Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

ONGETRUICH ME A ONGELOLEM EL BLIONGEL

Bo Mdechor el kirel a Mera el Omengull

Bo Mdechor el kirel a Mera el Omengull

Ngera ngolisechakl a Biblia el kirel a usbechel a bleob me a omengull er a rebladek?

Ngera osengir a Rekristiano el kirel a chedaol el sils er a klechelid?

Ngmekerang a omosaod er a klaumerang er kau el mo er a rechad e diak mtemall a rengrir?

OMKO ke rirenges el kmo ngmla er ngii a chad el dilakl a dok el komi er a basio el chomkiei er ngii, e chelechang e ngmocha melemall a klengar er a rechad, e ke mekerang? Ke ulterekokl el melukl, engdi uriul e ngdirk suebek a rengum el melebedebek el kmo, ‘Ngak ak miltemall er a dok me a lechub e ngdiak?’

2 Kede ngar er a osisiu el blekeradel sel dosaod a klsuul el klechelid. A Biblia a olisechakl el kmo a chouaisei el omengull a mla mukidokel er a diak el klikiid el osisechakl me a omeruul. (2 Korinth 6:17) Sei a uchul me ngklou a ultutelel el mtobed er a “Kloul Babilon,” el cheldellel a klsuul el klechelid er a beluulechad el rokir. (Chocholt 18:2, 4) Ke mla rullii tiang? A leuaisei, e ngkired el chotengau. Engdi, ngdiak di mtobed er a klsuul el klechelid el merekong. Ngkirem el di kau el oker er kau er a uriul el kmo: ‘Ngdirk ngar er ngii a chesechesemel a klsuul el omengull el ngar er ngak?’ Ka momes a bebil er a okesiu.

BLEOB ME A OMENGULL ER A REBLADEK

Rolel a omengull el loruul a rechad el meliuekl er a beluulechad

3 A rebebil a mla er ngii a bleob me a lechub e ngchaltar er a rekeblirir el betok el rak. Kau me ke uaisei? A lsekum ke smau el omes a bleob er a chelsel a omengull er kau, e nglocha kora mo ngodech sel moluluuch el mo er a Dios e lak a bleob el momes. A bebil er ngii a locha kmal soam. Engdi Dios ngii a olterekokl er a teletelel a omengull el mo er ngii, e a Biblia a olisechakl el kmo ngdiak el soal a dousbech a bleob. (Exodus 20:4, 5; Psalm 115:4-8; Isaia 42:8; 1 Johanes 5:21) Me bo multerekokl el dechor el kirel a mera el omengull e mtemall a ngii di el kloklem el chelsechusem er a klsuul el omengull, e bo moba osengel a Jehovah el “ouketui.”—Duteronomi 7: 25.

4 A omengull er a rebladek me a ruldingel a debull el osiik a ngeso er a remla mad, a tekoi el debetik er a chelsel a betok el klsuul el klechelid. A uchei er a lsuubii a klemerang er a Biblia, e a rebebil a uluumerang el kmo a rulekoad a kiei er a belurir a redeleb e sebechir el olengeseu me a lechub e te tomelleterir a redi ngar. Alta kau me ke dirrek el mellasem el omotech a rengrir a rebladek. Engdi ngua desiluub er a 6 el Bliongel, a remla mad a diak dirk lolemolem el ngar, el ngar er a kmung ker, me ngdiak a ultutelel el dongedecheduch er tir. Me a ngii di el tekoi el leko ngmla er a rebetik er a rengud el ulekoad el mei, a mera er ngii a mla er a remekngit el anghel. Sei a uchul me a Jehovah a ulekebai er a rengalek er a Israel me lak longedecheduch er a rulekoad me a lechub e loruul a ngii di el bedengel a oltuubladek.—Duteronomi 18:10-12.

5 A lsekum e ke uluusbech a bleob me a lechub e ke milengull er a rebladek, e ngungil el mokerang? Monguiu e molebedebek a bades er a Biblia el olecholt a uldesuel a Dios el kirel aika el tekoi. Moluluuch el mo er a Jehovah er a bek el sils el olecholt er a urungulem el mo dechor el kirel a mera el omengull, e molengit er ngii me lengesukau el mo omdasu el uai ngii.—Isaia 55:9.

A KURISMAS—A DIMLAK EL LONGEDAOL ER NGII A REKOT EL KRISTIANO

6 A omengull er a chad a sebechel el mukidokel er a klsuul el klechelid el loeak a omerellel a chedaol el sils el ua Kurismas. A Kurismas a leko ngcherellel a Jesus Kristus el longedaol er ngii a oumesingd el klechelid el leko te Kristiano. Engdi ngdiak a olechotel el kmo a redisaiplo er a Jesus er a kot el dart el rak a mlengedaol er tia el sils. A babier el Sacred Origins of Profound Things a kmo: “Eru el dart el rak er a uriul er a cherellel a Kristus, e ngdimlak a medengelii el kmo ngmle oingerang el sils, e di mle mekesai el chad a mle semeriar er ngii.”

7 A redisaiplo er a Jesus a ble lodengelii a sils er a cherellel, me tir a ulterekokl el dimlak el longedaol er ngii. E le The World Book Encyclopedia a kmo: “A rekot el Kristiano a ulemes er a omerellel a tanziobi er a ngii di el chad el kmo ngmle siukang er a rechad el dimlak el Kristiano.” A Biblia a melekoi el kirel a omerellel a tanziobi er a reteru el merreder el dimlak longull er a Jehovah. (Genesis 40:20; Markus 6:21) A omerellel a tanziobi a dirrek el lurruul el mengebkall a kakerous el klsuul el chelid er a irechar. El ua tiang, ngar er a May 24, e a rechad er a Rom a milengedaol er a cherellel a chelid el dil el Diana. E a ongingil sils, e te mengedaol er a cherellel a chederir el sils, el Apollo. Me a omerellel a tanziobi a mle tekoi er a klsuul el omengull, el dimlak loruul a remera el Kristiano.

8 A ta er a uchul me a Rekristiano er a kot el dart el rak a dimlak loruul er a tanziobi er a Jesus, e le te locha mle medengei el kmo a tanziobi a mle uldimukl er a cheleuid el uldedelid el klaumerang er a rechad. El ua tiang, te betok el chad er a Grik me a Rom a uluumerang el kmo ngngar er ngii a chelechad el reng el me oldingel sel lemechell a chad, e mo omekerreu er ngii el chad er a klemengetel a klengar er ngii. A babier el The Lore of Birthdays a melekoi el kmo: "Ngika el chelechad el reng a ngar er ngii a mengasireng el deleuill er ngii me ngike el chelid el uluutanziobi er sel sils el lemlechell er ngii ngike el chad.” Me ngulterekokl a Jehovah el diak el deu a rengul er a ngii di el tekoi el doruul el rullii a Jesus el mo chelsechusem er a cheleuid el uldedelid el klaumerang er a rechad. (Isaia 65:11, 12) Me ngngera me te kmal betok el chad a mengedaol er a Kurismas?

A UCHELEL A KURISMAS

9 Ngbetok el dart el rak er a uriul er a kodellel a Jesus e a rechad a mlochu meruul er a tanziobi er ngii er a December 25. Engdi tiang a dimlak el cherellel, e le cherellel a Jesus a mla er a October.* Me ngngera me ngmlengilt a December 25? A rechad el leko te mlo Kristiano a mle “sorir tia el sils a bo losisiu ngii me a klsel a ungil el klebesei el lurruul er ngii el kirel a ‘cherellel a mesisiich el sils’ el mle chelid er a Rom.” (The New Encyclopædia Britannica) Sel leblsechel a kelekolt, me lemechitechut a kleldelel a sils, e a rechad el uluuchelid er a sils a mirruul a ungil el klebesei me bo el sebechir el oleker er a sils el mlo er a cheroid el omerael me lluut el me remei. Tiaikid el December 25 a lomdasu el kmo ngsel sils el lulemuchel a omerollel a sils el me remei. Me a loreng a rengrir a remla er aika el omengull el mlo Kristiano, e a remengeteklel a klechelid a mlo oltirakl a omerellel tia el ungil el klebesei e rirellii el leko ngchedaol el sils er a “Rekristiano.”#

10 A uchelel a Kurismas el kmo ngmla er a klsuul el omengull a meketeket el lodengelii a rechad. Ngdimlak el ngar er a Biblia a uchul, e ngngar er aike el rak el ulemuchel er a 1600 e ngmle mekull a omerellel a Kurismas er a chelsel a England me a bebil er aike el beches el beluu el lulekdubech er a Merikel. A ngii di el chad el ullengull er a ureor a le Kurismas a ulebals. Engdi ngdi mle telkib e aika el mechut el siukang a liluut el mo haeri, e meldechel er a lmuut el bebil el beches. Me a Kurismas a liluut el mo klou a ultutelel el chedaol el sils er a chelsel a betok el beluu. Engdi ngchelsechusem er a klsuul el klechelid a uchul, me a resorir el omotech er a rengul a Dios a diak el longedaol er ngii me a ngii di el chedaol el sils el uchelel a mlengai er a klsuul el omengull.%

A UCHELEL NGKLOU A ULTUTELEL?

Ke kongei el menga er a kiande el omngiluu er a dobu?

A kiande el cheloit er a dobu

11 A rebebil a kongei el kmo aike el chedaol el sils el ua Kurismas a mlengai er a klsuul el omengull engdi ngdiak el omdasu el kmo ngmekngit a loruul. A oumesingd el chad a diak el omdasu el kirel a klsuul el omengull sel loruul aika el chedaol el sils, e le aikang a di mesterir a techall a telungalek el mo dmak. A lsekum kau me ke omdasu el uaisei e ngdiak el bltikerreng er kau el mo er a klsuul el klechelid e ngbai bltikerreng er kau el mo er a telungalek er kau, sei a rullii el mo meringel er kau el dechor el kirel a mera el omengull. Me bo el ulterekokl a rengum el kmo a Jehovah el uchelel a telungalek a soal a lungil a deleuill er kau me a rechedam. (Efesus 3:14, 15) Engdi ngsebechem el melisiich er a deleuill er kemiu el oeak a rolel el lekengei er ngii a Dios. A apostol el Paulus a milluches el kirel a tekoi el kmal kired el melatk er ngii el kmo: “Mo morriter el kmo ngngera ikel metechii a rengul a Rubak.”—Efesus 5:10.

12 Ke locha omdasu el kmo a uchelel aika el chedaol el sils a diak a ngera el rellii er a omengedolel er a chelechang. Me a leuaisei, e ngmera el klou a ultutelel a kmo ngmla er ker el mei? Chochoi. El ua tiang: Omko ke milsang a kiande el ngar er a dobu, e ngulterekokl el diak bo molai er ngii el menga er ngii e le ngkikiongel. Me ngua isel kiande, aika el chedaol el sils alta ngkora ungil me ngolechau a rengud, engdi ngmlengai er a mekikiongel el basio. Me a bo dedechor el kirel a mera el omengull, e ngkired el mo oltirakl a omellach er a apostol el Paulus el mo er a remera el mengull er a Dios el kmo: “Lako morreek a idokel.”—2 Korinth 6:17; Isaia 52:11.

MOBA SEKUTABERRENG EL KIRIR A REBEBIL

13 Ngsebechem el mo chelebangel a omelsemai sel omngiltii el diak moltirakl a chedaol el sils. El di ua tiang, a rechad el mdak el oureor a locha mo rrau a rengrir el kmo ngera me ngdiak mobengterir el oungil el klebesei. Ke mo mekerang a loubresent el eko er kau a chad? Ngmekngit a chomolai? Ke mekerang a lsekum a bechim a diak el oba klaumerang er kau el kirel aika el tekoi? Ke mekerang e rulleterir a rengelekem el mo diak el omdasu el kmo ngngar er ngii a olengesonges er tir e le tir el diak el ngar er aika el chedaol el sils?

14 A sekutaberreng a dousbech er ngii el mo medengei a ungil doruul er a chelsel a bek el blekeradel. A luluutkeu er kau er a ileakl el sus er sel chedaol el sils, e moba omengull e moreng a sulel ngike el chad. Engdi a lsekum e ngchad el blechoel el mkasoues me a lechub e ke oureor el obengkel, e nglocha soam el dmung a telkib el betok el tekoi el oba sekutaberreng. A Biblia a mengelechel el kmo: “Mdiblechoel lousbech a medemedemek el cheldecheduch, el ulsar, me bo modengei a ikel kiriu longer ra dertal chad.” (Kolose 4:6) Mkerekikl el diak lemetengel a osengem er a rebebil e msodii a delecherum el oba sekutaberreng. Beketeklii el kmo ngdiak momtok a kldibel me a klaubresent engdi ngsoam el meruul ngii el tekoi er a kuk di ngodech el taem.

15 Engdi ke mekerang a lebeskau a bresent? Tia kmal el di mo ultuil er a blekeradel el ngar er ngii. A ulemeskau a bresent a sebechel el kmo: “Ak medengei el kmo ngdiak mongedaol er tia el sils, engdi ngdirke soak el omeskau tiang.” A leuaisei e ke locha mo melatk el kmo a omnguu ngii el bresent e ngdiak el osisiu ngii me a oblo mteloi er a ungil el klebesei el kirel sel chedaol el sils. Engdi, a lsekum me ngika el ulemeskau a dimlak el lodengelii a klaumerang er kau, e ngsebechem el subedii el kmo ngdiak mongedaol er sel sils. Tiang a mo ngosukau el mo smodii a uchul e ke nguu a bresent engdi ngdiak moubresent el mo er ngii er seikid el sils. Engdi ngbai rolel a llomeserreng a omkotouar er a bresent a lsekum a chad el ulemeskau a mle bleketakl a uldesuel el kmo kau a diak omeral oltirakl er a klaumerang er kau me a lechub e ke beot el choitii a klaumerang er kau el kirel a omelai el bresent.

OMERELLEM EL MO ER A TELUNGALEK ER KAU

16 A telungalek er kau a lak el oba klaumerang er kau el kirel aika el tekoi, e ngkirem el mo oba sekutaberreng. Engdi ngdiak a ultutelel el mkaititekangel el kirel a bek el omerellel a chedaol el sils. Mongull a uldesuir el di uai kau el soam a longull er a uldesuem. (Matteus 7:12) Molechib er kau er a tekoi el chusechesemau er a omerellel a chedaol el sils. Engdi ngdirk kirem el oba tabesul el uldasu el kirel aike el tekoi el ruoll er a uchei me a lechub e nguriul er aika el chedaol el sils. Engdi ngkmal kirem el diak moruul a tekoi el sebechel el mo tomellii a ungil el ukltkem.—1 Timoteus 1:18, 19.

17 Ke mekerang e rulleterir a rengelekem el mo diak el omdasu el kmo ngmo er ngii a olengesonges er tir a lak el ngar er aika el ungil el klebesei el diak el oltirakl er a Biblia? Oumesingd er ngii a di mo ultuil er a tekoi el moruul er aike el bebil er a taem er a chelsel a rak. A rebebil er a ruungalek a olecheuekl a taem el oubresent el mo er a rengelekir. A ta er aike el kot el ungil el sengk el sebechem el mesterir a rengelekem a temem me a bltkil a rengum.

MORUUL ER A MERA EL OMENGULL

A ongalek el dmak el mengull er a Dios

A doruul er a mera el omengull e ngmo uchul a mera el deurreng

18 A bo moldeu er a rengul a Dios, e ngkirem el otngakl a klsuul el omengull e mo dechor el kirel a mera el omengull. Ngerang a uldimukl er tiang? A Biblia a kmo: “E bo de kasisiich el omekses a bltikerreng ma ungil lomeruul, e lak de ua blekerdelir a bebil rar chad el mengoit chongdibel er kid, e bai de kachelechel, e domes er ngiil Sils lolekeed, me de mengal mo uaisei.” (Hebru 10:24, 25) A miting er a Rekristiano a taem el moldeu er a rengum el mengull er a Dios el ngar er a rolel el lekengei er ngii. (Psalm 22:22; 122:1) Ngar er ngii el miting e a reblak a rengrir el Kristiano a “kasisiich” er a delongelir.—Rom 1:12.

19 A ta er a rolel e ngsebechem el dechor el kirel a mera el omengull a oeak sel omongedecheduch er a rebebil el kirel aike el mosuub er a Biblia el obengterir a Resioning er a Jehovah. A rebetok a mera el “oldoseb a telrir e lmangel a rengrir” el kirel aike el mekngit el duubechang er a beluulechad er a chelechang. (Esekiel 9:4) Ke locha medengelterir a rebebil el dirrek el uaisei. Ngera me ngdiak bai mouchais er tir er a omeltkem el mlengai er a Biblia el kirel a ngar er a medad? Sel mteloi er a remera el Kristiano e mouchais er a rebebil el kirel a mengasireng el klemerang el bla msuub er a Biblia, e ke mo melechesuar el kmo aike el tekoi el dirk mle medechel er a rengum el kirel a omerellel a siukang er a klsuul el omengull a mekokil el merael el mo diak. Ngulterekokl el kmal mo dmeu a rengum e mo ngmai a betok el klengeltengat a lsekum ke dechor el kirel a mera el omengull.—Malakai 3:10.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

  • A bleob me a omengull er a rebladek a diak dousbech el ngar er a mera el omengull.—Exodus 20:4, 5; Duteronomi 18:10-12.
  • Ngmekngit a deteloi er aike el ungil el klebesei el mlengai er a klsuul el omengull.—Efesus 5:10.
  • A remera el Kristiano a kirir el oba sekutaberreng sel losaod er a klaumerang er tir el mo er a rebebil.—Kolose 4:6.

*  Momes er a Bebil er a Omesodel.

#  A Saturnalia a dirrek el mla er ngii a lerellii er tia el omelilt er a December 25. Tia el ungil el klebesei a lulengedaol er ngii a rechad er a Rom er a December 17-24 el mengebkall er a chederir er a sers. Te uluumur, e mlengitakl e meloik, e kaubresent er tiaikid el sils.

%  A osengir a remera el Kristiano el kirel a bebil er a chedaol el sils a ngar er a Bebil er a Omesodel.


Aike el Ker er a Suobel

1, 2. Ngera el ker a kirem el oker er kau er a uriul er a omtobed er a klsuul el klechelid, e ngera me ngklou a ultutelel?

3. (a) Ngera ngmelekoi a Biblia el kirel a usbechel a bleob, e ngera me a osengel a Dios a sebechel el mo meringel er a rebebil el kongei er ngii? (b) Ke mo mekerang a kloklem el chelsechusem er a klsuul el omengull?

4. (a) Kede mekera e medengei el kmo ngdiak a ultutelel a omengull er a rebladek? (b) Ngera me a Jehovah a ulekebai er a rechedal me lak lousbech a ngii di el bedengel a oltuubladek?

5. Ngsebechem el mekerang a lsekum e ke uluusbech a bleob me a lechub e ke milengull er a rebladek?

6. A Kurismas a leko ngmengedaol er a ngerang, e a rulebengkel a Jesus er a kot el dart el rak te mirruul er ngii?

7. A omerellel a tanziobi ngmle telengtengil a ngera el tekoi er a taem er a redisaiplo er a Jesus?

8. Msodii a deleuill er a tanziobi me a cheleuid el uldedelid el klaumerang er a rechad.

9. Ngmilekerang a December 25 e mlengilt el mo sils el longedaol er a cherellel a Jesus?

10. Ngera uchul me a bebil er a rechad a dimlak el loruul a Kurismas er a ngar er a mong?

11. Ngera me a rebebil a mengedaol a ulengull el sils, e ngera kired el melatk er ngii?

12. Momekesiu er sel uchul me ngkired el omekiai a siukang me a ungil el klebesei el dimlak el klikiid a uchelel.

13. Ngera el omelsemai a sebechel el duubech sel lak bo mteloi er a omerellel a chedaol el sils?

14, 15. Ke mekerang a loutkeu er kau er a ileakl el sus er a chedaol el sils me a lechub e le ngar er ngii a chad el soal el oubresent el eko er kau?

16. Kede mekerang e olecholt a sekutaberreng el kirel a tekoi el ruoll el kirel a chedaol el sils?

17. Ke mekerang e ngosuterir a rengelekem el mo diak el omdasu el kmo te olengesonges a lomes er a rebebil el meruul a chedaol el sils?

18. Ngmekerang e a bisem el mo er a miting er a Rekristiano a lengesukau el mo dechor el kirel a mera el omengull?

19. Ngera me ngklou a ultutelel el mouchais er a rebebil el kirel a tekoi el bla msuub el mla er a Biblia?