Skip to content

Skip to table of contents

 9 EL SUOBEL

Kom Mekerang e Mo Dmeu a Rengmiu el Telungalek?

Kom Mekerang e Mo Dmeu a Rengmiu el Telungalek?

1. Ngera me a chebechiil a klou a ultutelel el kirel a deurreng er a telungalek?

A ungil chais a mla er a “dmeu a rengul el Dios” el Jehovah el ngii a soal a telungalek a bo ledeu a rengrir. (1 Timothy 1:11NW) Ngii a uchul a chebechiil. Me a chebechiil el moak el okiu a llach a rulleterir a rechedal a telungalek el mo melechesuar a bltikerreng me a ulekerreu. A Rekristiano a kirir el oltirakl a llach er a beluu el kirel a chebechiil sel lomak er a chebechiielir.​—Monguiu er a Lukas 2:1, 4, 5.

Ngua ngerang a osengel a Dios el kirel a chebechiil? Ngsoal a sechal me a redil a di lolemolem er a chebechiielir. A Jehovah a soal a chebechiil el diak a cheleblad er a chelsel. (Hebru 13:4) Ngouketui a dertel a chebechiil. (Malakai 2:16) Engdi ngkongei er a Rekristiano el mo merort er a chebechiielir e mo bechil a ta er a chad a lsekum a ta er tir a mlo er a laokreng.​—Monguiu er a Mateus 19:3-6, 9.

2. Ngkirel el mo ua ngerang a blekerdelir a rebechiil el chad?

A Jehovah a ulemeob er a resechal me a redil el mo kaingeseu er a chelsel a chebechiielir. (Genesis 2:18) A bechiil el sechal el ngii a bdelul a delengchokl a klou a ngerechelel el osiik aike el lousbech a bechil me a rengelekel e olisechakl er tir el kirel a Dios. Ngkirel el olecholt er a mera el bltikerreng el mo er a bechil. A rebechiil el chad a kirir el mo kaubltikerreng e kakull er a delongelir. Tir el diak lemecherrungel a uchul me ngkirir el mesuub el mo kausubes e le tia ngosuterir el mo dmeu a rengrir er a chebechiielir.​—Monguiu er a Efesus 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petrus 3:7.

3. Ngkirem el mo cheroid er a bechim a lsekum e ngdiak a deurreng er a chebechiielem?

A lsekum ngkmal mo meringel a chebechiieliu, e ngkiriu el mo blechoel el kaiuecholt a bltikerreng er a delongeliu. (1 Korinth  13:4, 5) A Tekingel a Dios a diak lolisiich er a rebechiil el chad el mo chacheroid el ua lerolel e ngmesmechokl a mondai el blechoel el ngar er ngii er a chelsel a chebechiil.​—Monguiu er a 1 Korinth 7:10-13.

4. Kemiu el ngalek, ngera soal a Dios el kiriu?

A Jehovah a soal a bo ledeu a rengmiu. Ngmeskemiu a kot el ungil el ulekrael el mo uchul a deurreng er a taem er a klengeasek er kemiu. Ngsoal a omngai a klungioliu er a llomeserreng me a klemedengei er a redemmiu me a redelemiu. (Kolose 3:20) A Jehovah a dirrek el soal a obo molechesuar a deurreng el mo er ngii sel moruul a tekoi el kirel Ngika el Ulemeob er kemiu me a Ngelekel.​—Monguiu er a Olisechakl 11:9–12:1; Mateus 19:13-15; 21:15, 16.

5. Ruungalek, ngkiriu el mekerang me bo ledeu a rengrir a rengelekiu?

Ngkiriu el meringel el oureor el osiik a kall me a blai me a bail el lousbech a rengelekiu. (1 Timothy 5:8) Ngdirrek el kiriu el olisechakl er tir el mo betik a rengrir er a Dios e mo oltirakl a llechul me bo el sebechir el mo dmeu a rengrir. (Efesus 6:4) Sel molecholt a bltkil a rengmiu el mo er a Dios, e ngmo ngosuterir a rengelekiu el mo betik a rengrir er ngii. Sel molisechakl er tir el ousbech er a Tekingel a Dios, e ke olengeseu er tir el mo ungil a blekerdelir.​—Monguiu er a Duteronomi 6:4-7; Osisechakl 22:6.

Ngmo uchul a klungiolir a rengalek sel molisiich er tir e mchat er tir. Engdi te dirrek el ousbech a omesmechokl me a omellach. A chouaika el osisechakl a omekerreu er tir er a blekeradel el ngii a sebechel el mo uchul e ngdiak el deu a rengrir. (Osisechakl 22:15) Me nguaisei, engdi a omellach a diak el kirel el kmal mo meringel me a lechub e ngkmal mekngit.​—Monguiu er a Kolose 3:21.

A Resioning er a Jehovah a meruul a babier el mo olengeseu er a rechedam me a rechedil me a rengelekir. Aika el babier a mengai a uchetemel er a Biblia.​—Monguiu er a Psalm 19:7, 11.