Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

ONGETERUICH ME A TANG EL BLIONGEL

Ngera me a Dios a Omechei a Ringel Me Ngngar er Ngii?

Ngera me a Dios a Omechei a Ringel Me Ngngar er Ngii?

A Dios nguchul a ringel el ngar er a beluulechad?

Ngera el mondai a dilubech er a sers er a Eden?

Ngmekerang a Dios a bo losmechokl a telemellel a ringelel a klechad?

URIUL er a kmal meringel el mekemad el mla er ngii er a ta el beluu, e a rebetok el telael el redil me a rengalek el mlad a lullakl er tir er a chimo el klou el debull el dilechor a kerus el meliuekl er ngii. A derta er ngii el kerus a mla er ngii a llechukl el kmo: “Ngera uchul?” A lebebil er a taem e tia sel kot el meringel el ker el loker er ngii a rechad. A rechad a mekngit a rengrir e oker er ngii sel lebo er ngii a mekemad, meklou el tellemall, rakt, me a lechub a delengerenger el ngmai a klengar er a rebetik er a rengrir el diak a telemellir, e tomall a rekeblirir, me a lechub e ngrulleterir el kmal mo chuarm. Ngsorir el mo medengei el kmo ngera uchul me a chouaisei el chelebuul a mo er tir.

2 Ngera uchul me a Dios a omechei a ringel me ngngar er ngii? A lsekum a Jehovah el Dios a olab a bek el klisiich, e betik a rengul, e mellomes a rengul, e melemalt, e ngera uchul me a beluulechad a kmal mui er a klauketui me a chelebirukel? Ngmla ta el molebedebek aika el tekoi?

3 Ngmekngit a doker el kmo ngera me a Dios a omechei a ringel me ngngar er ngii? A rebebil a suebek a rengrir el kmo a loker a chouaisei el ker e ngbelkul a kmo ngolengesonges a klaumerang er tir, e diak el olecholt a omengull el mo er a Dios. Engdi a omonguiu er a Biblia e ke mo metik el kmo a reblak a rengrir el milluu er a Dios a uleker a osisiu el tekoi. El uai tiang, a profet el Habakuk a uleker er a Jehovah el kmo: “Ng kol ngera uchul me ke rullak el mes a ua isel chelebuul ma mekngit? A omelemall ma mekngit el bekeu el omeruul a di iliuekl er ngak. Ng ngar ngii a klakoad ma klautoketok er ker me ker.”―Habakuk 1:3.

A Jehovah a mo torob a rokui el ringel

Kemeldiil

4 A Jehovah nguluungeroel er a profet el Habakuk er a loker er a chouaisei el ker? Ngdimlak. A Dios a bai uldak aika el tekoi el kmal mle blak a rengul a Habakuk el oker er a chelsel a Biblia. A Dios a dirrek el ngilsuir el mo bleketakl a klemedengei er ngii el kirel a tekoi e menglou er a klaumerang er ngii. A Dios a soal el meruul er a osisiu el tekoi el kirem. Molatk el kmo a Biblia a olisechakl el kmo, ‘A Dios a chomekerreu er kau.’ (1 Petrus 5:7) A Dios a lmuut el kmal louketui a chelebirukel me aike el ringel el lukdubech, el kuk ngar er a uchei er a uldesuel a ngii di el chad el kirel ngii el tekoi. (Isaia 55:8, 9) Me a leuaisei, e ngera uchul me ngkmal klou a ringel er tia el beluulechad?

NGERA ME NGKMAL KLOU A RINGEL?

5 A rechad a mla mo er a remengeteklel a klechelid me a resensei er tir el mo oker el kmo ngera me ngkmal klou a ringel. Ngbetok el taem e a nger el lengai a kmo a rokui el ringel a soal a Dios, e le ngdi mle uchelel e ngoterekokl a rokui el tekoi el mo duubech, el uldimukl er ngii a tekoi el mo uchul a chelebuul me a ringel. Te betok a ledu er tir el kmo a urerel a Dios a berrotel me a lechub e ngngii a uchul me a rechad a mad, el uldimukl er a rengalek, me bo el sebechel el melai er tir el mo er a eanged el mo obengkel. Engdi ngua aike el bla msuub, a Jehovah a kmal diak el omekdubech a ngii di el mekngit. A Biblia a kmo: “A Olab a Bek el Klisiich el Dios a diak loruul a mekngit; ng kmal diak loruul a chebirukel el mor a ngii di le chad.”―Job 34:12.

6 Ke medengei el kmo ngera me a rechad a oltelechakl er a Dios el kirel a rokui el ringel er a beluulechad? Oumesingd el taem, e te oltelechakl er a kot el ngarbab el Dios e le tomdasu el kmo ngngii a mera el mengedereder er tia el beluulechad. Ngdiak lodengelii a beot engdi ngklou a ultutelel el klemerang el lolisechakl er ngii a Biblia. Ke silubii tia el klemerang el ngar er a 3 el Bliongel el kmo ngike el mera el merreder er tia el beluulechad a Satan el Diabelong.

7 A Biblia a kmo: “A belulechad el rokir a chederdall er ngikel mekngit.” (1 Johanes 5:19) Omkerekikl el melebedebek er ngii, e ngdiak el uaisei? Tia el beluulechad a di olecholt er a blekerdelel ngike el diak el meues el mekngit el anghel el ngii a “mengeuid ra belulechad el rokir.” (Chocholt 12:9) A Satan a ouketui, e mengeblad, e soal el omekcharm er a rebebil. Me seikid e a beluulechad, el cheltikaik er ngii, a mui er a klauketui me a omengeblad me a mekngit el omeruul el omekcharm er a rebebil. Tia ta er a uchul me ngklou a ringel.

8 A ongerung el uchul me ngngar er ngii a ringel a ua aike el dulsaod er a 3 el Bliongel el kmo a rechad a diak el mecherrungel e ngar er a klengit er a lekot el mukdubech a ultok er a chelsel a sers er a Eden el mei. A rengar er a klengit el chad a blechoel el kautok el kaiberober a omerreder, el mo uchul a mekemad, orimel, me a ringel. (Olisechakl 4:1; 8:9) A ongedei el uchul me ngngar er ngii a ringel, a ngar er a "taem me a bkaischembrungel” el tekoi el duubech. (Olisechakl 9:11, NW) E le ngngar er a beluulechad el diak a Jehovah el Mengedereder el lomekerreu er ngii, e a rechad a mo chuarm e le lta te ngar er a mekngit el basio er a mekngit el blsechel.

9 Ngkmal uchul a ongelaod el kired sel dodengei el kmo a Dios a diak el ngii a uchul a ringel el decharm. Ngdiak el ngii a uchul a mekemad, delengerenger, orimel, me a lechub e ngmeklou el telemellel a beluu el mo uchul me a rechad a kmal mo chuarm. Me nguaisei, engdi ngkmal kired el mo medengei el kmo, Ngera uchul me a Jehovah a omechei aika el ringel me ngngar er ngii? A lsekum ngii a kot el mesisiich e ngulterekokl el ngar er ngii a klisichel el mo torob aikang. Me a leuaisei, e ngera orreked er ngii? Ngika el betik a rengul el Dios el bla bo dodengelii a ulterekokl el ngar er ngii a ungil el uchul me nguaisei.―1 Johanes 4:8.

A MERINGEL EL TEKOI A DILUBECH

10 A bo dodengei el kmo ngera uchul me a Dios a ulemechei a ringel, e ngkired el mo melebedebek er sel taem er a lomuchel a ringel. A Satan er sera lechitikikii a Adam me a Eba el mo diak el olengesenges er a Jehovah, e ngdilubech a kmal klou a ultutelel el ker. Ngdimlak el ker el kirel a klisichel a Jehovah. E le Satan a mle ungil el medengei el kmo ngdiak a telkelel a klisichel a Jehovah. Me ngbai milekdebechii a ker el kirel a llemeltel a Jehovah el mengedereder. Me a lomekedong er a Dios el kmo ngomulak e orreked a ungil el tekoi el diak el omesterir a rechederedellel, e a Satan a ultelechakl el kmo a Jehovah a mekngit el mengedereder. (Genesis 3:2-5) Me ngua ledilu el kmo a rechad a bai ungil er tir a lak longedereder er tir a Dios. Tiang a ultok er a omengederderel me a lechub a llemeltel a Jehovah el mengedereder.

11 A Adam me a Eba a mlo omtok er a Jehovah. Me a omerellir a di ua ledilu el kmo: ‘Ngdiak ki mousbech er a Jehovah el Merreder er kemam. Ngsebecham el di kemam el melilt el kiram a melemalt me a chebirukel el tekoi.’ Ngmekerang a Jehovah a bo losmechokl er tia el mondai? Ngmekerang a losisecheklterir a rokui el mellomes a rengrir el blebelel el kmo tirka el mlo omtok a ngar er a cheleuid e bai sel rolel el lekiltmeklii a Dios el kirir a bai mera el mle ungil? Ngngar er ngii a chad el locha mo melekoi el kmo ngbai mle kirel a Dios el di okngemedeterir tirka el mlo omtok e kuk omeob er a rebeches el chad. Engdi a Jehovah a dillii a moktek er ngii el kmo ngmo omekeek er a beluulechad er a rengelekel a Adam me a Eba, e mle soal a bo lekiei el ngar er a paradis el chutem. (Genesis 1:28) A Jehovah a blechoel el oltaut a telbilel. (Isaia 55:10, 11) Me a lulekngemedeterir tirka el mlo omtok er a chelsel a sers er a Eden, e ngdimlak el monger a ker el mlukdubech el kirel a omengederederel a Jehovah.

A sensei me a rengalek er a skuul

A ngalek er a skuul ngkuk ungil el medengei a tekoi er a sensei er ngii?

12 Ka bo domes er a ta el okesiu. Ka molebedebek er a ta el sensei el melasem el olengeseu er a rengalek er a skuul el mo meduch el oltobed er a nger er a ta er a chelechedal a ochur. E a ta er a mellomes a rengul e soal el di omtok el ngalek er a skuul a dmu el kmo sel rolel ngika el sensei a loltobed er a nger er sel ochur a cheleuid. Me ngua ledu el kmo ngika el sensei a diak lemeduch, e ngii el ngalek el omtok a bai medengelii a ungil el rolel a bo el oltobed a nger er ngii el ochur. A rebebil er a rengalek er a skuul a omdasu el kmo ngmelemalt, me te dirrek el mo melekoi el omtok. A leuaisei, e ngmo mekerang ngika el sensei? A lsekum ngotobedeterir tirka el omtok el ngalek er rikl, e ngmo ua ngerang a uldesuir tirke el kuk bebil er a rengalek er a skuul? Ngdiak bo el lomdasu el kmo ngike el ulemtok el ngalek me tirke el ulebengkel a mle melemalt? Ngsebechir a rokui el ngalek el ngar er a chelsel sel delemerab el mo diak longull er ngii el sensei, e le te mo omdasu el kmo ngmle chetil el mo chemolt el kmo ngcheleuid a uchul me nguleltobed er tirke el bebil. Engdi nglocha ngera mo duubech omko ngike el sensei a mecherei ngii el omtok el ngalek me bo lochotii el mo er a rokui el chad el kmo ngmekera loltobed er a nger er sel ochur.

13 A Jehovah a mirruul er a osisiu el tekoi. Molatk el kmo tirke el mlo omtok el mla er a Eden a dimlak di ble el tir el tang a kiliei er sel taem. Te mla er ngii a rebetok el miliol el anghel el ulemes a tekoi el dilubech. (Job 38:7; Chocholt 5:11) Me a tekoi el lurruul er ngii a Jehovah el mlo er tirke el ulemtok a ngar er ngii a lerellii el mo er a rechanghel me a rokui el mellomes a rengrir el blebelel a Dios er a uriul. Me a leuaisei, e ngngera ngmirruul er ngii a Jehovah? Ngmilecherei a Satan me ngmo olecholt er a rolel a longedereder er a rechad. A Dios a dirrek el milechititerir a rechad me ngdi tir el mengedereder er tir el ngar er a cheungel a ulekrael er a Satan.

14 Ngike el sensei el ngar tia el okesiu a medengei el kmo ngike el omtok el ngalek me tirke el bebil er a rengalek er a skuul el obengkel a ngar er a cheleuid. Engdi ngdirrek el medengei el kmo a lebesterir a techall el mo omeketakl er a tekoi el lolekoi er ngii e ngsebechel el mo klungiolir a rokui el ngalek el ngar tia el klass. Me sel lobeketakl el kmo a loruul er ngii tirka el omtok el ngalek a diak el melemalt, e tirke el rokui el melemalt a rengrir el ngalek a rokui el mo sebechir el mesang el kmo ngdi ngike el sensei a rredemelel a oungerachel er a osisechakl el kirir. E a uriul er isei, e ngulterekokl el kmal di mesubed a rengrir sel lesa sensei er tir el loltobed er a ngii di el ngalek el mo omtok er a klass. Me ngdi osisiu, a Jehovah a medengei el kmo ngmo klungiolir a rokui el melemalt a rengrir el chad me a rechanghel, a lesa Satan me tirke el bebil er a rulemtok el mo mekngit a omengederederir, me a rechad lebeketeklii el kmo ngdiak el sebechir el di tir el mengedereder er tir. Me ngdi ua Jeremia er a irechar, te ulterekokl el mo sebechir el suubii tia el klou a ultutelel el klemerang el kmo: “RUBAK, ak medengei el kmo ng diak a chad el medengelii a le bor ngii er a ngar medal, e diak a chad el sebechel el chodereder a blekeklel.”―Jeremia 10:23.

NGERA ME NGKMAL KEMANGET EL TAEM?

15 Ngera uchul me a Jehovah a ulemechei a ringel me ngmelemolem el kmal kemanget el taem? E ngera uchul me ngdiak el terob a mekngit el tekoi me lak el duubech? Ka bo molebedebek a eru el tekoi el ngike el sensei el ngar er sel okesiu a diak bo loruul. A kot, ngdiak bo lorrob er ngike el omtok el ngalek er a skuul me lak bo lolecholt er a omesodel. E a ongerung, ngii el sensei a dirrek el diak bo lolengeseu er ngike el ngalek er a skuul el mo omeketakl er a tekoi el losaod er ngii me bo el ungil. Me ngngar er a osisiu el blekeradel, e ka momes a eru el tekoi el Jehovah a kmal diak el bo loruul. A kot, e ngdiak bo lorrob er a Satan me tirke el loltirakl er ngii er a omelasem er tir el mo omeketakl el kmo te melemalt. Me seikid a uchul me ngmle klou a ultutelel el lomesterir a taem. Me ngngar er a chelsel aika el betok el telael el rak er a reksi er a klechad, e a rechad a mla sebechir el melasem a betok el bedengel a omerredel. A klechad a kmal mla olengeriakl er a rolel a omesubel a beluulechad me a omebelel a klalo me a lmuut el bebil er a tekoi, engdi chelebirukel, chelebuul, delengerenger, me a mekemad a mla merael el mengal mo mekngit. Me a omengederederir a rechad a mla obeketakl el kmo ngdiak el ungil.

16 Ongerung, a Jehovah a diak el olengeseu er a Satan er a omengederederel er tia el beluulechad. E le lsekum a Dios a mo olekebai a mekngit el delengerenger, e tiang diak el ua lolengeseu er a omengederederir tirka el mlo omtok er ngii? A loruul el uaisei, e a Dios ngdiak bo el relleterir a rechad el mo omdasu el kmo a rechad a sebechir el di tir el mengedereder er tir el diak a ngera el tellemall el lukdubech? A lsekum a Jehovah a mo meruul a chouaisei el tekoi, e ngmocha teloi er a blulak el ngar er ngii. Engdi “a Dios [a] diak lomulak.”―Hebru 6:18.

A Dios a mo ngosukau el mo outekangel a ringel

A redil el melai a ongelaod er a Tekingel a Dios

17 Engdi ngmo klsakl aika el betok el tellemall el mla duubech er a klemengetel a taem el ngar er ngii a ultok el mo er a Dios? Ngkired el melatk el kmo a Jehovah a kot el mesisiich. Me ngsebechel el mult e sumechokl a bek el ringelel a klechad. Me ngdi ua aike el bla desuub el kmo, a telemellel tia el chutem a mo mesmechokl sel bo el Paradis a beluulechad. A telemellel a klengit a mo mesuld el oeak a klaumerang er a tenget el olubet er a Jesus, me a telemellel a kodall a mo diak el oeak a okiis. A Dios a mo ousbech er a Jesus el mo “tomall a urerel a Diabelong.” (1 Johanes 3:8) Ngmo meruul aika el rokui er a ungil el blsechel. Me ngsebechel el mo dmeu a rengud e le ngii el dimlak lemereched el meruul er tiang, me a kllourreng er ngii a meskid a techall el mo sebeched el suubii a klemerang e mo mesiou er ngii. (2 Petrus 3:9, 10) Me chelecha el mitil a taem, e a Dios a blak a rengul el osiik er a remera el mengull e olengeseu er tir el mo outekangel a ngii di el ringel el bo el chelebangel er a chelsel tia el mekngit el beluulechad.―Johanes 4:23; 1 Korinth 10:13.

18 A rebebil a locha melatk el kmo, Aika el ringel a sebechel el dimlak el bo er ngii omko Dios er a lebebii a Adam me a Eba e ngrirelleterir el diak el sebechir el mo omtok er ngii. A bo donger er tia el ker, e ngkirem el mo melebedebek er sel kmal mekreos el sengk el lebilskau a Jehovah.

NGMEKERANG A OMOUSBECH ER A SENGK EL MLA ER A DIOS?

19 Ngua aike el mla er a 5 el Bliongel, a rechad a ulebeob el sebechir el mimokl el melilt a tekoi. Kau ke kol melechesuar er a kerresel tia el sengk? A Dios a mileob a diak el mochur a ildisel el charm, el rokui el di mengitengtik el oltirakl a ulterekokl el teletelel a omerellel a tekoi el ngar er a chelsir. A rechad a mla meob a mesil el sebechel meruul a tekoi el di oltirakl aike el ulterekokl el prokuram el lilecha er a chelsel. Kid nglocha mlo dmeu a rengud omko Dios a milebid el uaisei? Ngdiak, ngdmeu a rengud el sebeched el mimokl el melilt el kmo kede mo ua ngera el chad, e ua ngera el rolel a klengar a soad me a ua ngera el klausechelei a domekdubech me a lmuut el bebil. Ngsoad el melechesuar a ilmokl, e tiaikid a soal a Dios a bo el deu a rengud er ngii el tekoi.

20 A Jehovah a diak el deu a rengul er a omesiou el oeak a orimel. (2 Korinth 9:7) El ua tiang: Ngngerang a ngar er uchei el odeuir a rengul a chedam me a chedil―ngngalek el melekoi el kmo “Ngbetik a renguk er kau,” e le ngii el mlodurch el mo melekoi el uaisei me a lechub e ngmimokl el melekoi el uaisei e le ngmera el mla er a chelsel a rengul? Me a ker a kmo, Ke mekera omousbech er a mimokl el uldesuem el lebilskau a Jehovah? A Satan me a Adam me a Eba a ullecholt a kot el mekngit el usbechel a mimokl el uldesuir, e le te ultngeklii a Jehovah el Dios. Kau ke mo mekerang?

21 Ngngar er ngii a techellem el mo ousbech er tia el mengasireng el sengk er a mimokl el omelilt er a kot el ungil el rolel. Ngsebechem el mo teloi er a rebetok el miliol el chad el mla ngiltii el mo dechor er a bita er a Jehovah. Te oldeu er a rengul a Dios e le ngblak a rengrir el omeketakl el kmo a Satan a bulak e diak el ungil el merreder. (Osisechakl 27:11) Kau a dirrek el sebechem el mo uaisei el oeak a omolilt er a melemalt el rolel a klengar. Tia el tekoi a mo soadel er a ongingil el bliongel.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

  • A Dios a diak el uchul a mekngit el blekeradel el ngar er ngii er a beluulechad.―Job 34:10.
  • A lomekedong er a Dios el kmo ngbulak e orreked a ungil el kirir a rechederedellel, e a Satan a ulemekdubech a ker el kirel a llemeltel a Jehovah el mengedereder.―Genesis 3:2-5.
  • A Jehovah a mo ousbech er a Ngelekel, el Merreder er a Rengedel a Messias, el mo merrob a rokui el ringelel a klechad e sumechokl a bek el telemellel.―1 Johanes 3:8.

Aike el Ker er a Suobel

1, 2. Ngua ngera el ringel a lechelebangel a rechad er a chelecha el sils? E aika ngmo uchul e te mo oker a ngerang?

3, 4. (a) Ngera me ngdiak el mekngit a doker er a uchul me a Dios a ulemechei a ringel me ngngar er ngii? (b) Ngera uldesuel a Jehovah el kirel a chelebirukel me a ringel?

5. Ngera bebil er a omesaod el leko nguchul me a rechad a mo chelebangel a ringel, engdi ngngera ngolisechakl a Biblia?

6. Ngera me a rechad a mecheuid e oltelechakl er a Dios el kirel a ringel el ngar er ngii er a beluulechad?

7, 8. (a) Ngmekerang a beluulechad a lolecholt er a blekerdelel a merredelel? (b) Ngmekerang e a diak el cherrungel el klechad me a “"taem ma bkaischembrungel” el dirrek el uchul me ngngar er ngii a ringel er a klengar?

9. Ngera uchul me ngulterekokl a rengud el kmo ngngar er ngii a ungil el uchul me a Jehovah a omechei a ringel me ngmelemolem el ngar er ngii?

10. A Satan ngulemekdubech a ker el kirel a ngerang, e milekerang er a loruul el uaisei?

11. Ngera me a Jehovah a dimlak di lokngemedeterir tirke el ulemtok el mla er a Eden?

12, 13. Ka momekesiu er a blekerdelel a Jehovah er a lebecherei a Satan me bo longederedel er a beluulechad me a uchul me a Dios a milechititerir a rechad me ngdi tir el mengedereder er tir.

14. Ngera el klungiaol a mo er ngii e le Jehovah el tilbir el mechititerir a rechad me ngdi mo tir el mengedereder er tir?

15, 16. (a) Ngera uchul me a Jehovah a milechei a ringel me ngmelemolem el ngar er ngii el kmal kemengeta el taem? (b) Ngera uchul me a Jehovah a dimlak lorrob a tekoi el ua mekngit el delengerenger me lak el duubech?

17, 18. Ngera ngmo meruul a Jehovah el kirel aika el tellemall el mla duubech e le rechad el mengedereder me a dirrek el ongetikaik er a Satan a uchul?

19. Ngera el mekreos el sengk a lebilskid a Jehovah, e ngera me ngkired el mo kerekikl el mengeluolu er ngii?

20, 21. Kede mekerang e ousbech er tia el sengk er a mimokl el omelilt er sel kot el ungil el rolel, e ngera me ngsoad el uaisei?