Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

 BEBIL ER A OMESODEL

A Dertelngimech el Klekedellel a Rasech me a Rolel a Botk

A Dertelngimech el Klekedellel a Rasech me a Rolel a Botk

A dertelngimech el klekedellel a rasech. A dertelngimech el klekedellel a rasech a mlengai er aike el eua el meklou el bingel a rasech, el red cells, me a white cells, me a platelets, me a plasma. El ua tiang, ngar er a chelsel a red cells e ngar er ngii a protein el okedongall el hemoglobin. E a toktang a ousbech a kar el rruul er a hemoglobin er a rechad me a lechub e ngcharm, el mo omkar er tirke el kmal ngesonges a rsechir me tirke el mla remiid a klou el rasech er a bedengir.

A plasma, el 90% er ngii a ralm, a ngar er ngii a betok el hormones, me a inorganic salts, me a enzymes, me a nutrients el uai a sukal me a bebil el minerals el ngar er a chelsel. A plasma a dirrek el ngar er ngii a tekoi er a chelsel el meruul a rasech el mo medecherecher sel lemedobech a chad, me a antibodies el omekerreu er kid er a secher, me a dirrek el protein el ua albumin. A lsekum a chad a smecher me a lechub e ngar er ngii a techellel el mo smecher er a ta er a rakt, e a toktang a locha mo melekoi me lolai a gamma globulin el mlengai er a plasma er a  rechad el tir a mesisiich a bedengir (immune) er sel rakt. E ngar er a chelsel a white blood cells e ngar er ngii a interferons me a interleukins, el ngii a sebechel el omkar a bebil el virus me a kasinoma.

Me ngsebechir a Rekristiano el kongei er a rolel a ukeruul el ousbech a dertelngimech el klekedellel a rasech? A Biblia a diak losaod el kirel tiang, me a derta el Kristiano a kirel el di ngii el melilt el oltirakl er a ukltkel. A rebebil a diak lekengei el melai a ngii di el dertelngimech el klekedellel a rasech e le te melatk er a Llechul a Dios el mo er a rechad er a Israel el kmo, a rsechel a charm a kirel el mo mechubel er a chutem. (Duteronomi 12:22-24) E a rekuk bebil a oltngakl a oidel a whole blood (cherrungel el rasech) me aike el meklou el bingel a rasech, engdi te kongei er a ukeruul el ousbech a dertelngimech el klekedellel a rasech. Te melatk el kmo, aikang a kmal mekekerei me ngdikea lomtechei a klengar er ngike el chad me a lechub e ngcharm el lemlengai er ngii.

Sel moruul a omelilt er kau el kirel a dertelngimech el klekedellel a rasech e molatk aika el ker el kmo: Ngak ak medengei el kmo a lsekum ak oltngakl a rokui el dertelngimech el klekedellel a rasech, e ngbelkul a kmo ngdiak kengei a bebil er a kar el omekerreu er kid er a rakt me a lechub e ngmelecherecher a rasech me lak di lorael el mei tuobed er a bedenged? Ngsebechek el smodii el mo er a toktang sel uchul me ak kongei me a lechub e ak oltngakl er a tang me a lechub e ngbetok el dertelngimech el klekedellel a rasech?

 Rolel a botk. Ngar er ngii a bebil el rolel a botk el meketmokl el okiu sel longereomel a rasech. El ua tiang, a rsechel a chad a sebechel el motobed, e a liquid el uai a ralm a losiseb er a bedengel, e a uriul e te lmuut el osiseb a rsechel ngii el chad er a chelsel a bedengel. E tiang a okedongall el hemodilution. A cell salvage a omeruul el lmuut el osiseb a rsechel a chad er a  chelsel a bedengel el ngii a ririid er sel taem er a botk. A toktang a ngmai a rasech el tilobed er a mla obotk el bedengel a chad el otuu er a mesil me ngmesilek e omiich er ngii e lmuut el osisebii er a bedengel. Me a derta el Kristiano a kirel el oker er a toktang er ngii el kirel a rolel a botk el bo lousbech, e le rekakerous el toktang a kakerous a rolel a loruul a tekoi.

Me sel moruul a omelilt er kau el kirel aika el rolel a botk, e ngungil a di lekau el oker el kmo: ‘A lsekum a rsechek a tuobed er a bedengek e mo er ngii a techellel el mo diak lomaoch el telkib el taem, e a ukltkek ngmo kongei er ngak el omes er tia el rasech el ua dirk lengar er a chelsel a bedengek me ngdiak bo lekirel el mechubel er a chutem? (Duteronomi 12:23, 24) Ngoeak a klemedengei er ngak er a Biblia, e ngmo mekngit a ukltkek a lsekum a toktang a melai a bebil er a rsechek, e loruul a bebil el rolel a ukeruul el ua lomrachem er ngii er a kar e lluut el osisebii er a bedengek? Ngak ak medengei el kmo a lsekum ak oltngakl a rokui el rolel a ukeruul el ousbech a rsechek e ngbelkul a kmo ngdiak kengei a blood test, me a hemodialysis, me a lechub e ng heart-lung bypass machine?’

A derta el Kristiano a kirel el di ngii el melilt el kmo ngera el tekoi a lekengei er a toktang el mo meruul el ousbech er a rsechel er sel taem el bo lomotk er ngii. Ngdirrek el kirel el di ngii el melilt el kmo ngkongei me a lechub e ngoltngakl a test me a rolel a ukeruul, el toktang a melai a bebil er a rsechel, e mrechemii er a kar me a lechub e ngodechii, e lmuut el osisebii er a bedengel.