Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

ONGETIU EL BLIONGEL

Kede Kiei er a “Uriul Sils”?

Kede Kiei er a “Uriul Sils”?

Ngera el blekeradel er a chelecha el taem a meldung er a ulaoch?

A Tekingel a Dios ngmelekoi el kmo ngmo ua ngera blekerdelir a rechad er a “uriul sils”?

Ngera el ungil el tekoi a louchais a Biblia el kirel a “uriul sils”?

NGMLA ta el morrenges a chais er a razio me a lechub a TV e melatk el kmo, ‘Tiang mekeskelang el beluulechad?’ A meklou el bkaischembrungel el chelebuul a di kiul duubech me ngdiak a chad el sebechel el medengelii a klukuk el kmo ngmo ua ngerang. (Jakobus 4:14) Engdi, a Jehovah a medengei el kmo ngngera mo er ngii er a ngar er a medad. (Isaia 46:10) A irechar e a Tekingel el Biblia a dimlak di lomlaoch a mekngit el mo duubech, e ngdirrek el millekoi el kirel a betok el mengasireng el ungil el tekoi el mo er ngii er a kesai el taem er a medad.

2 A Jesus Kristus a millekoi el kirel a Rengedel a Dios el mo torob a mekngit, e mo rullii a beluulechad el mo paradis. (Lukas 4:43) A rechad a mle sorir el mo medengei el kmo ngii el Renged ngmei er a oingerang. Me a redisaiplo er a Jesus a uleker el kmo: “Ngeral olangch a morngii kau sel mei, ma ullebongel ra taem ra belulechad?” (Matteus 24:3) Me ngulenger el kmo ngdi ta el Jehovah el Dios a medengelii el kmo ngoingerang a ulebengelel tia el blekeradel er a beluulechad. (Matteus 24:36) Engdi nguluuchais a tekoi el mo duubech er tia el chutem er a uchei er a Rengedel a Dios a bo el rellii a mera el budech me a ulekerreu el kirir a rechad. A tekoi el lulemlaoch a domes er a chelecha el taem!

3 Uchei er a bo domes a olechotel a kmo kede kiei er a “ullebongel ra taem ra belulechad,” e detelkib el mo omes er a mekemad el mla er ngii er a eanged. Ngdimlak a ta el chad el medengelii, engdi mlo rsel ngii el mekemad a ngar er ngii a lerirellii el mei er kid.

A MEKEMAD ER A EANGED

4 A uleak uchei el bliongel a milsaod el kmo a Jesus Kristus a mlo King el ngar er a eanged er a 1914. (Daniel 7:13, 14) Ngdi mle mereched er a uriul er a lenguu a klisichel a omengedereder er a Renged, e a Jesus a mlo ouedikel. A Biblia a kmo: “E mlorngii a mekemad ra eanged, el Mihael [kuk ta er a ngklel a Jesus] mar anghel er ngii a uluumekemad ra dragon [Satan el Diabelong]; ma dragon mar anghel er ngii me te mlo oumekemad.”* A Satan me a remekngit el anghel er ngii, a mlo mechitechut er a mekemad e ulebidokl el mei er a chutem. A reblak a rengrir el anghel a uleldeu a rengrir e le Satan me a remekngit el anghel er ngii a dikea el teloi er tir. Engdi a rechad a mlo ua lolekoi a Biblia el kmo: “Ngdi kom chebuul kaul chutem…ele diabelong a mocha medengei el kmo ngkekedeb a taem er ngii, me ngoba meringel cheldechuderreng lechika er kemiu!”―Chocholt 12:7, 9, 12.

5 Ka momtab a tekoi el mo duubech er a uriul er a mekemad er a eanged. Ngar er a klou el cheldechuderreng er ngii, e a Satan a mekdubech a chelebuul me a ringel el kirir a rekiei er a chutem. Ke mo mesang er a uriul el kmo kid a kiei er a chouaitia el taem er a chelechang, engdi ngdi kirel a ‘kekedeb el taem.’ A Satan a medengelii tia el tekoi. Me a Biblia a melekoi el kirel tia el taem el kmo ng “uriul sils.” (2 Timoteus 3:1) Ngkmal dmeu a rengud e le ngdi kmedung e a Dios a mo tomellii a klisichel a Diabelong el mengetikaik er tia el beluulechad! Ka me bo domes a bebil er a tekoi el lulemlaoch a Biblia el dubechang er a chelechang, el meketeklii el kmo kede kiei er a uriul el sils me a Rengedel a Dios a di kmedung e ngmo mesterir tirke el betik a rengrir er a Jehovah a klengeltengat el diak a ulebengelel. A kot, e bo dorriter a eua el telengtengil a olangch el lullekoi a Jesus el kmo ngmo olengchelel a taem el dekiei er ngii.

MEKLOU EL TEKOI EL MO DUUBECH ER A URIUL EL SILS

Siasing er a mekemad, bosech er a kall, me a meklou el telemellel a beluu

6“Ngmo kautok ar beluu mar beluu, ma renged ma renged.” (Matteus 24:7) Aika el mereko el dart el rak e te kmal betok el miliol el chad a mlad er a mekemad. A ta er a chad er a reksi er a Britain a milluches el kmo: “Aika el mereko el dart el rak a kot el ngarbab a ildisir a rechad el mlokoad a doltirakl a lluches el tekoi er a reksi.…Ngdart el rak el di lullemolem a mekemad, e kmal mle kesai el taem el dimlak a uleketmokl el delebechel er a resoldau el kautok er a kmung ker.” A chais el mla er a cheldebechel el mesuub a blekeradel er a beluulechad a melekoi el kmo: “Ngedei el taem el chachisois a ildisir a rechad el meltemall er a mekemad er a chelsel aika el mereko el dart el rak, el kuk betok er a remlad er a uldekial aike el mekemad el mla er ngii er aike el 1900 el rak er a uchei er ngii.” Te betok el miliol el chad a mlo chuarm a ringel e le rebetik er a rengrir a mlad el mekemad a uchul. Kau me nglocha dirrek el ngar er ngii a betik er a rengum el uaisei.

7“Morngii a bosech.” (Matteus 24:7) A remesuub el merriter a tekoi a melekoi el kmo ngkmal mla mo obdois a oketmeklel a kall er a chelsel aika el mereko el 30 el rak. Engdi, a ngelsonges er a kall a melemolem el ngar er ngii e le rebetok el chad a diak a ududir el omechar me a diak a chutem el omekeroul a kelir er ngii. Ngar er a chelsel a betok el dirk omekeroul a keizai er ngii el beluu, e te betok el biliol el chad a di sebechir el kiei el ousbech er a chimo el kluk el meriou er a ta el sils e merekong. Ngoumesingd er tir a chuarm a meringel el klengerenger. A chelechad er a UN el omtebechel er a rolel a ukeruul er a beluulechad a melekoi el kmo, a ngelsengesel a eiyo er a bedengir a rechad a uchul a kodellir a rebetok er a eim el miliol el ngalek er a bek el rak.

8“E morngii a mekloul desiu.” (Lukas 21:11) A doltirakl er a omesuub el lekiltmeklii a rebebil er a rehakase e ngkmo sera 1990, e ngmla er ngii a bekord el 17 el desiu er a bek el rak el klisichel a mle sebechel el tomall a blai e tmiud a chutem. E bek el rak el ngar er ngii a desiu el mesisiich el sebechel el ongkangk a blai el me mereked er a chutem. Ngdirrek a lmuut el ta er a chais a kmo: "A desiu a uchul a kodellir a rebetok el dart el telael el chad er a chelsel aika el mereko el 100 el rak, me a kldachelbai er a omesuub el olengesechekl er a rolel a klengar a sebechel el di telkib el kosedelii a ildisir a rechad el mad e merekong.

9“E morngii a bekoiueiuul el rakd.” (Lukas 21:11) Alta e a tekoi er a ukeruul a kmal mla olengeriakl, engdi a mechut me a beches el rakt a dul charm er ngii a klechad. A ta er a chais el mlotobed a kmo, a 20 el rakt el sal medengei a rechad el uldimukl er ngii a tb me a malaria me a cholera, a mlo medbedubech er a chelsel aika el mereko el teruich el rak, e a bebil er ngii a mengal merenglang a domkar. A lekesengil e ngngar er ngii a 30 el beches el rakt, el bebil er ngii a diak a remedengei a kerul e sebechel mekodir a chad.

A RECHAD ER A URIUL EL SILS

A rebetok el chad a mengemikr a ulekrael el ngar er a Tekingel a Dios

10 Ileakl er aike el mo er ngii el blekeradel er a beluulechad el louchais, e a Biblia a dirrek el louchais el kmo aike el uriul el sils a mo medangch el oeak a ngeldechel a blekerdelir a rechad. A apostol el Paulus a mesaod a blekerdelir a rechad el bo domes. Ngar er a 2 Timoteus 3:1-5 e kede menguiu el kmo: “A ikel uriul sils ra belulechad a morngii er ngii a blsechel a ringel.” Me a domes a bebil er aikang, e a Paulus a dilu el kmo a rechad a mo

 • betik a rengrir er a di tir
 • e nguibes a udoud
 • e omtok er a redemerir me a rederrir
 • e diak lodenge saul
 • e diak lechubechub
 • e diak el delodau
 • e teleberechel
 • e betik a rengrir er a tametereng el kuk ngar er a uchei er a lebetik a rengrir er a Dios
 • te teletelel a ngar er a omeluu er a Dios e mengoit er a klisichel ngii el tekoi

11 A rechad el kiei er a beluam te uaisei? Te ulterekokl el mla mo uaisei. Ngar er ngii a mekngit a blekerdelir el chad er a ngii di el ker. Tiang a ochotii el kmo ngdi kmedung e a Dios a mo olekngemed er tir, e le Biblia a kmo: “A re dengerenger a sebechir el mo meklou el ua chudel, ma re meruul a mekngit a sebechir el mo ungil er a ikel loruul; e ngdi te di mo metemall.”―Psalm 92:7.

TEKOI EL MO ER NGII EL KIREL A KLUNGIOLED

12 A uriul el sils a mera el mui er a chelebuul el di ua lulemlaoch a Biblia. Engdi ngngar er tia el meringel el beluulechad, e ngngar er ngii a ungil el tekoi el mla meketmokl er a delongelir a remengull er a Jehovah.

“Me tial evangkelio ra rengedel a Dios a mo oberk ra belulechad el rokir.”--Matteus 24:14

A Resioning er a Jehovah el omerk er a klumech er a ungil chais

13 A babier er a Daniel a ulemlaoch el kmo, “A mera el klemedengei a mo obdois.” (NW) Tiang mo oingerang? Ngmo er ngii er a "taem er a ulebongel.” (Daniel 12:4) Ngileakl er sera 1914 el mei, e a Jehovah a ullengeseu er a remera el sorir el mo mesiou er ngii el mo meleketek a klemedengei er tir er a Biblia. Ngmla mukeroul a klemedengei er tir er a klemerang el kirel a ngklel a Dios me a moktek er ngii, me a olubet el tengetengel a Jesus Kristus, me a blekerdelir me a okisir a rulekoad. Te mla suubii el kmo ngua ngerang a lekiei el mo uchul a klungiaol el kirir e loldanges er a Dios. Ngdirrek el mla mo bleketakl a klemedengei er tir el kirel a urerel a Rengedel a Dios me a blekerdelel a bo losmechokl er tia el chutem. Ngera te meruul el loba tia el klemedengei? Tia el ker a ngoikid el mo er a ta er a ulaoch el dirrek el toutang er a chelecha el uriul el sils.

14 A Jesus Kristus a ulemlaoch el kirel a “ullebongel ra taem ra belulechad” el kmo, “Me tial evangkelio ra rengedel a Dios a mo oberk ra belulechad el rokir.” (Matteus 24:3, 14) Meliuekl er a beluulechad el rokir, e a ungil el chais el kirel a Renged―el kmo tia ngngera el Renged, e ngera ngmo meruul, e mekera demukngeltengat er ngii―a obereka er a betok er a 235 el beluu el ngar er a betok er a 500 el omelekoi. Te betok el miliol el Sioning er a Jehovah a blak a rengrir el omerk er a ungil el chais el kirel a Renged. Te mla er a “bek el renged, ma klebliil rar chad, ma bliongel rar chad, ma chomelekoi” el mei. (Chocholt 7:9) A Resioning a mesuub el obengterir a rebetok el miliol el chad, el sorir el mo medengei el kmo ngerang mera el lolisechakl a Biblia, el diak locheraol. Sel bo dedebedebek a tekingel a Jesus el kmo a remera el Kristiano a mo "muketui rar chad el rokui,” e tia mera el mengasireng el otutel a ulaoch!―Lukas 21:17.

KE MO MEKERANG?

15 Me a lsal betok a ulaoch er a Biblia el toutang er a chelecha el sils, e ngdiak mkengei el kmo kede kiei er a uriul el sils? Uriul er a loberk tia el ungil el chais el mo er sel urebetellel er a rengul a Jehovah, e a “ullebongel” a ulterekokl el mei. (Matteus 24:14) A “ullebongel” a melekoi er a taem el Jehovah a mo choroid a rokui el chelebirukel er tia el chutem, e mo ousbech er a Jesus me a remesisiich el anghel er ngii el mo olekngemed er tirke el rokui el durengrir el omtok er Ngii. (2 Thesalonika 1:6-9) A Satan me a remekngit el anghel er ngii a mo diak longetikaik aika el renged. Uriul er isei, e a Rengedel a Dios a mo omekngeltengat er tirke el rokui el kongei el chederedall er a melemalt el omengederederel.―Chocholt 20:1-3; 21:3-5.

16 Me a lekeda ulebongel er tia el blekeradel er a Satan, e ngkired el di kid el oker el kmo, ‘Ngera kirek el meruul er ngii?’ Ngrolel a llomeserreng a dolemolem el mesuub el kirel a Jehovah me aike el soal a bo doruul. (Johanes 17:3) Bo el blak a rengum el mesuub er a Biblia, e mrellii el mo kse er kau el blechoel el obengterir a rechad el sorir el meruul a soal a Jehovah. (Hebru 10:24, 25) Bo el blak a rengum el melai aika el klemedengei el bla lotobed a Jehovah el Dios el kirir a rechedal el meliuekl er a beluulechad el rokir, e mruul a omelodech el mousbech er a klengar er kau me bo ldeu a rengum er a kengei er a Dios.―Jakobus 4:8.

17 A Jesus a ulemlaoch el kmo a ruumesingd er a rechad a mo diak el lomtab a olengchelel a kmo kede kiei er a uriul el sils. Me a temellir a remeruul a chelebirukel a kmal di mereched el mei er a taem el diak lodengelii el ua merechorech a lemei er a klebesei, el oumesingd el chad a kmal kibetiekl er ngii. (1 Thesalonika 5:2) A Jesus a milengelechel el kmo: “Le be ldum a Ngelekel a chad e ngua sel taem ra Noah. Er ser uche ra le me eeleb e te mlenga e melim, e mo bechiil e melibuk a chebechiil, el mo lmuut er sel sils ra bocha lsiseb ra Arhe a Noah, e sola e dimlak lolechesiu el mo lmuut er sera le me eeleb el okngemedeterir el rokui, ma le me Ngelekel a chad e ngdirrek el uaisei.”―Matteus 24:37-39.

18Sei a uchulme a Jesus a dilu er a rulerrenges er ngii el kmo: “Mkekerengemiu ma rengmiu lak bo loberaod er chomelechemakl, ma cheltelaol ra rrom, ma ulekerreu er tial klengar, me lak dilemereched el mer kemiu sel sils el ua bedikl el omdechem er kemiu; ngmei el mor tirikel rokui el kiei er bebul a chutem ra belulechad el rokir. Mdiblechoel mengkar, e moluluuch el olengit a klisiich me bo lsebechiu el chemiis era ikal mochu er ngii el tekoi, e bomdechor [el lekengei er kemiu] er medal a Ngelekel a chad.” (Lukas 21:34-36) Me ngrolel a llomeserreng a desichedekl aika el tekingel a Jesus er a chelsel a rengud. E le tirke el ngmai a kengei er a Jehovah el Dios me a “Ngelekel a chad” el Jesus Kristus, a ngar er ngii a omeltkir el mo suobel er a ulebengelel tia el blekeradel er a Satan e mo kiei el diak a ulebengelel el ngar er a mengasireng el beches el chutemel kmal di kmedang!—Johanes 3:16; 2 Petrus 3:13.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

 • A uriul el sils a obeketakl el oeak a mekemad, bosech, desiu, me a bekoiueiuul el rakt.―Matteus 24:7; Lukas 21:11.
 • Ngar er a uriul el sils, e te betok a mo betik a rengrir er a di tir, me a udoud, me a tametereng e mo diak el betik a rengrir er a Dios.―2 Timoteus 3:1-5.
 • Ngar er aika el uriul el sils, e a ungil el chais er a Renged a oberkang er a beluulechad el rokir.―Matteus 24:14.

*  A olechotel a Mihael el ua ta er a ngklel a Jesus Kristus, a omomes er a Bebil er a Omesodel.


Aike el Ker er a Suobel

1. Ngsebeched el mesuub el kirel a ngar er a medad el taem er ker?

2, 3. A redisaiplo te uleker er a Jesus a ngera el ker, me a Jesus ngmilekerang er a longer er tir?

4, 5. (a) Ngera dilubech er a eanged er a uriul er a lenguu a deruchall er a kleking a Jesus? (b) A doltirakl er a Chocholt 12:12, e ngera mlo rsel sel mekemad el mla er ngii er a eanged?

6, 7. Ngmekera tekingel a Jesus el kirel a mekemad me a ngelsonges er a kall e motaut er a chelecha el sils?

8, 9. Ngera olecholt el kmo a ulochel a Jesus el kirel a desiu me a bekoiueiuul el rakt a mla tmaut?

10. Ngera el blekerdelir a rechad el lomlaoch a 2 Timoteus 3: 1-5 a domes er a chelecha el sils?

11. Ngmekera Psalm 92:7 a losaod er a tekoi el mo duubech el mo er a remeruul a chelebirukel?

12, 13. Ngmekerang a “mera el klemedengei” e mo obdois er a “taem er a ulebongel”?

14. Ngua ngera klungel a ureor er a berkel a ungil el chais er a Renged er a chelecha el sils, e rua techang a omerk er ngii?

15. (a) Kau ke oumerang el kmo kede kiei er a uriul el sils, e ngera uchul? (b) A “ulebongel” ngmo uchul a ngerang el kirir tirke el omtok er a Jehovah me tirke el kongei el chederedall er a Rengedel a Dios?

16. A omokerang e ngolecholt er a llomeserreng?

17. Ngera uchul me a temellir a remekngit a okibetekelterir a rebetok el chad?

18. Ngera el omengelechel er a Jesus a kmal kired el sichedekl er a rengud?

MOSUUB A LMUUT EL BETOK

Molengit a Diak Locheraol el Omesubel a Biblia

Ngera Me Ngkirem el Mesuub er a Biblia?

A Biblia a olengeseu er a rebetok el miliol el chad el meliuekl er a beluulechad el mo medengei a nger el kirel a meklou a ultutelel el ker er a klengar. Kau ngsoam el mo ta er tir?