Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

BEBIL ER A OMESODEL

A Jesus Kristus a Ngike el Mla er a Telbiil el Messias

A Jesus Kristus a Ngike el Mla er a Telbiil el Messias

A LOLENGESEU er kid el mo dongchii a Messias, e a Jehovah el Dios a ulemekrael el okiu a oureor el klisichel a betok el ulaoch er a Biblia el mo omeskid a komakai el omesodel a tekoi el kirel a cherellel, omesiungel, me a kodellel ngika el mla er a telbiil el me Olsobel er kid. Ngii el rokui el ulaoch er a Biblia a mlotaut er a Jesus Kristus, el kmal mle mengasireng a otutel el melemalt e komakai. A domekesiu er tiang, e me bo domes a bebil er a ulaoch el mildung el kirel a cherellel a Messias me a klengar er ngii er a lengalek.

A profet el Isaia a dilu el kmo a Messias a mei el lokiu a klengelakel er a King el David. (Isaia 9:7) A Jesus a mera el mlechell el uleak a uldidellel a rasech er a David.―Matteus 1:1, 6-17.

A Mika el ta er a profet er a Dios a ulemlaoch el kirel a ngalek el uriul e ngmo mengederedel el ngii a mo mechell er a “Bethlehem el Efrata.” (Mika 5:2) Sel taem er a cherellel a Jesus, e ngmla er ngii a teblo el beluu er a Israel el uluungakl er a Bethlehem. A ta er ngii a mla er a bita er a Nazareth el ngar er aike el chutem er a diluches e a tang a mla er a bita er a Jerusalem er a Judah. Sel Bethlehem el mle kmeed er a Jerusalem a mle okedongall er a uchei el kmo Efrata. Me a Jesus a milechell er isei el beluu el ua mildung er a ulaoch!―Matteus 2:1.

A lmuut el ta er a ulaoch er a Biblia a ouchais el kirel a Ngelekel a Dios el kmo ngmo mokedong el tuobed er a Egipten. A Jesus er a ltolechoi e te ngiluu el mo er a beluu er a Egipten. Uriul er a kodellel a Herodes e te ngiluu el lmuut el me remei, me ngmlotaut a ulaoch el mildung.―Hosea 11:1; Matteus 2:15.

Ngar er a chart el [“Ulaoch el Kirel a Messias”], e aike el bades el beldukl er a cheungel a dai el kmo “Ulaoch” a ngar er ngii a komakai el tekoi el mildung el kirel a Messias. Moutekangel el omekesiu aikang ngii me aike el bades el beldukl er a cheungel a dai el kmo “Otutel.” A omoruul el uaisei e nglmuut el smisichii a klaumerang er kau er a klemerang el Tekingel a Dios.

Sel momes aika el bades e molatk el kmo aike el ulaoch a milluches er a betok el dart el rak er a uchei er a cherellel a Jesus. A Jesus a dilu el kmo: “Ngulterekokl mo tmaut a bek el tekoi el llechukl el kirek el ngara llach ra Moses ma llechukl rar profet ma psalm.” (Lukas 24:44) Me sel obeketeklii el loeak a Biblia er kau, e ke mo mesang el kmo ngtilaut aike el rokui el komakai el tekoi el mildung er a ulaoch el kirel!

ULAOCH EL KIREL A MESSIAS
TEKOI EL DILUBECH ULAOCH OTUTEL
Mlechell er a kebliil er a Judah Genesis 49:9, 10 Lukas 3:23-33
Mlechell er a klikiid el ekebil Isaia 7:14 Matteus 1:18-25
Ngar er a klengelakel er a King el David Isaia 9:7 Matteus 1:1, 6-17
A Jehovah a dilu el kmo Ngngelekel Psalm 2:7 Matteus 3:17
Betok el chad a dimlak el loumerang er ngii Isaia 53:1 Johanes 12:37, 38
Ngsiliseb er a Jerusalem el ngar er a ngelekel a roba Sekaria 9:9 Matteus 21:1-9
Mloterau er a chad el mle kmeed er ngii Psalm 41:9 Johanes 13:18, 21-30
Mloterau el kirel a 30 el silber el udoud Sekaria 11:12 Matteus 26:14-16
Ngdi lmuk er a mederir a rultelechakl er ngii Isaia 53:7 Matteus 27:11-14
Te milsa vinegar Psalm 69:21 Markus 15:23, 36
Milrus Isaia 53:5 Johanes 19:34, 37
Ngdiak a chiuesel el mecham Psalm 34:20 Johanes 19:33, 36
Mildakl el teloi er a remerau Isaiah 53:9 Matteus 27:57-60
Mlokiis er a kodall Psalm 16:10 Rellir 2:24, 27
Mlekebkall el mo er a kidekmel a Dios Psalm 110:1 Rellir 7:56

← Momes er a medung el bliongel