Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

ONGETERUICH ME A ONGERUNG EL BLIONGEL

Kede Kiei el Oldeu er a Rengul a Dios

Kede Kiei el Oldeu er a Rengul a Dios

Ke mekerang e mo sechelil a Dios?

Ngoeak a ngera el rolel e ke uldimukl er a omelsemai er a Satan?

Ngera el omeruul a diak el loldeu er a rengul a Jehovah?

Ke mekera e kiei el oldeu er a rengul a Dios?

NGUA ngera el chad a omngiltii el mo sechelim? Ke ulterekokl el soam a chad el losisiu a osengiu me a klemeriarreng er kemiu, me aike el momdasu el kmo ngmeklou a ultutelel el tekoi. Ke locha dirrek el soam el kmeed er a chad el melemalt e bekokeuii.

2 Ngar er a reksi er a klechad, e a Dios a millilt er a rebebil er a rechad el mo kmeed er ngii el sechelil. El ua tiang, a Jehovah a ulemekedong er a Abraham el kmo ngsechelil. (Isaia 41:8; Jakobus 2:23) E melekoi el kirel a David el kmo ‘ngsoal a rengul’ e le ngmle soal a blekerdelel. (Rellir 13:22) E mle “betik a rengul” er a profet el Daniel.―Daniel 9:23.

3 Ngera uchul me a Jehovah a ulemes er a Abraham, David, me a Daniel el kmo te sechelil? Ngdilu er a Abraham el kmo: “Kullengesenges a tekingek.” (Genesis 22:18) Me a Jehovah a olekeed er ngii er tirke el ngariou a rengrir e meruul aike el ledu er tir. Ngdilu er a rengalek er a Israel el kmo: ‘Kom mo olengesenges er ngak, mak mo Dios er kemiu me kemiu a mo chedak.’ (Jeremia 7:23) Me a omolengesenges er a Jehovah, e ngdirrek el sebechem el mo sechelil!

A JEHOVAH A MELISIICH ER A RESECHELIL

4 Ka molebedebek er a belkul a dousechelei er a Dios. A Biblia a kmo a Jehovah a osiik a techall el mo “omesterir a klisichir tirkel blak a rengrir er ngii.” (2 Kronika 16:9) Ngmekera Jehovah a lolecholt er a klisichel el kired? A ta er a rolel a lolekoi er ngii a Psalm 32:8 el kmo: “Ak [Jehovah] mo osisecheklau er a rael el kirem el merael er ngii; ak mo osisecheklau e meskau a ngesou er a ungil uldasu.”

5 Chouaisei el ulekerreuil a Jehovah a kmal odeu a rengud! E le Jehovah a meskau a ulekrael el mousbech e omes er kau a omoltaut. Ngsoal el ngosukau el mo outekangel a ringel me a omelsemai el omchelebangel. (Psalm 55:22) Me a omosiou er a Jehovah el oba rengum el rokir, e ngsebechel el mo ulterekokl a rengum el ua milluches er a psalm er a ledu el kmo: “Ak di blechoel el medengei el kmo a RUBAK a obengkek; ng di kmeed, me ng diak a ngeral simesmengak.” (Psalm 16:8; 63:8) Me a Jehovah a sebechel el ngosukau el mo kiei el oldeu er a rengul. Engdi ngngar er ngii a cherrouel a Dios el soal el merrob er kau me lak moruul er tiang.

A OMELSEMAI ER A SATAN

6 A 11 el Bliongel a mesaod er a Satan el Diabelong er a lolsemai er a omengederderel a Dios. A Satan a dilu el kmo a Dios a omulak, e uleltelechakl el kmo ngdiak el melemalt a omerellel e le ngdimlak el becherei a Adam me a Eba me di el tir el mo melilt a ungil me a mekngit el kirir. Uriul er a Adam me a Eba er a lebo er a klengit me a beluulechad er a lebocha lemui er a rechad, e a Satan a kuk mlo omekdubech a ker el kirel a mera el uldesuir a rechad e te mesiou er a Dios. Me ngua ledilu el kmo, ‘A rechad a diak el losiou er a Dios e le tir el betik a rengrir er ngii. Me a obeskak a techall e ngsebechek el meltii a ngii di el chad el mo omtok er a Dios.’ A tekoi el dilubech el mo er a Job a olecholt el kmo a Satan a oumerang er tia el tekoi. Ngtechang a Job, e mlekerang e soiseb er a chelsel tia el omelsemai er a Satan?

7 A Job a kiliei er a bekord el 3,600 el rak er a mla me mong. Ngmle ungil el chad, e le Jehovah a dilu el kmo: “Ng diak a ngar a beluulchad el blak a rengul e ungil el ua ingii. Ng meluu er ngak e kerekikl el diak a ngeral le rellii el mekngit.” (Job 1:8) A Job a kmal uleldeu er a rengul a Dios.

8 A Satan a uluumededenger er a mera el uchul me a Job a mesiou er a Dios. Me ngdilu er a Jehovah el kmo: “Ke milengkar er ngii ma telungalek er ngii ma bek el kloklel. Kulemekngeltengat a bek el tekoi el loruul, e mla msa kmal betok el kerbou el mekekii a beluu el rokir. Chomko ke ngmai er ngii a ikel bek el lolab, e ng di mo ngar medam e siuesau.”―Job 1:10, 11.

9 A Satan a uluutekangel el kmo a Job a di milsiou er a Dios el kirel a omeksaul el lolai. Ngdirrek el kmo a lsekum a Job a measem, e ngulterekokl el mo ikrii a Dios. Me ngmilekerang a Jehovah er a longer er tia el omelsemai? A uldesuel a Job el mle uldimukl er tia el omelsemai a uchul, me a Jehovah a milecherei a Satan me ngmlo melasem er ngii. Ngoeak tiang, e a bltikerreng er a Job el mo er a Dios a mle sebechel el obeketakl―a lemla er ngii me a lemlak.

A JOB A MEASEM

10 A Satan a di mle mereched el mo melasem er a Job el ngar er a betok el rolel. A bebil er a chermel a mlerechorech me a bebil a mlokoad. E a ruumesingd er a remesiungel a lulekodeterir. Tia mlo uchul a renglel a kerrekerengel. Nglmuut el klou el chelebuul a mlo er a Job er a lemad a reteruich el ngelekel er a eolt. Engdi a lengar er a chelsel aika el betok el chelebuul, e “a Job a dimlak le bor a klengit el oltelechakl er a Dios.”―Job 1:22.

A Job a mlukngeltengat el blakerreng er ngii a uchul

A Job a mlukngeltengat el kirel a blakerreng er ngii

11 A Satan a dimlak bo lemesubed a rengul. Nglocha ulemdasu el kmo alta e a Job a sebechel el outekangel a bo lak a kloklel me a remesiungel me a rengelekel, engdi a bo el secher e ngmo omtok er a Dios. Me a Jehovah a milecherei a Satan me ngulsecherii a Job er a kmal mekngit e meringel el rakt. Engdi ngmo lmuut er tia el tekoi me ngdimlak el rellii a Job me loridii a klaumerang er ngii er a Dios. Ngbai “kmal mlo chebuul a Job e ngdi dimlak a tal ngeral le delii el omtok er a Dios!”―Job 2:10.

12 A Job a dimlak lodengei el kmo a Satan a mle uchul aika el mondai er ngii. Ngdimlak lodengelii sel omelsemai er a Diabelong el kirel a omengederederel a Jehovah, me ngulemdasu el kmo ngDios a mle uchul a mondai er ngii. (Job 6:4; 16:11-14) Engdi ngdi millemolem er a blakerreng er ngii el mo er a Jehovah. Me a ultelecheklel a Satan el kmo a Job a di milsiou er a Dios e le ngii el di millatk er a di ngii a ulebeketakl el klsuul.

13 A blakerreng er a Job a milsa Jehovah a mesisiich el nger el kirel a delengulel a Satan. A Job a mera el mle sechelil a Jehovah, me ngmlukngeltengat er a Dios el kirel a blakerreng er ngii.―Job 42:12-17.

KE MEKERA E ULDIMUKL ER NGII

14 A omelsemai el kirel a blakerreng el mo er a Dios el lulekdebechii a Satan a dimlak di el kirel a Job. Kau me ke dirrek el uldimukl er ngii. Tiang a bleketakl el meues er a Tekingel a Jehovah er a Osisechakl 27: 11 (NW) el kmo: “Bo el mellomes a rengum e rungalek me modeuir a renguk, me bo el sebechek el onger er ngike el omekako er ngak.” Aika el tekoi el milluches er a betok el dart el rak er a uriul er a kodellel a Job, a olecholt el kmo a Satan a dirk melenguul er a Dios el kirel a blakerreng er a remesiungel. A dekiei el omotech er a rengul a Jehovah, e kede olengeseu el omsang a nger el kirel sel klsuul el ultekengel a Satan, me kede oldeu er a rengul a Dios. Ngua ngera uldesuem el kirel tiang? Alta obo muaisei, e ngbelkul a kmo ngmo kirem el melodech a bebil er a blekerdelel a klengar er kau, engdi tia ngdiak el sal chetengakl el tekoi a lsebeched el olengeseu el onger er a blulekngel a Satan?

15 Mutab a tekingel a Satan el kmo: “A chad a mo meiubet a rengul er a bek el tekoi el kirel a klengar er ngii me lak le mad.” (Job 2:4) A lolekoi el kmo “a chad,” e ngmileketeklii el kmo a ultekengel a dimlak di el kirel a Job e ngbai mle kirir a rokui el chad. Ngkmal kirem el mtebengii tiang. E le Satan a dirrek el uluumededenger er a blakerreng er kau el mo er a Dios. Ngkmal soal mesekau el mo diak molengesenges er a Dios e ochotii a rolel a llemalt sel bo mchebangel a ringel. Ngmekerang a Satan a lolasem el meruul er tiang?

16 Ngua aike el dulsaod er a 10 el Bliongel, a Satan a ousbech a betok el kakerous el cheldechuul el mengeroid er a rechad er a Dios. Ngdirrek el orrouk er a rechad el ua “choteb el laion el merael el meliuekl losiik ra bo le dekeueklii.” (1 Petrus 5:8) Me ngsebechel el meues a urerel sel sekum a resechelim me a rechedam me a redi ngodech el chad a mo omtok er a blakerreng er kau el melasem el mo mesuub er a Biblia e oltaut a tekoi el mosuub.* (Johanes 15:19, 20) Ngar er a kuk bitang, e a Satan a “meruul er a teletelel el leko ngchanghel ra llomes.” (2 Korinth 11:14) Ngsebechel el ousbech a tekoi el diak el mekngit e mekekokil el mengesuseu er kau el mo cheroid er a rolel a klengar el lekengei er ngii a Dios. Ngsebechel el ousbech a tekoi el mengitechut er a rengum, el ua sel lerellau el mo omdasu el kmo ke kmal mekngit el diak a rolel e modeuir a rengul a Dios. Me a Satan a leua “choteb el laion” me a lechub e leua “anghel er a llomes,” me ngii a di osisiu a omelsemai er ngii el kired el kmo: A bo mchebangel a ringel me a omelsemai, e ngmo diak mosiou er a Dios. Ngmekera omonger er tia el omelsemai, e meketeklii a blakerreng er kau el mo er a Dios el ua Job?

OLENGESENGES A LLECHUL A JEHOVAH

17 Ngsebechem el onger er a omelsemai er a Satan sel omkiei el omotech er a rengul a Dios. Ngera uldimukl er tiang? A Biblia a onger el kmo: “Bo le betik a rengum er a RUBAK el Dios er kau er a rengum el rokir ma klengar er kau el rokir ma klisichem el rokir.” (Duteronomi 6:5) A bltikerreng er kau el mo er a Dios sel lorael el mo klou, e a urungulem el mo meruul a soal a mengal mo mesisiich. A Johanes a milluches el kmo: “Tial tekoi el kmo, ngbetik a rengud ra Dios, a melekoi ra bo dolab a llechul.” Me a lebetik a rengum er a Jehovah er a rengum el rokir, e ke mo metik el kmo a "llechul a diak le meringel.”―1 Johanes 5:3.

18 Ngerang aika el llechul a Jehovah? A bebil er ngii a mesaod a tekoi el kired el mengeroid er kid er ngii. El ua tiang, ka momes er a box el ngariou, er a dai el kmo “Mongeroid er Kau er Aike el Louketui a Jehovah.” Ngbeldukl er ngii a tekoi el Biblia a bleketakl el kmo ngmekngit. Sel dekot el omes er ngii, e a bebil er a omeruul el lomasech a kora diak el sal mekngit. Engdi obo mkerekikl el melebedebek aike el bades, e kulterekokl el mes a llemesel a llechul a Jehovah. A omeldechel a blekerdelem a locha kot el meringel el omelsemai el bla bo mchelebangel. Me nguaisei, engdi a dekiei el omotech er a rengul a Dios e ngmo uchul a klou el deuil a rengud. (Isaia 48:17, 18) E tiang a tekoi el kmal sebechem el meruul er ngii. Kede mekera e medengei?

MONGEROID ER KAU ER AIKE EL LOUKETUI A JEHOVAH

Teru el chedal a cheldellir a redengerenger el chad
A obekel el melim a rrom e melamech a dekool
A redil el merechorech
 • Koad el chad.—Exodus 20:13; 21:22, 23, NW.
 • Deleboes.—Levitikus 20:10, 13, 15, 16; Rom 1:24, 26, 27, 32; 1 Korinth 6:9, 10.
 • Tekoi er a Omengelil, Olai, me aike el uai ngii.—Duteronomi 18:9-13; 1 Korinth 10:21, 22; Galatia 5:20.
 • Omengull el Bleob.―1 Korinth 10:14.
 • Cheltelaol er a rrom.―1 Korinth 5:11.
 • Rechorech.―Levitikus 6:2, 4; Efesus 4:28.
 • Blulak.―Osisechakl 6:16, 19; Kolose 3:9; Chocholt 22:15.
 • Ngibes.―1 Korinth 5:11.
 • Ngasechereng.―Osisechakl 22:24, 25; Malakai 2:16; Galatia 5: 20, 21.
 • Terrekakl el rolel a cheldecheduch.―Levitikus 19:16; Efesus 5:4; Kolose 3:8.
 • Mekngit el usbechel a rasech.―Genesis 9:4; Rellir 15:20, 28, 29.
 • Diak el kengei el osiik a lousbech a telungalek er ngii.―1 Timoteus 5:8.
 • Teloi er a mekemad me a balatiks er a beluulechad.―Isaia 2:4; Johanes 6:15; 17:16.
 • Usbechel a dekool me a mekngit el kar.―Markus 15:23; 2 Korinth 7:1.

19 A Jehovah a diak el longerechir er kid a tekoi el diak el sebeched el meruul. (Duteronomi 30:11-14) Ngungil medengei a dechad me a telkelel aike el sebeched. (Psalm 103:14) A Jehovah a dirrek el sebechel el meskid a klisiched el mo olengesenges er ngii. A Paulus a milluches el kmo: “A Dios a blak a rengul, me ngdiak di lak loltaut er kemiu ra ikel medeel er kemiu lomengarm e le merekong, ngdirrek el rullemiu el mo sebechiu el mtekengelii chomengarm, e kudmeklii a rolel a chiis.” (1 Korinth 10:13) Me a lengesukau el mo outekangel, e a Jehovah dirrek el sebechel el meskau a “diak le metuk el klisiich.”―2 Korinth 4:7.

OMEKEROUL A BLEKERADEL EL KENGEI A DIOS

20 Ngklemerang el kmo ngbetok a kired el meruul el mo oldeu er a rengul a Jehovah, er a bai di dongeroid er kid er a tekoi el ouketui. Ngdirrek el kirem el mo betik a rengum er aike el lebetik a rengul er ngii a Dios. (Rom 12:9) Kau ngdiak bai el soam el kmeed er a rechad el ta osengiu, klemeriarreng er kemiu, me a uldesuiu el kirel a tekoi? A Jehovah me ngdirrek el uaisei. Me mosuub el mo betik a rengum er aike el tekoi el mekreos er a rengul a Jehovah. A bebil er ngii a losaod er a Psalm 15:1-5, el ngar er ngii e kede menguiu el kirir a rechad el lomes er tir a Dios el kmo te sechelil. A resechelil a Jehovah a olecholt a blekeradel el lolekoi a Biblia el kmo ngrodech er a oureor el klisichel a Dios. Nguldimukl er ngii a blekeradel el ua “bltikerreng, ma deourreng, ma budech, ma kllourreng, ma blekokuii, ma ungilreng, ma blakerreng, ma delemedemek, ma chomengerem.”―Galatia 5:22, 23.

21 A oblechoel el menguiu e mosuub er a Biblia e ngsebechem el mongeseu el mo omekeroul er a chelsem a blekeradel el kengei a Dios. Sel omosuub el mo medengei a soal a Dios e ngmo sebechem el meruul a uldesuem el mo oltirakl a uldesuel. (Isaia 30:20, 21) Me a lorael el mo mesisiich a bltikerreng er kau el mo er a Jehovah, e ngmengal mo soam el kiei el meruul a soal.

22 Kede ousbech a ducherreng el mo sebeched el kiei el oldeu er a rengul a Jehovah. A Biblia a omekesiu er a omeldechel a blekerdeled el ua domedobed a mechut el bail e domail er kid er a beches. (Kolose 3:9, 10) Engdi a melluches er a Psalm a millekoi el kirel a llechul a Jehovah el kmo: “[Ak] nguu omeksullek a kulengesenges.” (Psalm 19:11) Kau me ke dirrek el mo metik el kmo a omkiei el omotech er a rengul a Dios, e ngmo uchul a betok el omeksaul. E a omoruul el uaisei, e ke onger er a omelsemai er a Satan me ke odeuir a rengul a Jehovah!

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

 • Ngsebechem el mo sechelil a Dios sel omolengesenges er ngii.―Jakobus 2:23.
 • A Satan a milsemai er a blakerreng er a rokui el chad.―Job 1:8, 10, 11; 2:4; Osisechakl 27:11.
 • Ngkired el mengeroid er kid er a omeruul el diak el kengei a Dios.―1 Korinth 6:9, 10.
 • Ngsebeched el oldeu er a rengul a Jehovah sel bo douketui aike el tekoi el louketui e bo el betik a rengud er aike el lebetik a rengul er ngii.―Rom 12:9.

*  Tiang a diak el belkul a kmo tirke el omtok er kau a lomtebechel er tir a Satan. Engdi a Satan a chelid er tia el mekngit el blekeradel, me a beluulechad el rokir a ngar er a cheungel a klisichel. (2 Korinth 4:4; 1 Johanes 5:19) Me kede mesa el kmo ngdiak el betok el chad a mo sorir a doltirakl er a Dios, me a rebebil a mo omtok er kau.


Aike el Ker er a Suobel

1, 2. Te rua techang a lulemes er tir a Jehovah el mle sechelil?

3. Ngera uchul me a Jehovah a melilt er a rebebil er a rechad el mo sechelil?

4, 5. Ngmekerang a Jehovah a lolecholt er a klisichel el kirir a rechedal?

6. Ngera mle ultelecheklel a Satan el kirir a rechad?

7, 8. (a) Ngera rirellii a Job el mle ileakl er a rechad er a taem er ngii? (b) Ngmilekerang a Diabelong e mekdubech a klaumededenger el kirel a blakerreng er a Job?

9. Ngmilekerang a Jehovah er a longer er a omelsemai er a Satan, e ngera uchul?

10. Ngera el ringel a blo lecharm a Job, me ngmilekerang?

11. (a) Ngera el ongeru el ultelechakl a lerirelii a Satan el kirel a Job, e milekera longer er ngii a Jehovah? (b) Ngmlo ua ngera Job er a lebo er ngii a meringel el rektel?

12. Ngmilekera Job er a longer er a omelsemai er a Diabelong?

13. A blakerreng er a Job ngmlo uchul a ngerang?

14, 15. Ngera uchul me ngsebeched el melekoi el kmo a omelsemai er a Satan el kirel a Job a motaut el mo er a rokui el chad?

16. (a) Ngoeak a ngera el rolel e a Satan a melasem el mengeroid er a rechad er a Dios? (b) Ngmekerang a Diabelong e lousbech aika el osisiu el tekoi el omtok er kau?

17. Ngera sel kot el klou el uchul me kede olengesenges a llechul a Jehovah?

18, 19. (a) Ngera bebil er a llechul a Jehovah? (Momes er a box el ngariou.) (b) Kede mekera e medengei el kmo a Dios a diak longerechir a tekoi el medeel er kid?

20. Ngera el blekerdelel a Dios a kirem el omekeroul, e ngera me ngklou a ultutelel?

21. Ngera ngosukau el mo omekeroul a blekeradel el kengei a Dios er a klengar er kau?

22. Ngera sebechem el mo kutmeklii a omkiei el omotech er a rengul a Dios?