Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

ONGEIM EL BLIONGEL

A Olubet a Kot el Ngarbab el Sengk er a Dios

A Olubet a Kot el Ngarbab el Sengk er a Dios

Ngerang a olubet?

Ngmilekerang er a longetmokl er ngii?

Ngerang a mo belkul el kirem?

Ke mekerang e ochotii el kmo ke oba omereng el saul el kirel?

NGERA sel kot el mekreos el sengk el bla mnguu? A sengk a diak el belkul a kmo ngdi sel lemeringel a cheral e ngii a klou a ultutelel. E le kede medengei el kmo a mera el kerresel a sengk a diak el medebodeb el oeak a udoud. Ngbai, sel sekum a sengk el omngiluu a mlo uchul a deurreng er kau me a lechub e ngmilchir a techerelbesum, e ke ulterekokl el omes er ngii el kmal mekreos er a rengum.

2 Uldimukl er a sengk el molatk el sebechem el mo ngmai er a chelsel a klengar er kau, e ngngar er ngii a tang el kmal ileakl er ngii el rokui. Tiang a sengk er a Dios el mei er a rechad. A Jehovah a mla meskid a betok el tekoi, engdi sel kot el mekreos el sengk er ngii el mei er kid, a sel tenget el olubet er a Ngelekel el Jesus Kristus. (Matteus 20:28) Me kede mo omes er ngii er tia el bliongel el kmo a olubet a kot el mekreos el sengk el sebechem el nguu, e le ngsebechel el mo uchul a diak el lobasech el deuil a rengum, e meskau aike el kmal meklou a ultutelel el tekoi el mousbech er a klengar. Me a olubet a kot el ngarbab el ochotel a bltkil a rengul a Jehovah el eko er kau.

NGERANG A OLUBET?

3 A beot el omesodel a kmo, tia sel rolel e a Jehovah a mo olsobel er a rechad er a klengit me a kodall. (Efesus 1:7) A bo el ungil el bleketakl er a rengud tia el osisechakl er a Biblia, e ngkmal kired el mo melatk er a tekoi el dilubech er a uchei, er a chelsel a sers er a Eden. E le ngdi sel bo el ungil el bleketakl er a rengud a tekoi el lurriid a Adam er a lebo er a klengit, e seikid e ngmochu sebeched el mo medengei el kmo ngera uchul me a olubet a kmal mekreos el sengk el mlei er kid.

4 Sera lebebii a Adam, e a Jehovah a milsa cherrungel el klengar el kmal mle mekreos. Ngbelkul a kmo a Adam a ulebeob el cherrungel a bedengel me a uldesuel, me ngdiak el bo el secher me a ka bo el chuodel me a lechub el mad. Ngmle cherrungel el chad, e mla er ngii a ileakl el deleuill er ngii me a Jehovah. A Biblia a melekoi el kmo a Adam a mla er a Dios el mei me ngngelekel a Dios. (Lukas 3:38) Me a Adam a uleldeu er a rengul er a kmes el deleuill el obengkel a Dios, el di ua deleuill er a ngalek me a betik a rengul el chedam. A Jehovah a milengedecheduch er ngika el ngelekel, e milsa a ureor el mlo uchul a deuil a rengul e silbedii el kmo ngera mle soal a bo loruul.—Genesis 1:28-30; 2:16, 17.

5 A Adam a ulebeob el “okesiul a Dios.” (Genesis 1:27) Tiang a dimlak el belkul a kmo a Adam a mle ua teletelel a Dios a domes er ngii. E le ngdi ua aike el desiluub er a 1 el Bliongel, a Jehovah a diak el meues me ngdiak a bedengel el rruul er a tech me a rasech. (Johanes 4:24) Me ngmle belkul a kmo a Adam a ulebeob el ua blekerdelel a Dios, me ngulebang a bltikerreng me a llomeserreng me a llemalt me a klisiich. A Adam a mle ua Demal er a lmuut el ta er a kmal klou a ultutelel el rolel el mle mimokl el melilt a tekoi. Me ngdimlak lekora mesil el di sebechel meruul a ulterekokl el tekoi el ulebeob el kirel. Ngbai mle sebechel el di ngii el melilt a ungil me a mekngit. Me a lengileltii el mo olengesenges er a Dios, e ngmle sebechel el kiei el diak a ulebengelel er a paradis el chutem.

6 Me a Adam er a bo lak el olengesenges er a Dios me lemedebeakl el kirel a kodall, e ngkmal ngarbab el char a lulengkad er ngii. A kngtil a uchul e ngurridii a cherrungel el klengar er ngii me a rokui el klengeltengat el obengkel. (Genesis 3:17-19) Ngklengiterreng, e le Adam a dimlak di el loridii tia el mekreos el klengar el di kirel el merekong, e ngdirrek el kirel a klengelakel er ngii er a uriul. A Tekingel a Dios a kmo: “Le tal chad a uchul ma klengit a siliseb ra belulechad ma rokuil chad a mlora klengit, me ngsiliseb ra rokuil chad a kodall, el ua kodall luleak a klengit el me soiseb.” (Rom 5:12) Chochoi, kid el rokui a mludiukes er a klengit el mla er a Adam a uchul me a Biblia a melekoi el kmo a Adam a ‘ulterur’ ngii me a klengelakel er ngii el mo sibil a klengit me a kodall. (Rom 7:14) Ngmlo diak a omelatk el kirel a Adam me a Eba e le ngmle durengrir el mo diak el lolengesenges er a Dios. Engdi kid a rengelekir a mekerang?

7 A Jehovah a mlo mesebechakl er a klechad el oeak a olubet. Ngerang a olubet? A olubet a blechoel el uldimukl er ngii a teblo el tekoi. A kot, e a olubet a sel char el dongkad er ngii me bo el sebechel el mo er ngii a ilmokl me a lechub e kede omechar el olluut er a kmung ngerang. Tia sebeched el omekesiu er ngii er a char el mekekad el mo uchul a ngbetir a reblebaol er a mekemad. Ongerung, e a olubet a char el mlo melekedek, me a lechub e ngmengkad er a cheral a kmung ngerang. Me ngosisiu ngii me a char el dongkad er ngii el kirel a tellemall el dilubech. El ua tiang, a lsekum a chad a mle uchul a tellemall, e ngmo kirel el mengkad me a lechub e ngmtechir a meltemall el oba osisiu a kerresel el klalo.

8 Ngmekerang e mo sebechel meketmokl a dekedekel tia el kmal klou el tekoi el lurridii a Adam, me bo el sebeched el mo mimokl er a klsibai er a cheungel a klengit me a kodall? Ka me bo domes er a olubet el lekiltmeklii a Jehovah me a belkul el kired.

NGMILEKERANG A JEHOVAH ER A LONGETMOKL ER A OLUBET

9 Ngcherrungel el klengar a ririid a uchul, me ngdiak el sebechel a diak el cherrungel el klengar er a chad el mecherar el lolutii. (Psalm 49:7, 8) Me ngmle usbechall a olubet el ngii a mle osisiu a kerresel ngii me sel ririid el klengar. Tiang a oltirakl er a omellach el kirel a cherrungel el llemalt el debetik er a Tekingel a Dios el kmo: “Klengar el kirel a klengar.” (Duteronomi 19:21) Me ngngera mo sebechel el dokedekii a kerresel a cherrungel el klengar er a chad el lurridii a Adam? Ngusbechall a ta er a cherrungel el klengar el mo ‘olubet’ el osisiu a kerresel ngii me sel ririid.—1 Timoteus 2:6.

A Jesus el medei el ua olubet el tenget

A Jehovah a milskid a di ta el Ngelekel el mo olubet el kired

10 Ngmilekerang a Jehovah er a longetmokl er a olubet? Nguldureklii a ta er tirke el cherrungel el ngelekel el mla er a eanged el mei er tia el beluulechad. Engdi Jehovah a dimlak el loldurokl er a ngii di el ta er tir. Ngbai uldureklii ngike el kot el mekreos er a rengul, el di ta el Ngelekel. (1 Johanes 4:9, 10) E ngii el ngalek a kmal kilengei el choitii a delengcheklel er a eanged. (Filipi 2:7) Me ngdi ua dulsuub er a uchei el bliongel, a Jehovah a mirruul er a ongasireng er a loiuelii a klengar er ngii el ngalek el mo er a omecherellel a Maria. Me ngoeak a oureor el klisichel a Dios, e a Jesus a milechell el ua cherrungel el chad me ngdimlak el ngar er a cheungel a delbeklel a klengit.-Lukas 1:35.

11 Ngmekerang e sebechel a ta el chad el mo olubet el kirir a rebetok el chad? A kot e te milekerang a rekmal betok el chad e mlo er a klengit? Molatk er tia el kmo sera lebo er a klengit, e a Adam a urridii a cherrungel el klengar er ngii, me ngdi mlo sebechel el meliukes er a klengit me a kodall el mo er a rengelekel. A Jesus, el Biblia a omekedong er ngii el kmo "uriul el Adam” a mle cherrungel a klengar er ngii, e dimlak el ta el lebo er a klengit. (1 Korinth 15:45) Me a Jesus a ua leblo er a deruchellel a Adam me blo el luchul el blo el sebechel el losebelid. Me a letengetengii a cherrungel el klengar er ngii el oba cherrungel el blekongesenges el mo er a Dios, e a Jesus a kilkedir a ngkedel a kngtil a Adam. Me seikid e ngmlo uchul a omelatk el kirir a rengelekel a Adam.—Rom 5:19; 1 Korinth 15:21, 22.

12 A Biblia a mesaod a ringel el lechilarm a Jesus er a uchei er a kodellel el kmo ngmeringel el chelebed, me a meringel el kodall el deleel el ngar er a teluo el kerrekar. (Johanes 19:1, 16-18, 30; Bebil er a Omesodel) Ngera uchul me ngmle kirel a Jesus el kmal mlo chuarm? Ngar er a ulebongel el bliongel er tia el babier, e a Satan a milsemai er a Jehovah a lsekum e ngngar er ngii a chad el mesiungel el mle sebechel el melemolem el outekangel a ringel e blak a rengul el mesiou er ngii. Me a loutekangel a meringel el ongarm el mlo er ngii e lolemolem el blak a rengul, e a Jesus a kmal mle ungil el onger er tia el omelsemai. A Jesus a mileketeklii el kmo a cherrungel el chad el ngar er ngii a klisichel el mimokl el melilt a tekoi, a mle sebechel el mtekangel a ngii di el ngerang el loruul a Diabelong el mo er ngii e lomelemii a cherrungel el blakerreng el mo er a Dios. A Jehovah a locha kmal mle dmeu a rengul er a lomes er a blakerreng er ngika el kmal betik er a rengul el Ngelekel!—Osisechakl 27:11.

13 Ngmilekerang a char er a olubet e mekekad? Ngar er a Nisan 14, er a rak er a 33 el oltirakl er a kalender er a Rechijudea, e a Dios a milecherei ngika el cherrungel el diak a kngtil el Ngelekel me te mekodir. Me seikid, e a Jesus a tilengetengii a cherrungel el klengar er ngii er a klechad el di mle ta el lodersii e merekong. (Hebru 10:10) Edei el klebesei er a uriul, e a Jehovah a ulekisii el diak el ua chad, e ngbai lmuut el mo er sel di mla blekerdelel a klengar er ngii er a lengar er a eanged. Ngar er a eanged, e a Jesus a uldersii el mo er a Dios sel kerresel a tengetengel a cherrungel el klengar er ngii er a klechad el mo olubet el kirir a rengelekel a Adam. (Hebru 9:24) A Jehovah a kilengei er ngii el tengetengel a Jesus el ua olubet, el ngii a mle usbechall el mo oltobed er a klechad er a cheungel a klsibai er a klengit me a kodall.—Rom 3:23, 24.

NGERA SEBECHEL EL MO BELKUL A OLUBET EL KIREM

14 Me alta e kede ngar er a klengit, engdi ngsebeched el loldeu a rengud er a mekreos el klengeltengat el olubet a uchul. Ka me bo domes a bebil er a klungiaol el kired er a chelechang me a ngar er a medad el klebesei el tia el mekreos el sengk el mla er a Dios a uchul.

15A klausubes er a klengit. Kid a mludiukes er a diak el cherrungel el klengar a uchul me kede meringel el melasem el meruul a melemalt. Kede mo er a klengit el oeak a omelekinged me a omerelled, engdi ngoeak a olubet el tengetengel a Jesus, e ngsebeched el ngmai a klausubes el kirel a kngtid. (Kolose 1:13, 14) Engdi a bo denguu a chouaisei el klausubes, e ngkired el mera el mo er a bult. Me ngoeak a klaumerang er kid er a olubet el tengetengel a Ngelekel, e ngkmal kired el mo ngariou a rengud e meluluuch el mo er a Jehovah el olengit a klausubes.—1 Johanes 1:8, 9.

16A klikiid el uklatk er a medal a Dios. A mekngit el ukltked a sebechel el beot el rullid el mo diak a omeltked e mo omdasu el kmo ngdiak a ultuteled. Ngoeak a klausubes el denguu el oeak a olubet, e alta e ngdiak demecherrungel engdi a Jehovah a rullid el mo sebeched el mengull er ngii el klikiid a ukltked. (Hebru 9:13, 14) Tia el tekoi a rullid el mo mimokl el mengedecheduch er a Jehovah el oeak a nglunguuch. (Hebru 4:14-16) A dolemolem er a klikiid el ukltked e ngbudech a uldesued, e mo ungil a rengud er a tekoi el doruul, e mo dmeu a rengud.

17A omelatk er a diak a ulebengelel el klengar el ngar er a paradis el chutem. A Rom 6:23 a kmo: “Ele uduudel ra klengit a kodall.” Ngdochelii el kmo: “Ngdi ngat el grazia ra Dios a diak a ullebengelel klengar el ngara Kristus Jesus el Rubak er kid.” Ngar er a 3 el Bliongel er tia el babier, e kede milsaod aike el klengeltengat el mo er ngii er sel merael el mei el Paradis er tia el chutem. (Chocholt 21:3, 4) Ngii el rokui el klengeltengat er a ngar er a medad, el uldimukl er ngii a klengar el diak a ulebengelel el cherrungel a klisichel a bedenged a sebechel el mo uaisei e le Jesus el mlad el kired. Me a bo dolai ngii el klengeltengat e ngkmal kired el mo olecholt a omereng el saul er kid er sel sengk el olubet.

KE MEKERANG E OLECHOLT ER A OMERENG EL SAUL ER KAU?

18 Ngera me ngkmal kired el mo oba dmolech el omereng el saul el mo er a Jehovah el kirel a oketmeklel a olubet? A sengk a kmal ileakl el mekreos er a rengud a lsekum kede medengei el kmo a chad el milskid a kmal chilitii a klou el temel, me a blakerreng er ngii el meruul er ngii, me a lechub e ngklou el udoud a lechilitii el kirel. Ngkmal mo dmeu a rengud sel desa el kmo ngii el sengk a olechotel a mera el bltikerreng er ngii el chad el mei er kid. A olubet a kot el mekreos er a rokui el sengk, e le ngkmal klou el omelenget a lurruul er ngii a Dios me bo el sebechel el meketmokl. A Johanes 3:16 a kmo: “A kllungel a bltkil a rengul a Dios era belulechad a uchul me ngmilsa dital Ngelekel.” A olubet a kot el ngarbab el ochotel a bltikerreng er a Jehovah el mei er kid. Ngdirrek el omeketakl er a bltkil a rengul a Jesus, el kilengei el mo odersii a klengar er ngii el kired. (Johanes 15:13) Me tia el sengk el olubet a kmal kirel el olterekokl a rengud er a bltkil a rengul a Jehovah me a Ngelekel el mei er kid.—Galatia 2:20.

19 Me ke mekerang e ochotii a omereng el saul el kirel tia el olubet el sengk er a Dios? Momuchel el mo medengei a lmuut el betok el kirel ngika el Ngarbab el Omeskid a Sengk, el Jehovah. (Johanes 17:3) A omesubel a Biblia el obengkel tia el babier a sebechel el ngosukau, el meleketek a klemedengei er kau er a Jehovah, me a bltikerreng er kau el mo er ngii a mo dmolech me ngmo soam el oldeu er a rengul.—1 Johanes 5:3.

A redil el menguiu er a Biblia

A demengal el mo medengei a betok el kirel a Jehovah a ta er a rolel e kede ochotii el kmo kede oba omereng el saul el kirel tia el olubet el sengk er ngii el mei er kid

20Molecholt a klaumerang er a tenget el olubet er a Kristus. A Jesus a dilu el kmo: “Me ngikel oumera ra Ngalek a mo oba diak a ullebengelel klengar.” (Johanes 3:36) Kede mekerang e olecholt a klaumerang er kid el mo er a Jesus? Tia diak el mocholt el loeak a di omelekoi. A Jakobus 2:26 a kmo: “A kloumera el diak chomerellel a ulekoad.” Me a mera el klaumerang a obeketakl el oeak a ureor, me a lechub a omerellel. Me a ta er a rolel e kede ochotii a klaumerang er kid er a Jesus a oeak a debo er sel tkurrebab el klisiched el oltirakl er a kerebil el oeak a tekoi el dolekoi me a doruul.—Johanes 13:15.

21Bo er aike el Chedaol el Blsoil er a Rubak el ngar er ngii er a bek el rak. Sel kesus er a Nisan 14, er a rak er a 33, e a Jesus a kiltmeklii a ileakl el tekoi el lomekedong er ngii a Biblia el kmo ng “blsoil ra Rubak.” (1 Korinth 11:20; Matteus 26:26-28) Tiang a dirrek el okedongall el kmo ngomekltked er a kodellel a Kristus. A Jesus a kiltmeklii tiang el mlo olengeseu er a rechapostol er ngii me a rokui el mera el Kristiano er a uriul er tir el mo melatk el kmo nguleak a kodellel el ua cherrungel el chad, e a klengar er ngii a mlodars el mo olubet. Me ngdilu el kmo: “Me ko mo meruul el uaisei el omekltkiu er ngak.” (Lukas 22:19) Me a debo er a Chedaol el Blsoil e ngomeklatk er kid er a klou el bltkil a rengul a Jehovah me a Jesus el ullecholt el mei er kid el loeak a olubet. Me kede olecholt a omereng el saul er kid el loeak sel debo er a Chedaol el Blsoil el meketmokl er a bek el rak el omeklatk er kid er a kodellel a Jesus.*

22 Me a olubet el lekiltmeklii a Jehovah a kmal mekreos el sengk. (2 Korinth 9:14, 15) Tia el mekreos el sengk a dirrek el sebechel el mo uchul a klungiolir a rulekoad. A 6 me a 7 el Bliongel a mo smodii er kid el kmo ngmekerang e mo uaisei.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

  • A olubet a rolel e a Jehovah a mo olsobel er a rechad er a klengit me a kodall.—Efesus 1:7.
  • A Jehovah a kiltmeklii a olubet er sera lodureklii a di ta el Ngelekel el mei er a beluulechad el me mad el kired.—1 Johanes 4:9, 10.
  • Ngoeak a olubet, e ngsebeched el ngmai a klausubes el kirel a klengit, e mo klikiid a ukltked, e mo oba omelatk er a diak a ulebengelel el klengar.—1 Johanes 1:8, 9.
  • Kede ochotii el kmo kede oba omereng el saul el kirel a olubet el loeak sel bo dodengei a betok el kirel a Jehovah, e dolecholt a klaumerang er kid er a olubet el tengetengel a Jesus, e debo er a Chedaol el Blsoil el kirel a kodellel.—Johanes 3:16.

*  A lmuut el betok el tekoi el kirel a belkul a Chedaol el Blsoil er a Rubak, a omomes er a Bebil er a Omesodel.


Aike el Ker er a Suobel

1, 2. (a) Ngoingerang e a sengk el eko er kau a omomes el ua el sal mekreos? (b) Ngera uchul me kede kmo a olubet a kot el mekreos el sengk el sebechem el nguu?

3. Ngerang a olubet, e ngera kirel el mo bleketakl a rengud er ngii e ngmochu sebeched el mera el mo oba omereng el saul el kirel tia el mekreos el sengk?

4. Ngerang a mle belkul a cherrungel el klengar el kirel a Adam?

5. Ngerang a belkul a ledu Biblia el kmo a Adam a ulebeob el “okesiul a Dios”?

6. A Adam er a bo lak el lolengesenges er a Dios, e ngera ngurridii? Tia el tekoi ngera ngtilemellii er a klengelakel er ngii?

7, 8. A olubet nguldimukl er ngii a ngera el teblo el tekoi?

9. Ngua ngera el olubet a mle usbechall?

10. Ngmilekerang a Jehovah er a longetmokl er a mo olubet?

11. Ngmekerang e sebechel a ta el chad e mo olubet el kirir a rebetok el chad?

12. Ngerang a mlo bleketakl el oeak a ringel el lechilarm a Jesus?

13. Ngmlekerang e mekekad a olubet?

14, 15. A bo denguu a klausubes el kirel a kngtid, e ngngera kired el meruul?

16. Ngera rullid el mo sebeched el klikiid a ukltked e mengull er a Dios? E ua ngera kerresel a chouaisei el klikiid el ukltkel a chad?

17. Ngera el klengeltengat a mlo er ngii el kodellel a Jesus el kired a uchul?

18. Ngera me kede mereng a sulel a Jehovah el kirel a oketmeklel a olubet?

19, 20. Ke mekerang e ochotii a deuil a rengum er a olubet el sengk er a Dios?

21, 22. (a) Ngera uchul me ngkired el mo er a Chedaol el Blsoil er a kodellel a Jesus er a bek el rak? (b) Ngera mo soadel er a 6 me a 7 el Bliongel?