Skip to content

Skip to table of contents

 4 EL SUOBEL

Ngtechang a Jesus Kristus?

Ngtechang a Jesus Kristus?

1. Ngmilekerang e omuchel a klengar er a Jesus?

Ngera el blekeradel a rirellii a Jesus el mo beot er a rechad el mo er ngii?​—MATEUS 11:29; MARKUS 10:13-16.

A Jesus a diak el uai a rechad e le ngkiliei er a eanged el ua anghel er a uchei er a lemei er a chutem. (Johanes 8:23) Ngmle kot el blebelel a Dios, e ullengeseu el omeob a rokui el tekoi. Ngdi mle ngii el tang a lulemeob er ngii a Jehovah a uchul me ngokedongall el “di tal Ngelekel” a Dios. (Johanes 1:14) A Jesus a milsiou el Melekingel a Dios, me ngdirrek el okedongall el “Tekoi.”​—Monguiu er a Osisechakl 8:22, 23, 30; Kolose 1:15, 16.

2. Ngera uchul me a Jesus a mlei er a chutem?

A Dios a uldureklii a Ngelekel el mei er a chutem er sera loiuelii a klengar er ngii er a eanged el mo er a omecherellel a klikiid el ekebil er a Judea el Maria. Me a Jesus a dimlak a demal er a klechad. (Lukas 1:30-35) A Jesus a mlei er tia el chutem (1) el mo olisechakl a klemerang el kirel a Dios, (2) kutmeklii a kerebai el kirel a rolel a doruul a soal a Dios el mo lmuut er sel taem el dechelebangel a meringel el tekoi, (3) tongetengii a cherrungel el klengar er ngii el mo olubet.​—Monguiu er a Markus 10:45.

3. Ngera uchul me kede ousbech er a olubet?

A olubet a tekoi el kirel el meketmokl me bo el sebechel a chad el kirel okodall el mo mimokl. (Exodus 21:29, 30) A kodall me a cheluodel a dimlak el ngar er a moktek er a Dios el kirel a klechad er a kot el uchul. Kede mekerang e medengelii tiang? A Dios a dilu er ngike el kot el chad el Adam el kmo, a lsekum e ngmo rullii a tekoi el lomekedong er ngii a Biblia el “klengit,” e ngmo mad. E oleko a Adam a dimlak lebo er a klengit, e ngulterekokl el dimlak el mad. (Genesis 2:16, 17; 5:5) A doltirakl er a Biblia, e a kodall a “siliseb” er a beluulechad el oeak a Adam. Me a leuaisei, a  Adam a uliuelii a klengit me a kodall el mo er a rokui el ngelekel. Sei a uchul me kede ousbech er a olubet el mo melubet er kid er a blals er a kodall el demludiukes er ngii er a Adam.​—Monguiu er a Rom 5:12; 6:23.

Ngtechang a sebechel el mengkad er a olubet me bo demimokl er a kodall? Sel demad, e kede di mengkad a blsel a kngtid. Me a chad el diak el cherrungel a diak el sebechel el kokad a kngterir a rebebil.​—Monguiu er a Psalm 49:7-9.

4. Ngera uchul me a Jesus a mlad?

A Jesus a diak el uai kid e le ngmle cherrungel. Me ngdimlak el kirel el mo mad el kirel a kngtil, e le ngdimlak a kngtil. E ngbai mlad el kirel a kngterir a rechad. A Dios a ulechotii a klou el bltkil a rengul el kirel a klechad er sera lodureklii a Ngelekel el me mad el kired. A Jesus a dirrek el ulechotii a bltkil a rengul el mei er kid er sera lolengesenges er a Demal e letengetengii a klengar er ngii el kirel a kngtid.​—Monguiu er a Johanes 3:16; Rom 5:18, 19.

Momes er a video el Ngera me a Jesus a Mlad?

5. Ngera ngmeruul er ngii a Jesus er chelechang?

A Jesus er a lengar er tia el chutem, e ngulemekungil er a resmecher, e ullekiis er a rulekoad, e ngilsuterir a rechormang. Me ngoeak tiang, e ngullecholt aike el bo loruul er a ngar medad el klebesei el kirir a rokui el bekongesenges el chad. (Mateus 15:30, 31; Johanes 5:28) A uriul er a lemad, e a Dios a ulekisii el mo er sel dimla klengar er ngii el ngar er a eanged. (1 Petrus 3:18) Me ngar isei e ngmla er a kadekmel a Dios e milengiil el mo er sel taem el Jehovah a msang a klisiich el mo mengedereder el King er a beluulechad el rokir. (Hebru 10:12, 13) E chelecha el taem, e a Jesus a mengedereder el King el ngar er a eanged, e a rultirakl er ngii a omerk er tia el ungil chais er a beluulechad el rokir.​—Monguiu er a Daniel 7:13, 14; Mateus 24:14.

Ngdi kmedung e a Jesus a mo ousbech er a klisichel el King el mo olekngemed a rokui el ringel me tirke el uchul aika el ringel. Tirke el rokui el oumerang er a Jesus me te olengesenges er ngii a mo oldeu a rengrir er a klengar el ngar er a paradis el chutem.​—Monguiu er a Psalm 37:9-11.