii el Satan a diak el soal a Rekristiano a ledeu a rengrir e lenguu a diak a ulebengelel el klengar. (1 Petrus 5:8) A Paulus a dilu el kmo: “Kid a diak doumekemad el omtok er a re di chad; kede bai omtok a ikel mekngit el chelid el ngar a melidiul, ma ikel mengetikaik, ma mengedereder, ma rokui el klisiich er a chelsel tial mekngit eltel el beluulchad er tial milkolk el taem.” (Efesus 6:12) A tekoi er a Grik el moiuid el “doumekemad” a mesaod er a reteru el chad el kakoad el ketik. Me tia el bades a dirrek el meketeklii el kmo a remekngit el anghel a kmal kltmokl el oldechelakl er a rechad.

19. Mosaod er a klekedellel a mekemad el loubail er ngii a Rekristiano.

19 Alta e kede di chad el diak a kmal klisiched, engdi ngsebeched el mo kats er tia el mekemad. El mekerang? Ngkired el milid er a ‘klekedellel a mekemad el le bilskid a Dios.’ (Efesus 6:13) A Efesus 6:14-18 a mesaod aika el klekedall el kmo: “Me di mdechor el kldmokl el ousbech er a klemerang el ua ia lolekesongel el kmes el meliuekl er a chelechedemiu, e mousbech er a llemalt el  mo ua ia le tekerngel a ulumiu, e di mkldmokl el omerk er a Ungil Chais er a budech el ua ia loecheriu. E di moumera er a Rubak el ua ia le tekerengem; ele cho moumera er ngii e ng mo sebechem el dmokou el mekoad a rokui el kmard el belechel ngikel Mekngit. E mousbech er a osebeliu el ngar a Dios el mei el ua ia le lkungiu, ma tekingel a Dios el ua ia kedorm el saider.” Ngdirrek el dilu el kmo: “Mousbech a ikal rokui el oba nglunguuch, el olengit er a Dios me lolengeseu er kemiu.”

20. Ngerang a klekakerous er kid me a remera el soldau?

20 Aika el klekedall er a mekemad a mla er a Dios el mei, a uchul me ngulterekokl el mo omekerreu er kid a lsekum kede blechoel el oubail er ngii. Me ngdiak deua tirke el mera el soldau el kuk mo er ngii a ulengellir el diak loumekemad. Kid el Kristiano a diak dolengull el oumekemad el kirel a klengar er kid el mo lmuut er sel taem el Dios a mo okngemedii a beluulechad er a Satan e bo longelebus er a remekngit el anghel. (Ocholt 12:17; 20:1-3) Me lak bo lemechitechut a rengum a lsekum e ngmeringel er kau el outekangel er a chelitechetum me a ngelbesel a rengum, e le kid el rokui a kired el ‘melik a bedenged’ me bo el sebeched el melemolem el blak a rengud el mo er a Jehovah. (1 Korinth 9:27) Ngbai mo suebek a rengud a lsekum e ngdiak doumekemad el kirel a chelitechetud.

21. Kede mekerang e mo mesisiich er tia el mekemad?

21 Ngdiak el sebeched el di kid e mo mesisiich er tia el mekemad. A Paulus a ulemeklatk er kid el mo ousbech “a rokui el techall” el meluluuch el okiu a chedaol reng er a Jehovah. E a osisiu el taem e ngkired el orrenges er a Jehovah el okiu sel dosuub er a Tekingel e deblechoel el teloi er a rekldemed el “soldau,” e le ngdiak di lekid el  tang el oumekemad! (Filemon 2; Hebru 10:24, 25) Tirke el meruul aika el rokui el tekoi a sebechir el mo kats er tia el mekemad, e dirrek el sebechir el mo mesisiich el dechor el mesebechakl er a klaumerang er tir.

BO MKLTMOKL EL MESEBECHAKL ER A KLAUMERANG ER KAU

22, 23. (a) Ngera uchul me ngkired el kltmokl el mesebechakl er a klaumerang er kid? E ngera el ker a kired el di kid el oker? (b) Ngera kede mo mesaod er ngii er a ongingil el suobel?

22 A Jesus a dilu el kmo: “Kemiu a diak kom chedal a belulechad, . . . misei a uchul e a belulechad chouketui er kemiu.” (Johanes 15:19, BT) Me a Rekristiano a kmal kirir el di kltmokl el mesebechakl er a klaumerang er tir el oba delemedemek me a omengull. (Monguiu er a 1 Petrus 3:15, 16.) Me di lekau el oker el kmo: ‘Ngak ak medengelii a uchul me a lebebil er a taem e a Resioning er a Jehovah a kakerous a osengir er a tekoi el diak el ua uldesuir a rebetok el chad? Me sel leduubech a uaisei el tekoi, e ngak ak uumerang aike el lolekoi a Biblia me a blak a rengul el mesiou? (Mateus 24:45; Johanes 17:17) E sel bo el kirek el meruul a llemalt er medal a Jehovah, e ngak ak kongei el mo ngodech er a rechad e dirrek el dmeu a renguk el mo ngodech er tir?Jeremia 9:24; Mateus 10:32, 33.

23 Engdi sel urunguled el soad el mo diak dechedal tia el beluulechad a sebechel el measem el di diak dolechesuar. El ua tiang, kede mla mesang el kmo a Diabelong a melasem el mengesuseu er a rechedal a Jehovah el mo teloi er tia el beluulechad el oeak a mekngit el rolel a ongelaod. Kede mekerang e mo ungil el melilt a tekoi er a ongelaod el mo uchul a deurreng me a klikiid el ukltked? Kede mo mesaod er tiang er a ongingil el suobel.

^ par. 3 Ngulemuchel er a Pentekost er a rak er a 33, e a Kristus a mlo King er a ongdibel er a rengellitel el chedal el ngar er a chutem. (Kolose 1:13) E sera rak er a 1914 e ngngiluu a klisiich er a “omerrederel a beluulchad.” Me chelechang e a rengellitel el Kristiano a dirrek el melekingel a Rengedel a Dios el longedereder er ngii a Mesias.Ocholt 11:15.

^ par. 8 Momes er a Ongkerongel er a March 1, 2011 er a 10-14 el llel, el lultebedii a Resioning er a Jehovah.

^ par. 65 Momes er a suobel el ngar er a Bebil el Omesodel el dai er ngii a kmo “Osus er a Bangderang me a Sengkio me a Bebil el Bedengel a Ureor er a Buai.”