Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

ONGETERUICH ME A ONGEDEI EL BLIONGEL

A Osengel a Dios el kirel a Klengar

A Osengel a Dios el kirel a Klengar

Ngua ngera osengel a Dios el kirel a klengar?

Ngua ngera osengel a Dios el kirel a omelecheb er a rengalek?

Kede mekera e olecholt a omengull el kirel a klengar?

A PROFET el Jeremia a kmo: “Ngdi RUBAK a meral Dios. Ingii a ngar el Dios.” (Jeremia 10:10) A Jehovah el Dios a dirrek el Ulemeob a rokui el dingar. A rechanghel a millekoi el mo er ngii el kmo: “Ele kau a mileob a rokuil tekoi, ma rokuil tekoi a ngarngii luleltirakl a uldesuel a rengum e ulebeob.” (Chocholt 4:11) Ngar er a cheliteklel el oldanges er a Dios, e a King el David a dilu el kmo: “Kau a uchelel a rokui el klengar.” (Psalm 36:9) Me a klengar a sengk el mla er a Dios el mei.

2 A Jehovah a dirrek el oltekau a klengar er kid. (Rellir 17:28) Ngomeskid a keled, imeled, eolt el douteliil, me a chutem el dekiei er ngii. (Rellir 14:15-17) Ngulemeskid aikang el oeak a rolel e ngsebeched el oldeu a rengud er a klengar. Engdi a bo doldeu a rengud er a klengar el mo er sel tkurrebab el sebeched, e ngkired el mo mesuub a llechul a Dios e mo olengesenges.―Isaia 48:17, 18.

DOLECHOLT A OMENGULL EL KIREL A KLENGAR

3 A Dios a soal a dongull a klengar. El ua tiang, a ngelekel a Adam me a Eba er a Kain a kmal mlo kesib a rengul er a ochellel er a Abel. A Jehovah a ulemeklatk er ngii el kmo a ngesechel a rengul a sebechel el choitikikii el mo er a klengit. Engdi ngdimlak lorrenges e ‘milekodir ochellel er a Abel.’ (Genesis 4:3-8) Me a Jehovah a kilebsengii el kirel a okodellel a ochellel.―Genesis 4:9-11.

4 Betok el telael el rak er a uriul, e a Jehovah a milsterir a rengalek er a Israel a llach el mlo olengeseu er tir el mo mesiou er ngii er a rolel el lekengei er ngii. Aika el llach a lebilsterir el uleak a profet el Moses a uchul me a lebebil er a taem e ngokedongall el kmo Llach er a Moses. A ta er ngii a kmo: “Lak bo momekoad.” (Duteronomi 5:17) Tiang a ullecholt el kmo a Dios a ulemes a klengar er a rechad el kmal mekreos me ngkirir a rechad el dirrek el omes a klengar er a rebebil el kmo ngmekreos.

5 E kuk mekerang a klengar er a dirkak lemechell el ngalek? A Llach er a Moses a kmo: “A resechal a le kakoad el temellii a dioll el redil me ngmechelleterir a rengelekel engdi ngdiak a mad, e ngike el tilemellii a ulterekokl el mo obals el oltirakl a bo el dung a bechil ngii el redil, e kmal kirel el mo mengkad a blsel el lokiu a kerrekeriil. Engdi a lsekum ngmlo er ngii a kodall, e a blsel a mo klengar el kirel a klengar.” (Exodus 21:22, 23, NW) A okodellel a ngalek el dirk ngar er a omecherellel a delal a mle mekngit. Ngmerang, ngmo lmuut er a uaisei el klengar me ngmekreos er a osengel a Jehovah. (Psalm 127:3) Tiang a belkul a kmo a omelecheb er a rengalek a mekngit.*

6 A dongull a klengar a uldimukl er ngii a doba melemalt el uldasu el kirir a rebebil. A Biblia a kmo: “Tirikel rokui louketui er chodam er tir chomekoad, me ko medengei el kmo, ngdiak a ta lomekoad el ngarngii ra chelsel a diak a ullebengelel klengar.” (1 Johanes 3:15) Me a lsoad a diak a ulebengelel el klengar, e ngkmal kired el madel el chemoit a rokui el risel a kltui er a chelsel a rengud, e le kltui a risel a oumesingd el meklou el uldikel me a tellemall el ngar er ngii. (1 Johanes 3:11, 12) Ngkmal klou a ultutelel a bo dosuub el mo betik a rengud er a tang me a tang.

KEDE OLECHOLT A OMENGULL EL MO ER A KLENGAR

Dirkak el mechell el ngalek
  • el oeak sel lak dolemall er a dirkak el mechell el ngalek

A chad el mengimetemt er a cherrungel el dekool
  • el oeak a dongoit a diak el klikiid el kse er kid

Teru el sechelei el chad er a kakerous el beluu
  • el oeak a domadel a risel a bek el kltui el mo er a rechad el ngar er a rengud

7 E kuk mekera dolecholt a omengull el kirel a klengar er kid? A rechad a diak el sorir el mad, engdi te betok a mo cherur a kodall el tekoi er a omilil me a ongelaod a uchul. El ua tiang, te betok el chad a ousbech a dekool, melamech a buuch, melungel a cheluch, me a lechub e te ousbech a mekngit el kar, el di kirel a omilil me a deuil a rengrir. Aika el klekedall a tomall a bedenged e sebechel el mekodeterir a rechad el ousbech. A chad el mo er ngii a kse er ngii el ousbech aika el klekedall a diak lomes er a klengar el ua lechedaol. Aika el omeruul a diak leklikiid er a osengel a Dios. (Rom 6:19; 12:1; 2 Korinth 7:1) Me a dosiou er a Dios er a rolel el lekengei er ngii, e ngkmal kired el chemoit a chouaika el omeruul. A doruul el uaisei, alta e ngmeringel er kid, engdi a Jehovah a sebechel el meskid a ngeso el dousbech. Ngdirrek el dmeu a rengul el mesekid el kerekikl a klengar er kid el ua lemekreos el sengk el mla er ngii el mei.

8 Me a dongull a klengar, e kede blechoel el kerekikl a bek el tekoi el doruul me lak bo el duubech a tellemall. Ngdiak bo demeterekakl me a diak bo doruul a tekoi el mo cherur a kodall el osiik a tametereng. Kede mengeroid er kid er a terrekakl el bekall me a uldikel me a lechub e ngkengaol el rolel a omilil, el ua aike el klekool el dengar er a kedidai e melechesokl el meriou me a kuk bebil. (Matteus 4:5-7) A llechul a Dios el mo er a rechad er a Israel er a irechar a kmo: “Sel momekedechor er a beches el blai [el di melemalt a chedoel], e ke loia sersel a chedoel el meliuekl, me ng diak bo le telemellem a le rebet a chad er ngii el mad.” (Duteronomi 22:8) Me a doltirakl er tia el omellach, e ngkired el meruul a basio el ua oridekill er a rekeblid me ngdi ungil me lak a chad el mesibas me a lechub e lekoll er ngii el metemall. A lengar er ngii a mlim, e ngkirem el kerekikl er ngii me ngdiak demekesakl a domekall er ngii. Ngdiak el kirem el mecherei a blim me a lechub a mlim me bo el uchul a tellemall el kirem kau me a rebebil.

9 E kuk mekerang a klengar er a charm? Ngdirrek el chedaol er a osengel a Ulemeob. A Dios a kongei a okodellel a charm el kirel a omengang, bail el dousbech, me a lechub e kede omekerreu er kid er a kengaol el sebechel mo duubech. (Genesis 3:21; 9:3; Exodus 21:28) Engdi a domekcharm a charm me a lechub e domekoad el di diak a uchul me a rsel e ngmekngit, e le kede olecholt el kmo ngkmal diak domekerreu el kmo a klengar a chedaol.―Osisechakl 12:10.

OLECHOLT A OMENGULL EL KIREL A RASECH

10 Uriul er a Kain er a lokodir a ochellel er a Abel, e a Jehovah a dilu er ngii el kmo: “A rsechel ochellem a oldiu el ngar a chutem el mer ngak el soal melaitechei.” (Genesis 4:10) A Dios er a lolekoi el kirel a rsechel a Abel, e ngmillekoi el kirel a klengar er ngii. A Kain a ngiluu a klengar er a Abel, me ngmle kirel el mo obals. Me ngua dedu el kmo a rsechel me a lechub a klengar er a Abel a lilangel el mo er a Jehovah me bo lolaitechei el kirel. Tia el deleuill er a klengar me a rasech a dirrek el mleues er a uriul er a Ieleb er a taem er a Noah. Uchei er a Ieleb, e a rechad a di milengang a rodech, iasai, mungi, me a rua miich. Uriul er a Ieleb, e a Jehovah a dilu er a Noah me a rengelekel el sechal el kmo: “Chelechang e ng sebechem el mengang a rokui el charm ma dellomel; ele kmla meskau el kirel kelem.” Engdi Dios a ullekebai er tir el kmo: “Ngar ngii a tal kall el diak le kiriu el menga er ngii, el ngii el kall a techel a charm el ngar ngii a rsechel, ele rasech a uchul a klengar.” (Genesis 1:29; 9:3, 4) Me ngbleketakl a osengel a Jehovah el kmo ngomes a klengar me a rsechir a reblebelel el osisiu.

11 Ke dolecholt a omengull er kid el kirel a rasech a lak dongang. Ngar er a llach el lebilsterir a rechad er a Israel, e a Jehovah a dilu el kmo: “Ngdi diak monga rasech er sel mongang er ngii el techel a charm, ele klengar a ngar a rasech me ng diak le kiriu el menga er a klengar el uldak er a techel a charm. Ngdiak monga rasech. Kom ochebelii er a chutem el di ua ralm.” (Duteronomi 12:23, 24) Me a llechul a Dios el kmo ngdiak mongang a rsechel a charm el ble el kot el msa Noah er a bekord el 800 el rak er a uchei a dirk el ble lemesisiich el oltaut er ngii. A osengel a Jehovah a mle bleketakl el kmo: A remesiungel a mle subed el longa techel a charm engdi rsechel a dimlak. Ngmle kirir el oiitel a rsechel el mo er a chutem, el ua lebelkul a kmo tolluut er a klengar er ngii el charm el mo er a Dios.

12 A osisiu el llach a mlo er a Rekristiano. A rechapostol me a rebebil er a rechad el uluungerachel er a rulebengkel a Jesus er a kot el dart el rak, a mlo kldibel el mlo melib el kmo ngngera el llach a mle kirir el mo oltirakl er a chelsel a rokui el ongdibel er a Rekristiano. Me ngoeak a ulekrael er a oureor el klisichel a Dios, e ngmeltib el kmo ngdiak a ngii di el tekoi el mo omekberaod er tir engdi te kirir el mo omekiai a uldars el mo er a bleob el chelid, me a rasech, me a ulebeng a telil [mechei a rasech me ngdi ngar er a chelsel a techel a charm], me a deleboes. (Rellir 15:28, 29; 21:25) Me ngkmal kired el melemolem el ‘omekiai er kid er a rasech.’ Ngar er a osengel a Dios, e a doruul er tiang e ngdi osisiu a klungel a ultutelel ngii me a domekiai er kid er a omengull el bleob me a lechub a deleboes el omeruul.

A chad el olsiseb a rrom er a chelsel a bedengel

A lsekum a toktang er kau a dmu er kau el kmo ngkirem el omekiai a rrom, e ke mo merus el olsiseb er a ngurd er a bedengem?

13 A llach el kirel a domekiai er kid er a rasech nguldimukl er a oidel a rasech? Chochoi. Ngsebeched el omekesiu er ngii el ua tiang: Ka me dedu el kmo a toktang a dilu er kau el kmo ngkirem el omekiai er kau er a rrom. Tiang belkul a kmo ngdiak el sebechem el melim engdi ngsebechem el merus er ngii el oltuu er a ngurd er a bedengem? Ngkmal diak. Me a domekiai er kid er a rasech e ngbelkul a kmo ngdiak dekengei a oidel a rasech el oeak a ngurd me a ngii di el keskelel a bedenged.

14 Me ngngera mo duubech a lsekum a Kristiano a kmal klou el telemall me a lechub e ngousbech er a klou el botk? Omko seikid el taem e a toktang a kmo ngkmal kirel lousbech a rasech e le lak e ngmad, e ngmekerang? Ngulterekokl el diak el soal el mad. Ngar er a blakerreng er ngii el mengeluolu er a klengar el mekreos el sengk el mla er a Dios, e ngmo kongei a bebil er a bedengel a ukeruul el diak el uldimukl er ngii a mekngit el usbechel a rasech. Me ngmo osiik a rolel a ukeruul, a lengar er ngii, el ousbech a betok el klekedall el sebechel el telkib el taem el lomtechei a rasech me a urerel er a chelsel a bedenged a rechad.*

15 A Kristiano ngmo melemall a llechul a Dios el mo olsobel er a klengar er ngii el telkib el taem er a chelsel tia el blekeradel er a beluulechad? A Jesus a dilu el kmo: “Ngikel soal losobelii a klengar er ngii a mo oridii, e ngikel oridii a klengar er ngii el ngak a uchul a mo metik er ngii.” (Matteus 16:25) Ngkmal diak el soad el mad. Engdi a dolemall a llechul a Dios el melasem el olsobel a klengar er kid er a chelechang, e ke doridii a techelled el mo kiei el diak a ulebengelel. Me kede bai olecholt er a llomeserreng a dotuil a klaumerang er kid er a melemalt el llechul a Dios, el klou a rengud el kmo a lengar er ngii a ngii di el tekoi el duubech el mo uchul e kede mad, e ngike el Omeskid a Klengar a mo lotkid er a taem er a okiis, e mo olutii el mei er kid a klengar er kid el ngii a mekreos el sengk.―Johanes 5:28, 29; Hebru 11:6.

16 Chelechang, e a remesiungel a Dios a blak a rengrir el oltirakl a ulekrael er ngii el kirel a tekoi er a rasech. Ngkmal diak el kengei el menga er a ngii di el teletelel el ngar er a kall. E diak el kengei a usbechel el ngar er a ukeruul el lengar er ngii. Te oumerang el kmo ngike el Ulemeob a rasech a ungil medengei a ungil el kirir. Kau ke oumerang el kmo ngmera el uaisei?

A DI TA EL MELEMALT EL USBECHEL A RASECH

Ke mekera e ochotii el kmo ke omekerreu er a klengar me a rasech?

A smecher el mengedecheduch er a toktang er ngii

17 A Llach er a Moses a millisiich er a di ta el melemalt el usbechel a rasech. A Jehovah a millekoi el kirel a rolel a omesiou el mle kirir el oltirakl er ngii a rechad er a Israel er a irechar el kmo: “A klengar er a bek el outeliil a ngar a rasech ma uchul ma RUBAK a dilu el kmo a rokui el rasech a mo moiitel er a olengetongel el mo melai a kngterir a re chad el mengeroid. Ma rasech el ngii a klengar a melai a klengit el mo cheroid.” (Levitikus 17:11) A rechad er a Israel er a lebo er a klengit, e ngmle sebechir el osiik a klausubes el oeak a omelenget el charm, e a bebil er a rsechel ngii el charm a lulemlecha er a olengetongel er sel templo el tento, e a uriul e te mirruul el uaisei er a templo er a Dios. Me a di mle ta el melemalt el usbechel a rasech a mla er a chouaisei el omelenget.

18 A remera el Kristiano a diak el ngar er a cheungel a Llach er a Moses, me ngdiak lolenget a charm me a ka lolecha rsechel er a blil a olengetongel. (Hebru 10:1) Engdi, a usbechel a rasech el ngar er a olengetongel er a taem er a rechad er a Israel er a irechar a millutk el kirel sel mekreos el tengetengel a Ngelekel a Dios, el Jesus Kristus. Me ngua aike el dulsuub er a 5 el Bliongel, a Jesus a uldersii a klengar er ngii er a klechad el kired er sera lebechei a rsechel me bo lemoitel el tenget. E seikid e ngngilasech el mo er a eanged el di mle ta el taem el uleba kerresel tia el mloiitel el rsechel el mo oldars er ngii el mo er a Dios. (Hebru 9:11, 12) Tia el tekoi a kiltmeklii a uchetemel a klausubes el kirel a klengit, e milekengii a techall el kired el mo sebeched el mo nguu a diak a ulebengelel el klengar. (Matteus 20:28; Johanes 3:16) Me ngbleketakl el imis el klou a ultutelel a usbechel a rasech! (1 Petrus 1:18, 19) Me ngdi oeak a klaumerang er tia el mloiitel el rsechel a Jesus e kid a mochu sebeched el mo suobel.

19 Ngkmal sebeched el mo oba klou el omereng el saul el mo er a Jehovah el Dios el kirel a mekreos el klengar er kid. Me tiang diak el rellid el mo soad el mo ouchais er a rebebil el kirel a techall el mo nguu a diak a ulebengelel el klengar el oeak a klaumerang er kid er a tengetengel a Jesus? A uldesuel a Dios el kirel a klengar er a rebebil a kirel el oremelid el mo meruul er tia el tekoi el oba klemeriarreng me a blakerreng. (Esekiel 3:17-21) A dekerekikl el blak a rengud el rullii tia el ngerachel, e ngmo sebeched el melekoi el ua apostol el Paulus el kmo: “Ngdiak a ngerechelek ra rsechiu el rokui, ele ngdimlak kulechib er ngak el olecholt er kemiu ra telbilel a rengul a Dios el rokir.” (Rellir 20:26, 27) A douchais er a rechad el kirel a Dios me a moktek er ngii a kmal ungil el rolel e kede ochotii el kmo ngngarbab a uldesued me a osenged el kirel a klengar me a rasech.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

  • A klengar a sengk el mla er a Dios el mei.―Psalm 36:9; Chocholt 4:11.
  • A omelecheb a mekngit, e le klengar er a dirkak el mechell el ngalek a mekreos er a osengel a Dios.―Exodus 21:22, 23; Psalm 127:3.
  • Kede omes a rasech el kmo ngchedaol a lak dongang.―Rellir 15:28, 29.

*  Kirel a omesodel a klekedall el ousbech el omtechei a oidel a rasech, e momes er a 13-17 el llel a babier el dai er ngii a kmo How Can Blood Save Your Life? (Ngmekera Rasech a Losebelii a Klengar er Kau?) el ultebedii a Resioning er a Jehovah.


Aike el Ker er a Suobel

1. Ngtecha ulemeob a rokui el dingar?

2. Ngerang meruul a Dios el oltekau a klengar er kid?

3. Ngmle ua ngera osengel a Dios el kirel a okodellel a Abel?

4. Ngar er a Llach er a Moses, e ngmilekera Dios er a lolisiich er a melemalt el osenged el kirel a klengar?

5. Ngkirel mo ua ngera osenged el kirel a omelecheb er a rengalek?

6. Ngera me ngdiak el kired el ouketui er a rebebil er a rechad?

7. Ngera bebil er a tekoi el loruul a rechad el ngii a diak el olecholt er a omengull el kirel a klengar?

8. Ngera uchul me ngkired el blechoel el kerekikl a tekoi el doruul me ngdiak a tellemall el duubech?

9. A lsekum kede mengull a klengar, e ngera kirel el mo omerelled el mo er a charm?

10. Ngmilekerang a Dios e olecholt el kmo ngngar er ngii a deleuill er a klengar me a rasech?

11. Ngera el usbechel a rasech a lullekebai er ngii a Dios er a taem er a Noah?

12. Ngera el llach el kirel a rasech a lengiluu el uleak a ulekrael er a Dios er a kot el dart el rak el ngar er ngii a belkul el kired er a chelechang?

13. Ka momekesiu er a uchul me a llach el mo omekiai a rasech a uldimukl er ngii a tekoi er a oidel a rasech.

14, 15. A lsekum a toktang a mo dmu el uase a Kristiano a kirel el ousbech a oidel a rasech, e ngmo mekerang, e ngera uchul?

16. A remesiungel a Dios ngkirir el mo ua ngera uldesuir el kirel a tekoi er a rasech?

17. Ngar er a Israel er a irechar, e ngera sel di mle chimong el usbechel a rasech el lekilengei er ngii a Jehovah?

18. Ngera el klengeltengat a sebeched el ngmai el oeak a mloiitel el rsechel a Jesus?

19. Ngera kired el meruul er ngii me bo lak demukngerachel ‘er a rsechir a rokui’ el chad?