Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

BEBIL ER A OMESODEL

A Dios Ngdi Tang Me a Lechub e Te Tedei?

A Dios Ngdi Tang Me a Lechub e Te Tedei?

A RECHAD el loumerang er a Trinidad a melekoi el kmo a Chedam, me a Ngalek, me a Chedaol el Reng a di ta el Dios. Aika el kldei el chelechad a ledu el kmo ngdi tasemul a rokui el tekoi er tir, el ta klisichir, e rokui el dimlak a uchelir. A doltirakl er tia el osisechakl er a Trinidad, e a Chedam a Dios me a Ngalek me ngDios me a Chedaol el Reng me ngDios. Tir el tedei a di ta el Dios.

Te betok el loumerang er tia el losisechakl er a Trinidad a kongei el kmo ngdiak el sebechir el mesaod er ngii. Engdi te locha dirk melatk el kmo ngmlengai er a Biblia. Ngutebengall el kmo tia el tekoi el “Trinidad” a diak debetik er ngii er a chelsel a Biblia. Engdi a uldasu el kirel ngsebeched el metik er ngii er a chelsel? A bo donger er tiang, e me bo domes er a ta er a bades el betok el chad a melekoi el kmo ngmelisiich er a Trinidad.

“A TEKOI A MLE DIOS”

A Johanes 1:1 a kmo: “A Tekoi a mlarngii ra uchelel, ma Tekoi a ulebengkel a Dios, ma Tekoi a mle Dios.” Ngar er a osisiu el bliongel er a uriul, e a apostol el Johanes a milketeklii el kmo a “Tekoi” a Jesus. (Johanes 1:14) Engdi ngii el Tekoi a okedongall el Dios a uchul me a rebebil a omdasu el kmo a Ngalek me a Chedam a dul tedebechel a chelechad er a ta el Dios.

Molatk el kmo tiaikid el tedebechel a Biblia a mle kot el meluches el ngar er a tekoi er a Grik. Uriul e a ruleiuid a ulemult aika el llechukl el tekoi er a Grik el mo er a bebil er a omelekoi. Engdi te betok el oleiuid a Biblia a dimlak el lousbech er a tekoi el ‘a Tekoi a mle Dios.’ E ngerang? Ngoeak a klemedengei er tir er a tekoi er a Grik el luluusbech er a omelechesel a Biblia, e te miltebengii el kmo sel tekoi el “Tekoi a mle Dios” a mle kirel el moiuid el ngar er a kuk ta er a rolel. El ua ngerang? Aikakid a bebil er a olechotel: “A Logos [Tekoi] a mle ngar er a teletelel a kledios.” (A New Translation of the Bible) “A Tekoi a ulebengkel a Dios e mle ua teletelel a Dios.” (The Translator’s New Testament) A doltirakl aika el oidel a Biblia, e a Tekoi a diak el ngii a Dios. Engdi a ngarbab el deruchellel er a delongelir a reblebelel a Jehovah a uchul me ngmokedong el ua ta er a dios, el belkul a kmo ngolab a klisiich.

BO MODENGEI A LMUUT EL BETOK EL TEKOI

Oumesingd el chad a diak lodengei a tekoi er a Grik el luluusbech er a omelechesel a Biblia. Me ke mekerang e mo medengei a mle belkul a tekingel a apostol el Johanes? Ka molatk er tia el okesiu: A sensei er a skuul a smodii a suobel el mo er a rengalek er a skuul. Uriul e tir el ngalek a mo kerous a omesodir er ngii el tekoi. Me te mekerang e sumechokl a klemedengei er tir? Ngsebechir el olengit er ngike el sensei el kirel a lmuut el bebil er a omesodel. Ngulterekokl el lesuub a lmuut el bebil er a tekoi el kirel e te mongeseu el mo bleketakl er a rengrir sel suobel. Me ngosisiu, a obo mungil el medengelii a belkul a Johanes 1:1, e momes er a Evangkelio er a Johanes el kirel a lmuut el bebil er a omesodel a deruchellel a Jesus. A omosuub a betok el tekoi el kirel tia el suobel e ke mongeseu el mo oba melemalt el uldasu.

El ua tiang, ka momtab a lulluches a Johanes er a 1 el bliongel er a 18 el kekerei el bades el kmo: “Ngdirekak a chad el mla mesa Dios.” Engdi te mla mesa Jesus, el Ngalek, e le Johanes a kmo: “Ma Tekoi a mlo chad e kiliei era delongeled, me kede miles a klebkellel.” (Johanes 1:14) Me ngmekera Ngalek e mo tedebechel a chelechad er Ngike el Chimong el Kedidai el Dios? A Johanes a dirrek el millekoi el kmo a Tekoi a “ulebengkel a Dios.” Ngmekerang e sebechel a chad el lobengkel a ta er a chad e a osisiu el taem e ngngii el chad? Ngar er a Johanes 17:3, e a Jesus a mle bleketakl el olecholt er a klekakerous er ngii me a Demal el ngar er a eanged er a lomekedong er ngii el kmo ng “dital meral Dios.” Ngar er a ulebengelel a Evangkelio er ngii e a Johanes a kmo: “E a ikal tekoi el lluches a kirel me bo moumerang el kmo a Jesus ngiil Kristus, el Ngelekel a Dios, me ko moumerang e oba ngklel el nguu a klengar.” (Johanes 20:31) Mutebengii el kmo a Jesus a dimlak el mokedong el kmo Dios, e ngbai Ngelekel a Dios. Aikaikid el lmuut el bebil er a tekoi el lebeskid a Evangkelio er a Johanes a kirel el meketeklii a klemedengei er kid el kirel a Johanes 1:1. Me a Jesus, a ta er a dios e le ngii el oba kmal ngarbab el deruchall engdi ngdiak el losisiu ngii me a Chimong el Kedidai el Dios.

MOTEREKOKL A TEKOI EL MOUMERANG

Ka mluut el mo dobedebekii sel kerebil a sensei me a rengalek er a skuul. Omko uriul er a lorrenges a lmuut el bebil er a omesodel ngii el sensei e ngdirk mla er ngii a rebebil el dirk uluumededenger er a suobel, e ngungil el lokerang? Ngsebechir el kuk mo oker er a ta er a sensei el kirel a lmuut el bebil er a omesodel sel suobel. E sel sekum a omesodel ngike el ongerung el sensei a di osisiu ngii me a ngike el kot, e a klaumededenger er a rengalek er a skuul a mocha diak. Me ngosisiu, a lsekum ngdiak el ulterekokl a rengum er a tekoi el lulluches a Johanes el kirel a deleuill er a Jesus me Ngike el Chimong el Kedidai el Dios, e ngsebechem el mo omes aike el kuk lulluches a rebebil er a rechad el milluches er a Biblia. El ua tiang, ka molatk aike el lulluches a Matteus. Ngmilluches a tekoi el lullekoi a Jesus el kirel a ulebengelel tia el blekeradel er a beluulechad er a ledu el kmo: “Ngdiak a medengelii sel sils malechub e ngsikang, el ka le anghel ra eanged, ma ka le ngiil Ngalek, ngdi Chedam a medengelii.” (Matteus 24:36) Aika ngmekerang e meketeklii el kmo a Jesus a diak el Ngike el Chimong el Kedidai el Dios?

A Jesus a melekoi el kmo a Chedam a kuk medengei a betok el tekoi er a Ngalek. Engdi a lsekum ngosisiu a chelechad er ngii me a Chimong el Kedidai el Dios, e ngulterekokl el medengei a rokui el tekoi el ble lodengei a Demal. Me a Ngalek me a Demal a diak el di losisiu. Engdi te ngar er ngii a remo melekoi el kmo a ‘Jesus a mle eru teletelel a chelechad er ngii. Ngar er tiang e ngmengedecheduch el ua chad.’ Me a omko ngmera el mle uaisei, engdi ngkuk mekerang a chedaol el reng?* A lsekum ngosisiu el chelechad ngii me a Dios el Chedam, e ngera me a Jesus a dimlak lolekoi el kirel el kmo ngmedengei aike el tekoi el ble lodengei a Chedam?

Sel omolemolem a omesubem er a Biblia e ke mo medengei a betok el bades el ngar er ngii a tekoi el lolekoi el mo kirel tia el suobel. Aika el bades er a Biblia a mo meketeklii el kmo a Dios a diak el tedei el chad. Ngmo sebechem el mo medengelii a klemerang el kirel a Chedam, me a Ngalek, me a oureor el klisichel a Dios.―Psalm 90:2; Rellir 7:55; Kolose 1:15.


*  A Biblia el tekoi er a Belau a ousbech er a tekoi el “Chedaol Reng” el melutk el mo er a chad. A rebetok el chad a dirrek el oumerang el kmo a “reng” a kmung ngerang el melemolem el ngar er a uriul er a kodall. Engdi a Dios a diak a “reng” er ngii, e sel di mla tekoi er a Hebru el luluusbech er ngii a belkul a kmo “telil” me a lechub e ng “klisiich.” A Dios a ousbech er tia el klisiich el mo oltaut aike el soal. (Momes er a Psalm 104:30; Genesis 1:2, footnote) Tia el “telil” a diak el Dios. Ngbai, oureor el klisichel a Dios el lousbech er ngii el mo oltaut a moktek er ngii.

← Momes er a medung el bliongel