A ONGKERONGEL No. 3 2020 | Diak a Ulebengelel el Klengeltengat el Mlara Betik a Rengul el Dios

Bo modengei el kmo aikang ngerang, ngera uchul me ngsebechem el oumerang, me a rolel e ngsebechem el ngmai a klungiolem er ngii.

Ngsebechem el Ngmai a Diak a Ulebengelel el Klengeltengat el Mlara Betik a Rengul el Dios

Kau koureng er a ungil beluulechad el diak a mekemad, delengerenger, me a secher er ngii? Tiang a diak leberrous el tekoi e ngbai telbilel a Dios el mei er kid.

A Betik a Rengul Lulemeob a Omekerreu er Kid

A Dios a di ua betik a rengul chedam el mesiou er a telungalek er ngii. Ngoeak a ngera el rolel?

Rolel e Ngike el Ulemeob a Olecholt a Telbilel

Ngmilekera er a lousbech er a reprofet el meluches a klemechel?

A Tekingel a Dios Ngmla Mengodech?

Bo modengei aike el bla lebetik a rechellimosk el kirel a Biblia el dobang er chelecha el taem.

Kede Mesuub el Kirel a Dios Lokiu a Reprofet er Ngii

A retedei el blak a rengrir el profet a ngosukid el mo medengelii a Dios me a rolel e kede ngmai a klengeltengat er ngii.

Molemolem el Meluluuch el Olengit er a Kengei er a Dios

Ngmekera doluluuch me bo demorenges e demukngeltengat er a Dios?

Klengeltengat el Mo er Tirke el Olengesenges er a Dios

Momtab a eru el rolel e a blekongesenges el mora Dios a mo uchul a klengeltengat.

Rolel a Dochotii a Bltikerreng el Mora Chad

Ngdiak leblechoel el beot er kid el olecholt a bltikerreng el mora rebebil engdi ngsebechel meketmokl.

Klengeltengat el Mo er Tirke el Ngosuir a Chad Lousbech a Ngeso

Ngmekera ngelsuid el mo er tirke el ousbech a ngeso e mo uchul a kengei me a klengeltengat er a Dios?

Mngai a Diak a Ulebengelel el Klengeltengat er Ngike el Ulemeob

Ngmo uangera klengar el ngar tia el chutem er sel taem el Dios a mo otutii a telbilel el mora Abraham?

Ngmla Ta el Molatk?

Mngai a nger er a ker el kirel a mondai er a klengar me a dirrek el kirel a Dios.