Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

ONGETERUICH EL BLIONGEL

A Rechanghel―Ngera Te Meruul el Mei er Kid?

A Rechanghel―Ngera Te Meruul el Mei er Kid?

A rechanghel te olengeseu er a rechad?

Te mekerang a remekngit el anghel a longetikaik er a rechad?

Ngkired el medakt er a remekngit el anghel?

A BO dodengelii a chad e kede blechoel el mo medengelii a telkib el chisel a telungalek er ngii. Me ngdi osisiu, a bo dodengelii a Jehovah el Dios a uldimukl er a bo dodengelterir a rechanghel el ngar er a telungalek er ngii. Me ngngera urerir a rechanghel er a chelsel a oketmeklel a moktek er a Dios? Ngngar er ngii a bla el rruul el mei er a klechad? Ngngar er ngii a lerellii er a klengar er kau?

2 A Biblia a betok el dart el taem el lolekoi el kirir a rechanghel. Ka me bo domes a bebil er aike el lolekoi. A rechanghel te mla er ker el mei? A Kolose 1:16 a kmo: “A rokuil tekoi el ikel ngara eanged ma ikel ngara chutem…a uleak ngii [Jesus Kristus] el meruul.” Me a rokui el anghel a lulemeob er tir a Jehovah el Dios el oeak ngike el kot el Ngelekel. Ngtela ildisir? A Biblia a olecholt el kmo te betok el dart el miliol el anghel a ulebeob, e rokui el kmal mesisiich.―Psalm 103:20.*

3 A Tekingel a Dios el Biblia, a ouchais er kid el kmo sera lobeob a chutem e a “re anghel a uleldiu er a deurreng.” (Job 38:4-7) Me a rechanghel a mle meketeket el ngar er ngii er a uchei er a lobeob a rechad me a beluulechad. Tia el bades a olecholt el kmo a rechanghel a melechesiu a tekoi, e le ngmelekoi el kmo te “uleldiu er a deurreng.” Seikid el taem, e a rokui el anghel a mle chedal a ta el telungalek el dmak el mesiou er a Jehovah el Dios.

A NGESO ME A ULEKERREU EL MLA ER A RECHANGHEL

A anghel el omekerreu er a Daniel er a chelsel a blil a laion

“A Dios a ulderchii a anghel er ngiime ng mutek a ngerel a laion.” ―Daniel 6:22

4 Sera leseterir a rekot el chad el obeob, e a reblak a rengrir el anghel a ullecholt a klemeriarreng er tir el kirel tia el omerollel el mocha klou el telungalek, me a dirrek el oketmeklel me a otutel a telbilel a Dios. (Osisechakl 8: 30, 31; 1 Petrus 1: 11, 12) Engdi klteketel a taem el merael el mei, e a rechanghel a omes er a ruumesingd el telungalek el obult el mo cheroid e mo diak losiou er ngike el betik a rengul el Ulemeob er tir. Tia el tekoi a ulterekokl el rirelleterir tirke el blak a rengrir el anghel el mo mekngit a rengrir. Engdi sel lobult a ta el chad el lmuut el mo er a Jehovah, e ngkmal mo dmeu a rengrir a rechanghel. (Lukas 15:10) A rechanghel a dirrek el kerekikl aike el duubech el mo er a remesiungel a Jehovah a uchul me ngbetok el taem el lousbech er tir el mo melisiich e omekerreu er a reblak a rengrir el mesiungel el ngar er a beluulechad. (Hebru 1: 7, 14) Me bo domes a bebil er a olechotel.

5 A reteru el anghel a ngilsuir a melemalt el chad el Lot me a rengelekel el redil er a lecheteklterir el tuobed er a beluu, me lak lemetemall er sera lolekngemed a mekngit el mats er a Sodom me a Gomorrah. (Genesis 19:15, 16) Betok el dart el rak er a uriul, e a profet el Daniel a ulebidokl er a blil a laion, engdi ngdimlak el mekesakl e dilu el kmo: “A Dios a ulderchii a anghel er ngii me ng mutek a ngerel a laion.” (Daniel 6:22) Ngar er a kot el dart el rak, e a anghel a ultebedii a Petrus er a blil a kelebus. (Rellir 12:6-11) A rechanghel a dirrek el ullengeseu er a Jesus er a uchelel a urerel er tia el chutem. (Markus 1:13) Ngdirrek el uchei er a kodellel a Jesus, e a ta er a anghel a mlo er ngii me ng “melisiich er ngii.” (Lukas 22:43) Nglocha kmal milengelaod er a Jesus er a chelsel aika el meklou a ultutelel el taem er a klengar er ngii!

6 Chelecha el sils, e a rechanghel a dikea be ldum er a mederir a remesiungel a Dios. Me alta e ngdiak el meues, engdi tirka el mesisiich el anghel er a Dios a dirk omekerreu er a rechedal, el ileakl el ngar er aike el tekoi el mo uchul a telemellel a deleuill er tir me a Dios. A Biblia a kmo: ‘A anghel er a RUBAK a mengkar er tirkel meluu er ngii e sobecheklterir er a kdekudel.’ (Psalm 34:7) Ngera me aika el tekoi a mengelaod er kid? E le ngii el ngar er ngii a remekngit el anghel el sorir el melemall er kid! Tirka te rua techang? E ngar er ker el mei? Te mekerang a lolasem el melemall er kid? A bo debetik a nger er aikang, e hall e detelkib el mo mesaod a tekoi el dilubech er a uchelel a reksi er a klechad.

A RECHANGHEL EL CHERROUED

7 Ngdi ua aike el desiluub er a 3 el Bliongel, a ta er a rechanghel er a Dios a mlo oureng el soal el mo mengedereder er a rebebil me ngmlo omtok er a Dios. Uriul e ngmlo okedongall el Satan el Diabelong. (Chocholt 12:9) Chelsel aike el 16 el dart el rak er a uriul er a lebulekngii a Eba, e a Satan a mlo sebechel el melteterir a ruumesingd el chad el kiliei er sel taem el mo cheroid er a Dios, el di mlo medechel a remekesai el blak a rengrir el chad el ua Abel me a Henok me a Noah.―Hebru 11:4, 5, 7.

8 Ngar er a taem er a Noah, e a rekuk bebil er a rechanghel a mlo omtok er a Jehovah. Te milechei a basio er tir er a telungalek er a Dios el ngar er a eanged, e mlei er tia el beluulechad e riruul a bedengir el mo ua bedengir a rechad. E ngera uchul? Ngar er a Genesis 6:2 (NW) e ngkmo: “E a rebebil er a rengelekel a [mera el] Dios a mocha omes er a rengelekir a rechad el redil el kmo te mle klebokel, me te mocha melai er a rebecherir er tir, el tirke el rokui el lullilt er tir.” Engdi a Jehovah a dimlak di el bechei aika el omerellir tirka el anghel, me a dirrek el mekngit el blekerdelir a rechad el mlo oltirakl er tir me di lullemolem. Me ngrirellii a klou el ieleb el ulekngemedeterir a rokui el chad el mla er a chelebirukel, e di mle tirke el blak a rengrir el mesiungel a lulelsobel er tir. (Genesis 7:17, 23) Me a remlo omtok el anghel a mlorimel el chemoit a bedengir er a klechad, e liluut el mo er a eanged el ua anghel e mlo obengkel a Diabelong el ngii a mlo okedongall el “bderrir ar mekngit el [anghel].”―Matteus 9:34.

9 Tirke el diak el bekongesenges el anghel er a lluut el mo er a eanged, e te mlo meleuaoch el dikea basio er tir er a chelsel a telungalek er a Dios, el ua mengeteklir el Satan. (2 Petrus 2:4) Me alta e chelechang e ngdikea el sebechir el lmuut el melodech a bedengir el mo ua rechad, engdi te dirk mesisiich el mengetikaik er a rechad el mo meruul a mekngit. A mera er ngii, ngoeak a ulengesuir tirkaikid el mekngit el anghel, e a Satan a “mengeuid ra belulechad el rokir.” (Chocholt 12:9; 1 Johanes 5:19) El oeak a ngera el rolel? Te blechoel el ousbech a rolel a omengeblad. (2 Korinth 2:11) Me bo dosaod a bebil er ngii el tekoi.

A REMEKNGIT EL ANGHEL NGMEKERANG A LONGETIKAIK

10 A remekngit el anghel a mengeblad er a rechad er a betok el rolel. A tekoi er a oltuubladek, me a olai, me a omes a tet me a kerrekerul a chad, me a omtab a ngerel a charm e omlaoch a tekoi er a ngar er a medad el klebesei, me aike el uai ngii el omeruul a rokui el chelsechusem er a remekngit el anghel. A Biblia a olekebai aika el omeruul e mengelechel er kid el mo omekiai a ngii di el ngerang el chelsechusem er ngii. (Duteronomi 18:10-12; Galatia 5:19- 21) Me ngua chad er a omenged a lousbech a kakerous el bedengel a uaol, a remekngit el anghel a ousbech a kakerous el bedengel a omeruul el mengetikaik er a rekakerous el bedengir a rechad el mo er a cheungel a klisichir.

1. A zodiac chart; 2. Omes a chim; 3. A crystal ball; 4. A chad el mengelil el ousbech a kat

A remekngit el anghel a ousbech a kakerous el tekoi el mengeblad er a rechad

11 A ta er a uaol el ousbech er ngii a omengelil. Ngerang a omengelil? Tiang a omelasem el mo medengei a tekoi er a ngar er a medad el klebesei me a lechub e ngskel a tekoi el diak a remedengei. A bebil er a telengtengil a omengelil a omes a tet me a kerrekerul a chad, me a usbechel a kat, me a omtab a ngerel a charm e omlaoch, me a omenguiu el chim, me a skel a berrotel el omesodel me a lechub e ngolengchelel a tekoi el ngar er a berrous. Alta e te betok a omdasu el kmo ngdiak a ngera el temellii, engdi a Biblia a kmal bleketakl el olecholt el kmo a remengelil me a remekngit el anghel a dmak el oureor. El ua tiang, ngar er a Rellir 16:16-18 e ngmelekoi el kirel a “tal blekall ra [mekngit el anghel] er chongelil el sibai el dil lolsiseb a betok el klungiaol el morar merrederel” el urridii tia el duch er ngii er a lemodik a remekngit el anghel el tuobed er ngii.

12 A ta er a rolel e a remekngit el anghel a mengetikaik er a rechad a oeak a oltuubladek. A rechad el mengeiung er a kodellel a betik er a rengrir a blechoel el mecheblad el mo olab a cheleuid el uldasu el kirir a rulekoad. A oltuubladek a sebechel el mesaod a ileakl el tekoi, me a lechub e ngmengedecheduch el di ua ngerel ngike el mlad. Sei a uchul me a rebetok a oumerang el kmo a rulekoad a dirk ngar, me a dolasem el mengedecheduch er tir e ngsebechir el ngosuterir a redi ngar el chederir el mo outekangel a kngtil a rengrir. Engdi a ngii di el uaisei el “ongelaod” a klsuul e kengaol. E ngera uchul? E le remekngit el anghel a sebechir el mesuub a ngerir a remla mad e omesterir a rultuubladek a tekoi el kirel ngike el mlad el chad. (1 Samuel 28:3-19) Ngdirrek el ua aike el desiluub er a 6 el Bliongel, a rulekoad a mla mo dibus el dikea el ngar er a ngii di el ker. (Psalm 115:17) Seikid, e a rultuubladek a mla mecheblad er a remekngit el anghel e meruul a tekoi el omtok a soal a Dios. (Isaia 8:19) Me bo mkerekikl el oltngakl er tia el kmal bedochel el uaol el lousbech er ngii a remekngit el anghel.

13 A remekngit el anghel a diak di el longeuid er a rechad e te dirrek el omekdakt er tir. Chelecha el sils, e a Satan me a remekngit el anghel er ngii a medengei el kmo ngkmal di medechel a ‘tedeb el taem’ e ngmo diak el sebechir el meruul a ngerang, a uchul me nglmuut el mengal mla mo mekngit a blekerdelir. (Chocholt 12:12, 17) Me nguaisei engdi te betok el telael el chad el kiliei er a bek el sils el di medakt er a remekngit el anghel a mla mo mimokl er a dektir. Te milekerang e mlo sebechir el mo uaisei? Ngera sebechel a chad el meruul er ngii a lsekum e ngchelsechusem er a tekoi el rullii el mo er a cheungel a klisichir a remekngit el anghel?

NGMEKERANG A DOLTNGAKL ER A REMEKNGIT EL ANGHEL

14 A Biblia a ouchais el kmo kede mekerang e oltngakl er a remekngit el anghel e mo mimokl er tir. Ka molebedebek er a kerebai er a Rekristiano er a kot el dart el rak el mla er a Efesus. A rebebil a mle chad er a olai er a uchei er a bo le Kristiano. Te milekerang er a lolasem el mo mimokl er a klisichir a remekngit el anghel? A Biblia a kmo: “Mar betok er tirikel uluuelai a ngila hong er cholai er tir lotobed e sileseb er mederir el rokui.” (Rellir 19:19) Me a rebeches el Kristiano er isei a milechei a ungil el kerebai el kirir a rechad el sorir el oltngakl er a remekngit el anghel er a chelecha el sils. A rechad el sorir el mesiou er a Jehovah a kirir el chemoit a rokui el tekoi el ngar er ngii er tir el ngii a ulekuak er a tekoi er a omengelil, olai, me aike el uai ngii el omeruul. Tiang a uldimukl er ngii a babier, katsudo, bilt, me a ongngak el melisiich a tekoi er a remekngit el anghel e meruul el mo kora ungil el tekoi el lomeksemeriar a rengrir a rechad. Uldimukl er aikang aike el klalo el dousbech el bereked er a bedenged el ua olbiungel me a klilt el omekerreu er kid er a mekngit.―1 Korinth 10:21.

KEDE MEKERANG E OMTOK ER A REMEKNGIT EL ANGHEL

  • Mchoit a rokui el klalo el chelsechusem er a tekoi er a omengelil me a olai me aike el uai ngii
  • Mosuub er a Biblia
  • Moluluuch el mo er a Dios
A chad el melasem el mengikiid er ngii el mo diak loruul a ngii di el tekoi er a oltuubladek

15 Sesei el rak er a uriul er a Rekristiano el ngar er a Efesus er a letemall a babier er tir er a olai, e a apostol el Paulus a milluches el mo er tir el kmo: “Kede bai oumekemad…[er a remekngit el anghel].” (Efesus 6:12) A remekngit el anghel a dimlak el bo el mesaul e lemeterob. Te dirk millasem el osiik a cheldechulel e te mo mesisiich. Me ngngera mle kirir el lmuut el mo meruul er ngii tirke el Kristiano? A Paulus a dilu el kmo: “E a ngarbab er ngii mnguu chomekreakl el kloumerang, me lsebechiu loba lomekoad a rokuil balech el ngau er ngikel mekngit [Satan].” (Efesus 6:6) A lorael el mo mesisiich a omekreakl el klaumerang er kid, e kede mengal mo mesisiich el omtok er a remekngit el anghel.―Matteus 17:20.

16 Me kede mekera melisiich a klaumerang er kid? Ngoeak a dosuub er a Biblia. A klisichel a cheuatel a ultuil er a klisichel a omekedecheraol er ngii. Me nguaisei, a klisichel a klaumerang el diak el lolmesim a kmal klou el ultuil er a klisichel a uchetemel, el ngii a mera el klemedengei er a Biblia. A lsekum kede menguiu e mesuub er a Biblia er a bek el sils, e a klaumerang er kid a mo mesisiich. Me ngua mesisiich el cheuatel, a chouaisei el klaumerang a mo omekerreu el omart er kid er a omengetikaik er a remekngit el anghel.―1 Johanes 5:5.

17 Ngera dirrek el mle kirir a Rekristiano er a Efesus el mo meruul? Te uluusbech er a klou el ulekerreu e le te kiliei er a mats el mle mui er a omengull el mo er a remekngit el anghel. Sei a uchul me a Paulus a dilu er tir el kmo: “E bo blechoel meluluuch.” (Efesus 6:18) Kid me kede kiei er a beluulechad el mui er a omengull el mo er a remekngit el anghel a uchul, me ngkired el blak a rengud el meluluuch el kirel a ulekerreuil a Jehovah me bo el sebeched el omtok er a remekngit el anghel. Ngkmal kired el ousbech er a ngklel a Jehovah er a chelsel a nglunguched e le ‘ngklel a [Jehovah] a mesisiich el cheuatel me a melemalt a remurt el mor ngii e mo selebechakl.’ (Osisechakl 18:10) Me ngkmal kired el melemolem el meluluuch el mo er a Dios me ‘longkar er kid er ngikel mekngit,’ el Satan el Diabelong. (Johanes 17:15) A Jehovah a ulterekokl el onger chouaisei el nglunguuch el oeak a blakerreng.―Psalm 145:19.

18 A remekngit el anghel a kmal kengaol, engdi ngdiak el kired el medakt er tir a lsekum kede omtok er a Diabelong e olekeed er kid er a Dios e meruul a soal. (Jakobus 4:7, 8) A klisichir a remekngit el anghel a telkael. Te mlekelebus er a taem er a Noah, e chelechang e te chelebangel er a ulebongel el kerrekeriil el kirir er a ngar er a medad. (Judas 6) Molatk el kmo kid a dirrek el lomekerreu er kid a remesisiich el anghel er a Jehovah. (2 King 6:15-17) Te kmal semeriar el mesekid el mo mesisiich el omtok er a remekngit el anghel. Me ngua dedu el kmo te choeng er kid el mo mesisiich. Mada dolemolem el kiei el kmeed er a Jehovah me a telungalek er ngii er a reblak a rengrir el anghel. Dongeroid er kid er a ngii di el bedengel a tekoi er a omengelil me a olai me aike el uai ngii e dolemolem el oltaut a omellach er a Tekingel a Dios. (1 Petrus 5:6, 7; 2 Petrus 2:9) E seikid e kede ulterekokl el mo kats er a klakoad el omtok er a remekngit el anghel.

19 Ngera me a Dios a ulemechei er a remekngit el anghel me a chelebirukel el uchul me a rechad a kmal chuarm? Tia el ker a bo el onger er ngii a ongingil el bliongel.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

  • A reblak a rengrir el anghel a mo olengeseu er a reblak a rengrir el mesiou er a Jehovah.―Hebru 1:7, 14.
  • A Satan me a remekngit el anghel er ngii a mengeblad er a rechad e omult er tir el mo cheroid er a Dios.―Chocholt 12:9.
  • A omoruul a soal a Dios e momtok er a Satan el Diabelong, e ngmo chemiis er kau.―Jakobus 4:7, 8.

*  A Chocholt 5:11 (NW) a melekoi el kirir a remelemalt el anghel el kmo: “A ildisir a mle tela el teruich el telael el tela el teruich el telael.” (Footnote) Me a Biblia a olecholt el kmo te betok el dart el miliol el anghel a ulebeob.


Aike el Ker er a Suobel

1. Ngera me ngkirel el soad el mo mesuub el kirir a rechanghel?

2. Ngtechang a ulemeob er a rechanghel, e tela ildisir?

3. A Job 38: 4-7 ngera ngouchais er kid el kirir a rechanghel?

4. Ngmekera Biblia a lochotii el kmo a reblak a rengrir el anghel a semeriar a tekoi el loruul a rechad?

5. Ngera el kerebai er a ulengesuir a rechanghel a debetik er a Biblia?

6. (a) Te mekerang a rechanghel a lomekerreu er a rechedal a Dios er a chelecha el sils? (b) Ngera el ker a bo domes er a chelechang?

7. Ngmlo ua klungel a ngerang a klisichel a Satan el omult er a rechad el mo cheroid er a Dios?

8. (a) Te mlekera rebebil er a rechanghel e mlo mekngit el anghel? (b) A lsobel er a Ieleb er a taem er a Noah, e ngmle kirir el mekerang?

9. (a) Ngera dilubech el mo er a remekngit el anghel er a lluut el mo er a eanged? (b) Ngera kede mo mesaod el kirir a remekngit el anghel?

10. Ngera el bedengel a “uaol” a lousbech a remekngit el anghel el mengetikaik er a rechad el mo er a cheungel a klisichir?

11. Ngerang a omengelil, e ngera me ngkired el mengeroid er kid er ngii?

12. Ngera me ngkmal kengaol a dolasem el mengedecheduch er a rulekoad?

13. A rebetok el mle medakt er a remekngit el anghel ngmlo sebechir el mekerang?

14. Ngmekerang a bo demimokl er a klisichir a remekngit el anghel, el ua Rekristiano er a kot el dart el rak el mla er a Efesus?

15. A bo domtok er a klisichir a remekngit el anghel, e ngera kired el meruul er ngii?

16. Kede mekerang e melisiich a klaumerang er kid?

17. Ngera el tekoi a kirel a chad el mo meruul er ngii me bo el sebechel el omtok er a remekngit el anghel?

18, 19. (a) Ngera me ngulterekokl a rengud el kmo kede mo mesisiich er a klakoad el omtok er a remekngit el anghel? (b) Ngera el ker a bo longer er ngii a ongingil el bliongel?